کد مقاله کد نشریه سال انتشار مقاله انگلیسی ترجمه فارسی نسخه تمام متن
968559 1479416 2016 10 صفحه PDF 28 صفحه WORD دانلود کنید
عنوان انگلیسی مقاله
Relational altruism and giving in social groups
ترجمه فارسی عنوان
نوع دوستی رابطه ای و بخشش در گروه های اجتماعی
کلمات کلیدی
ارائه آنلاین ؛ جذب سرمایه؛ گروه های اجتماعی؛ کمک های مالی؛ موسسه خیریه؛ نوع دوستی
فهرست مطالب مقاله
چکیده

کلمات کلیدی

1.مقدمه

 2- زمینه جمع آوری کمک های مالی فردی

3- نوع دوستی رابطه ای

شکل 1: میانگین تعداد دوستان فیس بوک (بر حسب سن). نکات شکل: این شکل، میانگین تعداد دوستان فیس بوک بر حسب سن، در میان داده  هایمان را با داده های نماینده ملی به دست آمده از  پژوهش پیو (Pew Survey) مقایسه میکند. این اطلاعات از پروژه اینترنتی پیو (2006) گرفته شده است و این اطلاعات برای ایالات متحده است، که تعداد آنها به صورت طبقهبندی شده در دسترس هستند. با این حال، میانگین کل ملی در انگلیس و آمریکا مشابه است.

شکل 2. رابطه بین اندازه گروه اجتماعی و کمک های مالی. نکات شکل: اطلاعات در مورد 531،315 کمک و بخشش مالی به 35،571 صفحه جمع آوری می باشد. تصاویر (a)، (b) و (c)،  متوسط ln (تعداد کمک ها در هر صفحه)، به ازای هر صفحه متوسط ln (مقدار کمک) و ln (مقدار کل جمع شده در هر صفحه) نسبت به صدک توزیع تعداد دوستان فیس بوک را ارائه می دهند. (این مقادیر توسط نقاط پراکندگی نشان داده شده اند)، همجنین خطوط یکنواخت

4- یافته های اصلی درباره رابطه بین اندازه گروه اجتماعی و کمک های مالیت  و فاصله اطمینان 95% رسم شده است.

5- تجزیه و تحلیل بیشتر

5-1- تغییرات درون صفحه

شکل3. تغییرات درون صفحه ای در کمک های مالی، بر اساس اندازه گروه. توجه به شکل: اطلاعات در مورد 531،315 کمک به 35،571 صفحه جمع آوری کمک های مالی می باشد. تصویر (a) میانگین گشتاورهای توزیع درون صفحه ای لگاریتم (اندازه کمک) بر حسب صدک دوستان فیس بوک را به تصویر می کشد (که با نقاط پراکندگی نشان داده شده است)، در این تصویر خطوط اجرای یکنواخت نیز ارائه شده اند (Stata ، کمترین پهنای باند = 0.4 دستور می دهد ) تصویر (b) متوسط ln (اندازه کمک)، به ترتیب کمک های انجام گرفته به صفحه، از اولین (قدیمی ترین) کمک تا 50 امین (آخرین) آن، برای نیمه پایین توزیع دوستان (= دوستان کمتر) و نیمه بالای توزیع دوستان (= بیشتر دوستان) را ارائه می نماید. میانگین ها توسط نمودارهای پراکنش، به همراه خطوط پیاده سازی یکنواخت نشان داده شده اند (Stata ، کمترین پهنای باند = 0.4 دستور می دهد)

5-2- روابط نزدیکتر در گروه های کوچکتر

5-3- تنظیم هدف

5-4- سایر متغیرهای حذف شده

6- بحث و گفتگو
ترجمه چکیده
بسیاری از فعالیت های جمع آوری کمک مالی توسط افراد در گروه های اجتماعی انجام می شود. با استفاده از مجموعه داده های منحصر به فرد، نشان می دهیم که: (i) بین اندازه گروه اجتماعی و میزان کمک های مالی رابطه مثبت وجود دارد؛ (ii) بین اندازه گروه و میزان کمک های مالی فردی یک رابطه منفی وجود دارد؛ (iii) بین اندازه گروه و مبلغ کل جمع آوری شده، رابطه واضح و آشکاری وجود ندارد. با در نظر گرفتن فعالیت های تامین مالی، سواری مجانی نمی تواند رابطه بین اندازه گروه و میزان کمک های مالی را توضیح دهد، زیرا تعداد اعضای گروه اجتماعی تنها زیرمجموعه ای از کل کمک کنندگان می باشد. در عوض، یافته های ما تایید می کنند که مفهوم بخشش و کمک مالی در گروه های اجتماعی توسط نوع دوستی رابطه ای ترغیب می شود.
موضوعات مرتبط
علوم انسانی و اجتماعی اقتصاد، اقتصادسنجی و امور مالی اقتصاد و اقتصادسنجی
چکیده انگلیسی


• In peer-to-peer fundraising, social groups and personal relationships are important for fundraising outcomes.
• We study the relationship between a fundraiser’s social group size and donations using a large sample of fundraising pages from a major peer-to-peer platform.
• We find a positive relationship between social group size and number of contributions, but a negative relationship between social group size and the size of contributions.
• We rule out classic free-riding since there is a negative relationship between social group size and contribution size among fundraisers raising money for the same charity.
• Instead, the relationship is consistent with “relational altruism” where the donors care about the fundraisers and the fundraisers care about how much they raise.

Much fundraising is done by individuals within existing social groups. Exploiting a unique dataset, we demonstrate (i) a positive relationship between social group size and the number of donations; (ii) a negative relationship between group size and the size of individual donations; (iii) no clear relationship between group size and the total amount raised. Free riding with respect to the activity being funded cannot explain the relationship between group size and donation size, since the number of social group members is only a subset of total contributors. Instead, the findings are consistent with the notion that giving in social groups is motivated by “relational altruism”.

ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Journal of Public Economics - Volume 141, September 2016, Pages 1–10
نویسندگان
, ,