آشنایی با موضوع

برش‌نگاری یا مقطع نگاری یا توموگرافی رایانه‌ای تک فوتونی یک نوع تست تصویربرداری هسته ای است که نشان می دهد چگونه جریان خون به بافت ها و اندام ها می رسد. اسکن SPECT دو فناوری برای مشاهده بدن شما را به همراه دارد: توموگرافی کامپیوتری (CT) و یک ماده رادیواکتیو (ردیاب). ردیاب چیزی است که پزشکان می توانند ببینند که جریان خون به بافت ها و اندام ها چگونه است. سپکت، روشی است که در علوم تشخیصی در فیزیک پزشکی بویژه پزشکی هسته‌ای کاربرد تحقیقاتی و روزمره فراوانی دارد. در این روش از رادیوایزوتوپهایی استفاده می‌شود که ذرات گاما از خود ساطع می‌کنند. از نمونه دستگاه‌های متداولی که این روش را جهت تصویر برداری به کار می‌برد دوربین گاما یا دوربین انگر (Anger Camera) را می‌توان نام برد که امروزه در بیمارستان‌ها و نیز در آنکولوژی کاربرد وسیع دارند. مناطق بهبودی استخوان یا پیشرفت سرطان معمولا در اسکن SPECT روشن می شوند، بنابراین این نوع از آزمایش ها بیشتر برای کمک به تشخیص شکستگی استخوان پنهان استفاده می شود. اسکن SPECT همچنین می تواند تشخیص و پیگیری پیشرفت سرطان است که به استخوان گسترش یافته است. عملکرد: دستگاه SPECT یک وسیله بزرگ دایره ای است که حاوی یک دوربین است که نشانگر رادیواکتیو شما را جذب می کند. در حین اسکن کردن، روی میز می نشینید و دستگاه SPECT در اطراف شما چرخ می زند. دستگاه SPECT تصاویری از اندام های داخلی و سایر اعضا را می گیرد. تصاویر به یک کامپیوتر که از این اطلاعات برای ایجاد تصاویر سه بعدی از بدن شما استفاده می کند، ارسال می شود. کاربرد: به کمک مقطع‌نگاری رایانه‌ای تک‌فوتونی (SPECT)، می‌توان تصاویر سه بعدی از عملکرد یک بافت یا اورگان مانند قلب یا مغز، بدست آورد. روش کار به این گونه می‌باشد که یک ماده با نیمه عمر کم به صورت ترکیب شیمیایی خاصی در می‌آید که در بافت‌های خاصی از بدن و به نسبت فعالیت آن بخش، از خون جذب می‌گردد. این ماده شیمیایی می‌تواند یک نوع قند خاص برای بررسی عملکرد بخشی از مغز باشد. این ماده وارد خون شخص شده و توسط سلول‌های مغزی که مصرف کننده اصلی این نوع قند هستند جذب می‌گردد و در نتیجه بیشترین تشعشع حاصل از این نواحی خواهد بود.

