آشنایی با موضوع

مصرف ماده خشک عبارت است از مقدار مواد خوراکی مصرف شده توسط دام به استثنای محتوای رطوبت. ماده خشک مصرفی (DMI) اساساً روشی استاندارد در ارزیابی مقدار خوراک مصرف شده ی یک یا گروهی از گاوها در یک مرحله خاص از دوره ی شیردهی می باشد. این موضوع به وزن ماده ی آلی وارد شده به بدن در برابر کل رطوبتی که از آن حذف می شود، اشاره دارد. اساساً مواد مغذی می توانند در فرآیندهای بیولوژیکی مثل تولید شیر مورد استفاده قرار گیرند. از نقطه نظر تولید، ارتباط بین DMI و تولید شیر یک مسئله حیاتی برای حداکثر کردن شیر و بهره وری است. با این حال، پیامدهای به حداکثر رساندن مصرف ماده خشک، به مراتب فراتر از تولید شیر است. کم شدن DMI در زمان زایمان و به حداکثر رساندن DMI در طول شیردهی سنگ بنای مدیریت کمبود انرژی در اوایل دوره شیردهی است، که به نوبه خود تأثیر قابل توجهی بر وقوع بیماری های متابولیک، تولد گوساله و نهایتاً قابلیت زنده ماندن دام می گذارد. گاوهای شیرده باید میزان بالایی ماده خشک (DM) مصرف نمایند تا تولید شیرشان کاهش نیابد. کاهش مصرف ماده خشک (DMI) منجر به کاهش تولید شیر، کاهش وزن بدن و کاهش عملکرد تولید مثل می شود. تحقیقات نشان داده است که به ازاء هر پوند افزایش مصرف ماده خشک، تولید شیر دو پوند افزایش می یابد. هر قدر میزان شیر تولیدی بیشتر باشد باید در مصرف ماده خشک دقت بیشتری به عمل آید. مهمترین عوامل موثر بر مصرف ماده خشک عبارتند از: 1- کیفیت علوفه؛ 2- تعادل مواد مغذی جیره؛ 3- روش خوراکدهی؛ 4- خوش خوراکی جیره؛ 5- میزان رطوبت جیره؛ 6- استرس های محیطی؛ 7-مدیریت خوراکدهی.

در این صفحه تعداد 244 مقاله تخصصی درباره مصرف ماده خشک که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI مصرف ماده خشک (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مصرف ماده خشک; Cattle; feed efficiency; leukocytes; qRT-PCR; ADG; average daily gain; BAFF; B cell activation factor; cDNA; complementary deoxyribonucleic acid; CCL3; C-C motif chemokine ligand 3; CCR3; C-C motif chemokine receptor 3; CSF1; colony stimulating factor 1;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مصرف ماده خشک; PEAR; post extraction algal residue; CP; crude protein; OM; organic matter; GR; glucose infused ruminally; GA; glucose infused abomasally; DM; dry matter; NDF; neutral detergent fiber; ADF; acid detergent fiber; FAME; fatty acid methyl esters; DMI; dry ma
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مصرف ماده خشک; AIDC; apparent ileal digestibility coefficient; ATTRC; apparent total tract retention coefficient; Ca; calcium; DM; dry matter; DMI; dry matter intake; GMD; geometric mean diameter; GSD; geometric standard deviation; P; phosphorus; Ti; titanium dioxide; T
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مصرف ماده خشک; BW; body weight; CP; crude protein; DM; dry matter; DMI; dry matter intake; FCM; fat-corrected milk; IOF; income over feed cost; MUN; milk urea N; NDF; neutral detergent fiber; OM; organic matter; TMR; totally mixed ration; Cowpea hay; Dietary crude prote
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مصرف ماده خشک; ADFom; acid detergent fiber expressed exclusive of residual ash; aNDFom; neutral detergent fiber assayed with a heat stable amylase, sodium sulfite and expressed exclusive of residual ash; BW; body weight; CP; crude protein; DM; dry matter; DMI; dry matte
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مصرف ماده خشک; A; soluble fraction in an in vitro digestibility study; ANCOVA; analysis of covariance; ANOVA; analysis of variance; B; degradable insoluble fraction in an in vitro digestibility study; CHI; chicory; DIM; days in milk; DOMD; digestibility of the organic m
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مصرف ماده خشک; ADFom; acid detergent fiber expressed exclusive of residual ash; aNDFom; neutral detergent fiber expressed exclusive of residual ash; ADG; average daily gain; AOAC; association of official analytical chemists; BWG; body weight gain; BUN; blood urea-N; CP;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مصرف ماده خشک; ADEME; French Environment and Energy Management Agency (Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Energie); BW; body weight; CASA; Carnegie Ames Stanford Approach; CH4; methane; CO%; the proportion of concentrate; CO2; carbon dioxide; CO2eq; c
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مصرف ماده خشک; ADF-ADF; acid detergent fiber expressed inclusive of residual ash; AL; alfalfa; aNDF-NDF; neutral detergent fiber assayed with a heat stable amylase and expressed inclusive of residual ash; CP; crude protein; DM; dry matter; DMI; dry matter intake; ERD; e
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مصرف ماده خشک; ADF; acid detergent fibre; ADL; acid detergent lignin; ANOVA; analysis of variance; BW; body weight; CD; control diet; CD2; control diet in experiment 2; CLA; conjugated linoleic acid; CP; crude protein; DM; dry matter; DMI; dry matter intake; FA; fatty a
