آشنایی با موضوع

مفهوم غشاهای شبکه آمیخته یعنی ترکیبی از ذرات جامد پخش شده درون ماتریس پلیمر؛ راهکاری موثر برای افزایش کارایی غشاهای پلیمری در جداسازی گاز است. غشاهای ماتریس مخلوط موادی هستند که در آنها ذرات کارای ریز به عنوان فاز پراکنده در یک بستر پلیمری متخلخل که فاز پیوسته را شکل می دهد جای گرفته اند. این غشاها از انطباق سینرژیستی غشاهای معمول همچون میکروفیلتراسیون والترافیلتراسیون با مواد کروماتوگرافی حاصل شده و از مزایایی چون نفوذپذیری و گزینش پذیری بالا، ظرفیت پیونددهی و بازیافت بالا، شارهای جریانی بالا با افت فشار کم در گذر از غشا و سهولت افزایش مقیاس برخوردار هستند. همانند غشاهای معمول، غشاهای ماتریس مخلوط نیز به طور عمده با فرآیند وارونگی فازی و به روش فروبری ترسیب تهیه می شوند. از کاربردهای موفق این تکنولوژی می توان به جداسازی بتالاکتوگلوبولین از آب پنیر بازیافت80/48درصدی نمک زدایی از آب دفع 84 درصدی کلرید سدیم و 48 درصدی سولفات منیزیم و جداسازی لیزوزیم از سفیده تخم مرغ بازیافت 59 درصدی اشاره کرد. فرآوری با این تکنولوژی هیچگونه تاثیری بر کیفیت ماده غذایی نداشته و در عین حال فعالیت بیولوژیکی و ویژگی کاری مواد ارزشمند بازیافت شده بطور کامل حفظ می گردد.
در این صفحه تعداد 268 مقاله تخصصی درباره غشا شبکه آمیخته، غشاهای ماتریس مخلوط که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات انگلیسی غشا شبکه آمیخته، غشاهای ماتریس مخلوط (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: غشا شبکه آمیخته، غشاهای ماتریس مخلوط; BOT; Böttcher Model; BRG; Bruggeman Model; FD; Finite Difference; HIG; Higuchi Model; HPF; High Permeable Fillers; HNP; Hennepe Model; LN; Lewis-Nielsen Model; LPF; Low Permeable Fillers; MMM; Mixed Matrix Membrane; MXW; Maxwell Model; PAL; Pal Model; RB
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: غشا شبکه آمیخته، غشاهای ماتریس مخلوط; Biogas upgrading; Cost; Utilisation; Bio-CNG; Storage; AS; amine scrubbing; AMDEA; activated methyl diethanolamine; Bio-CNG; bio-compressed natural gas; CA; cellulose acetate; CSP; chemical scrubbing process; CNG; compressed natural gas; CHP; combined hea
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: غشا شبکه آمیخته، غشاهای ماتریس مخلوط; PAN; Poly(acrylonitrile); PA6; Polyamide 6; Pebax-1657 or Pebax; Poly(amide-b-ethyleneoxide); PEO; Poly(ethyleneoxide); PTMSP; Poly(trimethylsilyl)propyne; CPM; Composite polymeric membrane; CPM2; [Pebax+PAN]; CPM3; [Pebax+PTMSP+PAN]; MMM; Mixed matrix me
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: غشا شبکه آمیخته، غشاهای ماتریس مخلوط; AC; Activated Carbon; BOT; Böttcher Model; BRG; Bruggeman Model; HIG; Higuchi Model; HNP; Hennepe Model; LN; Lewis-Nielsen Model; MMM; Mixed Matrix Membrane; MXW; Maxwell Model; PAL; Pal Model; PDMS; Polydimethylsiloxane; PVDF; Polyvinylidenefluoride; Mi
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: غشا شبکه آمیخته، غشاهای ماتریس مخلوط; BET; Brunauer-Emmett-Teller; com-MgO; commercially available MgO; DMF; dimethyl formamide; FE-SEM; field-emission SEM; FT-IR; Fourier transform infrared; HR-TEM; high resolution transmission electron microscope; MgO-NS; MgO nanosheet; MMM; mixed matrix me
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: غشا شبکه آمیخته، غشاهای ماتریس مخلوط; P; permeability; D; diffusivity; S; solubility; PDMS; polydimethylsiloxane; PIMs; polymers of intrinsic microporosity; MOFs; metal organic frameworks; MMM; mixed matrix membrane; IL; ionic liquid; APTES; (3-aminopropyl)triethoxysilane; DBD; ditin butyl di
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: غشا شبکه آمیخته، غشاهای ماتریس مخلوط; BET; Brunauer, Emmett and Teller method for the surface area determination; DMF; dimethylformamide; EPDM; terpolymer of ethylene, propylene, and a diene monomer; EVA; poly(ethylene-co-vinyl acetate); FAU; faujasite zeolite; FWHM; full width at half maximu