در این صفحه تعداد 1572 مقاله تخصصی درباره برش‌نگاری رایانه‌ای تک فوتونی، مقطع نگاری رایانه‌ای تک فوتونی، توموگرافی رایانه‌ای تک فوتونی، اسپکت که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI برش‌نگاری رایانه‌ای تک فوتونی، مقطع نگاری رایانه‌ای تک فوتونی، توموگرافی رایانه‌ای تک فوتونی، اسپکت (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: برش‌نگاری رایانه‌ای تک فوتونی، مقطع نگاری رایانه‌ای تک فوتونی، توموگرافی رایانه‌ای تک فوتونی، اسپکت; SPECT; Molecular imaging; Radioiodine; Radioimmunotherapy
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: برش‌نگاری رایانه‌ای تک فوتونی، مقطع نگاری رایانه‌ای تک فوتونی، توموگرافی رایانه‌ای تک فوتونی، اسپکت; 123I-IBZM, 123I-Iodobenzamide; BPnd, Striatal binding potentialTanning; Addiction; Dopamine; Mesostriatal reward system; SPECT; Imaging
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: برش‌نگاری رایانه‌ای تک فوتونی، مقطع نگاری رایانه‌ای تک فوتونی، توموگرافی رایانه‌ای تک فوتونی، اسپکت; Anterior cingulate; Pharmacologic effects; Phobia, social; SPECT
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: برش‌نگاری رایانه‌ای تک فوتونی، مقطع نگاری رایانه‌ای تک فوتونی، توموگرافی رایانه‌ای تک فوتونی، اسپکت; CZT; Cadmium–zinc–telluride; Cardiac imaging; Myocardial perfusion; Nuclear cardiology; SPECT
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: برش‌نگاری رایانه‌ای تک فوتونی، مقطع نگاری رایانه‌ای تک فوتونی، توموگرافی رایانه‌ای تک فوتونی، اسپکت; Coronary artery disease; Radionuclide myocardial perfusion imaging; SPECT; PET
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: برش‌نگاری رایانه‌ای تک فوتونی، مقطع نگاری رایانه‌ای تک فوتونی، توموگرافی رایانه‌ای تک فوتونی، اسپکت; HIDA image; Bile reflux; Image processing; Hydrodynamic model; Tc99m-DISIDA; SPECT
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: برش‌نگاری رایانه‌ای تک فوتونی، مقطع نگاری رایانه‌ای تک فوتونی، توموگرافی رایانه‌ای تک فوتونی، اسپکت; AED; anti-epileptic drug; CMZ; carbamazepine; GTK; generalized tonic-clonic seizure; EEG; electroencephalography; IQ; intelligence quotient; LEV; levetiracetam; LTG; lamotrigine; MRI; magnetic resonance imaging; PER; perampanel; PET; positron emission tom
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: برش‌نگاری رایانه‌ای تک فوتونی، مقطع نگاری رایانه‌ای تک فوتونی، توموگرافی رایانه‌ای تک فوتونی، اسپکت; Elective nodal irradiation; Head and neck cancer; Unilateral nodal irradiation; Radiotherapy; SPECT; Sentinel node;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: برش‌نگاری رایانه‌ای تک فوتونی، مقطع نگاری رایانه‌ای تک فوتونی، توموگرافی رایانه‌ای تک فوتونی، اسپکت; Diagnostics; Imaging; Tarsal fusion; Hindfoot; AOFAS; American Orthopaedic Foot and Ankle Score; AP; antero-posterior; CAOS; computer-assisted orthopaedic surgery; CT; computed tomography; FAOS; Foot and Ankle Outcome Score: FFI, Foot Function Index; Lat;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: برش‌نگاری رایانه‌ای تک فوتونی، مقطع نگاری رایانه‌ای تک فوتونی، توموگرافی رایانه‌ای تک فوتونی، اسپکت; IGE; idiopathic generalized epilepsy; EEG; electroencephalography; VBM; voxel-based morphometry; CBF; cerebral blood flow; SPECT; single photon emission computed tomography; ASL; arterial spin labeling; GTCS; generalized tonic-clonic seizures; MS; myoclon
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: برش‌نگاری رایانه‌ای تک فوتونی، مقطع نگاری رایانه‌ای تک فوتونی، توموگرافی رایانه‌ای تک فوتونی، اسپکت; ApoE−/−; Apolipoprotein E−/−; LDL; low-density lipoprotein; NIS; sodium iodide symporter; PET; Positron Emission Tomography; SPECT; Single-Photon Emission Computerized Tomography; [18F]FDG; [18F]fluoro-2-deoxy-d-glucose; 99mTcO4−; 99mTc-pertechn