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مصرف ماده خشک; ALF; alfalfa; BCS; body condition score; BW; body weight; CP; crude protein; CS; corn silage; DM; dry matter; DMI; dry matter intake; FCM; fat-corrected milk; MUN; milk urea nitrogen; NDF; neutral detergent fiber; NEL; net energy for lactation; NFC; nonfi
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مصرف ماده خشک; APE; atom percent excess; AS; alfalfa silage; BW; body weight; CG; corn grain; CP; crude protein; CS; corn silage; DIM; days in milk; DM; dry matter; DMI; dry matter intake; EAA; essential amino-acids; FPCM; Fat and protein corrected milk; MP; metabolizab
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مصرف ماده خشک; ADFom; acid detergent fibre excluding residual ash; aNDFom; neutral detergent fibre assayed with a heat stable amylase and excluding residual ash; CH4; methane; CP; crude protein; DM; dry matter; GP; gas production; OM; organic matter; OMI; organic matter
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مصرف ماده خشک; AA; amino acid; AID; coefficient of apparent ileal digestibility; Arg; arginine; B. napus; Brassica napus; CP; crude protein; DM; dry matter; DMI; dry matter intake; FI; feed intake; His; histidine; Ile; isoleucine; Leu; leucine; Lys; lysine; NDF; neutral
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مصرف ماده خشک; CSH; cysteamine hydrochloride; DMI; dry matter intake; DMP; daily methane production; EI; emission intensity; FCR; feed conversion ratio; GHG; greenhouse gases; LCFA; long chain fatty acid; LW; liveweight; LWG; liveweight gain; MY; methane yield (g CH4/kg
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مصرف ماده خشک; AA; amino acid; CP; crude protein; Ti; titanium dioxide; AID; apparent ileal digestibility; SID; standardised ileal digestibility; DMI; dry matter intake; C.V; coefficient of variation; BEL; basal endogenous losses; EAA; endogenous amino acids; Amino acid
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مصرف ماده خشک; ADF; acid detergent fibre expressed inclusive of residual ash; BW; body weight; CP; crude protein; CV; coefficient of variation; DCE; digestibility coefficient of energy; DM; dry matter; DMI; dry matter intake; DOMI; apparently digestible organic matter i
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مصرف ماده خشک; ADFom; acid detergent fiber expressed exclusive of residual ash; ADL; acid detergent lignin; aNDFom; neutral detergent fiber assayed with heat stable amylase and expressed exclusive of residual ash; AST; aspartate transaminase; BCS; body condition score;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مصرف ماده خشک; A; acetate; ADF; acid detergent fibre; CP; crude protein; CV; coefficient of variation; DIM; days in milk; DM; dry matter; DMI; dry matter intake; FCM; fat corrected milk; NDF; neutral detergent fibre; NFC; non-fibre carbohydrate; P; propionate; pef; phys
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مصرف ماده خشک; AA; amino acids; AA-N; amino acid nitrogen; ADL; acid detergent lignin; aNDFom; neutral detergent fibre assayed with heat stable amylase and expressed exclusive of residual ash; CP; crude protein; CH4; methane; DM; dry matter; DMI; dry matter intake; ECM;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مصرف ماده خشک; Biohydrogenation; Brachiaria brizantha; Linseed; Microbial population; Palm oil; ADF; acid detergent fiber; ADFom; ADF expressed exclusive of residual ash; aNDF; NDF without sodium sulfite, with alpha amylase and corrected for residual ash; BUFA; biohydro
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مصرف ماده خشک; A; volume of gas rapid degradation of the soluble sugar and starch fractions; ADF; acid detergent fiber; ADG; average daily gain; ADL; acid detergent lignin; ALT; alanine aminotransferase; AST; aspartate aminotransferase; ATG; average total gain; AU; auto
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مصرف ماده خشک; AH; alfalfa hay; FO; fish oil; LPL; lipoprotein lipase; PPARγ; peroxisome proliferator activated receptorγ; SCD; stearoyl-COA desaturase; UFAs; unsaturated fatty acids; SFAs; saturated fatty acids; DHA; docosahexaenoic acids; EPA; eicosapentaenoic acids
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مصرف ماده خشک; ADFom; acid detergent fibre without amylase and exclusive of ash; Lignin (sa); lignin determined by solubilisation of cellulose with sulphuric acid; DM; dry matter; GE; gross energy; N; nitrogen; NDFom; neutral detergent fibre without amylase and exclusiv