آشنایی با موضوع

اعمال نیرو بر یک جسم موجب تغییر شکل آن می شود. تغییر شکل بوجود آمده در واحد طول را کرنش گویند. اعمال نیروی خارجی بر یک میله تحت کشش باعث افزایش طول و کاهش قطر آن می شود. اگر پیش از شروع آزمایشات طول اولیه روی میله مشخص شود و پس از اعمال نیروی خارجی نیز این طول اندازه گیری شود مشاهده می شود که طول افزایش یافته است که به آن کرنش گویند. میزان این کرنش را نرخ کرنش می گویند.

در این صفحه تعداد 1008 مقاله تخصصی درباره نرخ کرنش که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نرخ کرنش ; 2-D; Two-dimensional; CV; Coefficient of variation; ECG; Electrocardiography; ICC; Intra-class correlation coefficient; LAp4Ch; Left apical four-chamber; LV; Left ventricle; RP4Ch; Right parasternal four-chamber; ROI; Region of interest; SD; Standard devi
مقالات ISI نرخ کرنش (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نرخ کرنش ; Echocardiography; Myocardial speckle-tracking; Right ventricle; Strain imaging; Ultramarathon runner; ε; Strain; LV; Left ventricle, ventricular; PLAX; Parasternal long-axis view; RV; Right ventricle; RVDarea; Right ventricular end-diastolic area; RVFAC;