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: برش‌نگاری رایانه‌ای تک فوتونی، مقطع نگاری رایانه‌ای تک فوتونی، توموگرافی رایانه‌ای تک فوتونی، اسپکت; CI; confidence interval; GI; gastrointestinal; LSF; lung shunt fraction; MAA; macroaggregated albumin; OR; odds ratio; PET; positron emission tomography; SIRT; selective internal radiation therapy; SPECT; single-photon emission CT;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: برش‌نگاری رایانه‌ای تک فوتونی، مقطع نگاری رایانه‌ای تک فوتونی، توموگرافی رایانه‌ای تک فوتونی، اسپکت; CCTA; coronary computed tomography angiography; CAD; coronary artery disease; CT; computed tomography; MPI; myocardial perfusion imaging; SPECT; single photon emission computed tomography; MRI; magnetic resonance imaging; ICA; invasive coronary angiograph
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: برش‌نگاری رایانه‌ای تک فوتونی، مقطع نگاری رایانه‌ای تک فوتونی، توموگرافی رایانه‌ای تک فوتونی، اسپکت; BCM; beta cell mass; DTBZ; dihydrotetrabenazine; DTPA; diethylenetriamine-pentaacetic acid; GFP; green fluorescent protein; GLP-1; glucagon-like peptide-1; MIP; mouse insulin I gene promotor; NOD; 1-(1,3-carboxypropyl)-1,4,7-triazacyclononane-4,7-diacetic
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: برش‌نگاری رایانه‌ای تک فوتونی، مقطع نگاری رایانه‌ای تک فوتونی، توموگرافی رایانه‌ای تک فوتونی، اسپکت; uPAR; urokinase-type plasminogen activator receptor; uPA; urokinase-type plasminogen activator; SPECT; single-photon emission computed tomography; PET; positron emission tomography; NIR; near infrared; FGS; fluorescent guided surgery; EGFR; epithelial gro
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: برش‌نگاری رایانه‌ای تک فوتونی، مقطع نگاری رایانه‌ای تک فوتونی، توموگرافی رایانه‌ای تک فوتونی، اسپکت; SPECT; Myocardial perfusion imaging; Iterative reconstruction; Resolution recovery; Cadmium-zincum-telluride;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: برش‌نگاری رایانه‌ای تک فوتونی، مقطع نگاری رایانه‌ای تک فوتونی، توموگرافی رایانه‌ای تک فوتونی، اسپکت; SOZ; seizure onset zone; MRI; magnetic resonance imaging; 18F-FDG-PET; 18F-fluorodeoxyglucose-positron emission tomography; SPECT; single photon emission computed tomography; ECD; 99mTc-ethyl cysteinate dimer; HMPAO; 99mTc-hexamethylpropyleneamine oxime;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: برش‌نگاری رایانه‌ای تک فوتونی، مقطع نگاری رایانه‌ای تک فوتونی، توموگرافی رایانه‌ای تک فوتونی، اسپکت; ITLC; instant thin layer chromatography; MALDI; matrix-assisted laser desorption ionization; PET; positron emission tomography; RCP; radiochemical purity; SPECT; single photon emission computed tomography; HYNIC-OSu; sodium succinimidyl 6-(2-(2-sulfonatob
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: برش‌نگاری رایانه‌ای تک فوتونی، مقطع نگاری رایانه‌ای تک فوتونی، توموگرافی رایانه‌ای تک فوتونی، اسپکت; CR; complete response; HCC; hepatocellular carcinoma; LSF; lung shunt fraction; mRECIST; Modified Response Evaluation Criteria in Solid Tumors; NET; neuroendocrine tumor; PD; progressive disease; PR; partial response; SD; stable disease; SPECT; single pho
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: برش‌نگاری رایانه‌ای تک فوتونی، مقطع نگاری رایانه‌ای تک فوتونی، توموگرافی رایانه‌ای تک فوتونی، اسپکت; Tissue permeability; VX2 tumor; Translational study; Rabbit model; High intensity focused ultrasound; Image guided drug delivery; 111In; MRI; SPECT; 111In chloride (InCl3) (PubChem CID: 24,812);
