آشنایی با موضوع

پروتئینها انجام وظایف مختلفی در سلول را بر عهده دارند. بعضی از آنها باعث استحکام ساختار سلول می‌شوند و برخی دیگر آنزیمهایی هستند که سرعت واکنش های مختلف را کنترل می‌کنند. سلولها طوری تکامل یافته اند که می‌توانند پروتئینهای مختلفی سنتز کنند. آنها پروتئینهای مورد نیاز برای تولید مثل خود را تولید می‌کنند. علاوه بر آن، همواره مقداری پروتئین به طور ثابت ساخته می‌شود که جایگزین مولکولهای تخریب شده گردد. برای ساخته شدن این پروتئینها روند بسیار منظمی وجود دارد. ابتدا یک mRNA با رونویسی از DNA به دست می‌آید. سپس این mRNA به عنوان دستور ساخت زنجیرهای اسید آمینه استفاده میشود. سپس این زنجیر چین می‌خورد و مولکولهای پروتئین حاصل می‌شود. سنتز پروتئین یک فرآیند نسبتاً پیچیده است. فرآیند ساخت پروتئین ها به عنوان سنتز شناخته می شود. مراحل فراوانی در این فرآیند وجود دارند که یک سلول تنها باید آنها را طی کند تا پروتئین تشکیل شودDNA، RNA پیام رسان، RNA انتقالی، ریبوزوم، آنزیم های چند گانه و آمینو اسیدها عناصر مختلف درگیر در این سنتز هستند. پروتئین، شامل زنجیره ی طولانی از آمینو اسیدها است که به هم دیگر متصل شده‌اند. از بین 20 آمینو اسید، 10 آمینو اسید زیر -واحد دارند که آب را جذب می کنند اما بقیه آب را جذب نمی کنند. فایده ی این اسیدها این است که قادر به تشکیل پیوندهای محکم و قوی هستند اما آمینو اسیدهایی که آب را جذب نمی کنند پیوندهای شکننده و ظریفی را ایجاد می کنند. در نتیجه ی این امر، چنین اسیدهایی توانایی این را دارند تا انعطاف پذیر باشند و هم چنین قادر هستند شکل خود را هر وقت خواستند تغییر دهند. ضروری‌ترین و حیاتی‌ترین جنبه ی این پروتئین ها این است که آرایش و ترتیب آمینو اسیدها وظیفه و عمل آنها را مشخص می کند. مراحل سنتز پروتئین: سه مرحله ی مهم وجود دارد که عبارتند از: 1. رونویسی 2. انتقالی 3. تفسیری هر یک از این مراحل بعداً به مراحل کوچک‌تری تقسیم می شوند. رونویسی: در این مرحله، الگوی نوکلئوتیدها در نوع مارپیچ دوتایی DNA به طور ژنتیکی به یک رشته RNA پیام رسان تبدیل می شود. در این زمان 3 نوکلئوتید فرمانده یک آمینو اسید می شود. در یک رشته ی منفرد DNA، 1200 نوکلئوتید وجود دارد. در نتیجه باید 400 آمینو اسید تولید شده وجود داشته باشد که نماینده ی فقط یک ژن در یک رشته DNA هستند. انتقالی: این مرحله ای است که در آن آمینو اسید به یک انتهای RNA متصل می شود. یک کد ویژه ی سه نوکلئوتیدی در مرحله ی mRNA به انتهای دیگر متصل خواهد شد. انواع عظیمی از آمینو اسیدهای فعال کننده ی آنزیم ها وجود دارند. تفسیری: در این مرحله، یک آمینو اسید منفرد به رابط متصل می شود. به آمینو اسیدهای خیلی زیادی نیاز است تا یک پروتئین ساخته شود. در نتیجه باید مکانیزمی وجود داشته باشد که توسط آن اسیدها به هم متصل شوند تا یک پروتئین منفرد را تولید کنند. ریبوزوم ها این امر را ممکن می سازند. آنها کد نوکلئوتیدی را ترجمه و تفسیر می کنند و آن را به آمینو اسید صحیح و مناسب پیوند می دهند.
در این صفحه تعداد 711 مقاله تخصصی درباره سنتز پروتئین که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI سنتز پروتئین (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سنتز پروتئین; RGS2eb; RGS2; Cardiac hypertrophy; Protein synthesis; Cardiac hypertrophy; (eIF2); eukaryotic initiation factor 2; (eIF2B); eukaryotic initiation factor 2B; (GPCRs); G protein-coupled receptors; (HWT/BWT); heart weight/body weight; (LV); left ventricle; (
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سنتز پروتئین; 4E-BP1; eukaryotic initiation factor 4E–binding protein 1; AMPK; AMP-activated protein kinase; BSA; bovine serum albumin; ConA; concanavalin A; eEF2; eukaryotic elongation factor 2; eIF; eukaryotic initiation factor; ERK; extracellular-signal-regulated
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سنتز پروتئین; BAG3; BCL2-associated athanogene; mTOR; mammalian target of rapamycin; mTORC1; mammalian target of rapamycin complex 1; TSC; tuberous sclerosis; CASA; chaperone-assisted selective autophagy; CMA; chaperone-mediated autophagy; RE; maximal eccentric resista