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: برش‌نگاری رایانه‌ای تک فوتونی، مقطع نگاری رایانه‌ای تک فوتونی، توموگرافی رایانه‌ای تک فوتونی، اسپکت; MPI; myocardial perfusion imaging; SPECT; single photon emission computed tomography; PET; positron emission tomography; CAD; coronary artery disease; MMP; mitochondrial membrane potential; CCCP; carbonyl cyanide m-chlorophenylhydrazone; PBS; phosphate-bu
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: برش‌نگاری رایانه‌ای تک فوتونی، مقطع نگاری رایانه‌ای تک فوتونی، توموگرافی رایانه‌ای تک فوتونی، اسپکت; Fracture; Fusion; Long segment; Short segment; Thoracolumbar; AVBHL; Anterior vertebral body height loss; KA; Kyphosis angle; LS; Long segment; ODI; Oswestry Disability Index; SI; Sagittal index; SPECT; Single-photon emission computed tomography; SSIFL; S
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: برش‌نگاری رایانه‌ای تک فوتونی، مقطع نگاری رایانه‌ای تک فوتونی، توموگرافی رایانه‌ای تک فوتونی، اسپکت; DaTQUANT®; 123I-FP-CIT; TEMP; Neurologie; Semi-quantification; DaTQUANT®; FP-CIT-123I; SPECT; Neurology; Semi-quantification;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: برش‌نگاری رایانه‌ای تک فوتونی، مقطع نگاری رایانه‌ای تک فوتونی، توموگرافی رایانه‌ای تک فوتونی، اسپکت; Ischemia; Microvascularization; Moyamoya disease; 123I-IMP; N-isopropyl [123I]-p-iodoamphetamine; AR; asymmetry ratio; CBF; cerebral blood flow; CVR; cerebrovascular reactivity; Db; box-counting fractal dimension; ICA; internal carotid artery; ICR; ipsila
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: برش‌نگاری رایانه‌ای تک فوتونی، مقطع نگاری رایانه‌ای تک فوتونی، توموگرافی رایانه‌ای تک فوتونی، اسپکت; cardiovascular imaging; registries; single-center series; CAD; coronary artery disease; CMR; cardiac magnetic resonance; CT; computed tomography; CTA; computed tomographic angiography; CV; cardiovascular; EHR; electronic health record; MPI; myocardial per
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: برش‌نگاری رایانه‌ای تک فوتونی، مقطع نگاری رایانه‌ای تک فوتونی، توموگرافی رایانه‌ای تک فوتونی، اسپکت; Ventriculographie isotopique; Fraction d'éjection ventriculaire gauche; Caméra CZT; Dosimétrie; TEMP; Radionuclide ventriculography; Left ventricular ejection fraction; CZT camera; Dosimetry; SPECT;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: برش‌نگاری رایانه‌ای تک فوتونی، مقطع نگاری رایانه‌ای تک فوتونی، توموگرافی رایانه‌ای تک فوتونی، اسپکت; AD; absorbed dose; CI; confidence interval; HCC; hepatocellular carcinoma; MAA; macroaggregated albumin; mRECIST; modified RECIST; PET; positron emission tomography; RDC; reproducibility coefficient; RE; radioembolization; RECIST; Response Evaluation Crit
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: برش‌نگاری رایانه‌ای تک فوتونی، مقطع نگاری رایانه‌ای تک فوتونی، توموگرافی رایانه‌ای تک فوتونی، اسپکت; Bacterial infection; Imaging; SPECT; Gallium-67; Siderophore; Deferoxamine;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: برش‌نگاری رایانه‌ای تک فوتونی، مقطع نگاری رایانه‌ای تک فوتونی، توموگرافی رایانه‌ای تک فوتونی، اسپکت; SERS nanoparticles; Biodistribution; Raman imaging; Systemic toxicity; MicroPET; SERS; surface enhanced Raman scattering; MRI; magnetic resonance imaging; SPECT; single photon emission computed tomography; PET; position emission tomography; DCLS; direct c
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: برش‌نگاری رایانه‌ای تک فوتونی، مقطع نگاری رایانه‌ای تک فوتونی، توموگرافی رایانه‌ای تک فوتونی، اسپکت; Alzheimer's disease; Corticobasal degeneration; Presenilin-1; Volumetric MRI; SPECT;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: برش‌نگاری رایانه‌ای تک فوتونی، مقطع نگاری رایانه‌ای تک فوتونی، توموگرافی رایانه‌ای تک فوتونی، اسپکت; Lung; CT; SPECT; Ventilation; COPD;