کد مقاله کد نشریه سال انتشار مقاله انگلیسی ترجمه فارسی نسخه تمام متن
1746282 1018088 2009 9 صفحه PDF 22 صفحه WORD دانلود کنید
عنوان انگلیسی مقاله ISI
ISO 14001 in environmental supply chain practices
ترجمه فارسی عنوان
استاندارد ISO 14001 در شیوه های زنجیره تامین زیست محیطی
کلمات کلیدی
14001 - ایزو 14001 - مدیریت زیست محیطی زنجیره تامین - شیوه های محیط زیست - حسابرسی محیط زیست - سیستم مدیریت زیست محیطی
فهرست مطالب مقاله
چکیده
کلمات کلیدی
1-مقدمه
2-ISO 14001 به عنوان ابزار مدیریت
3-مدیریت مسائل زیست محیطی در زنجیره تامین
4-شرکت های دارای گواهینامه ISO 14001 در زنجیره تامین
5-هدف از این بررسی
6-روش شناسی
جدول 1- منابع اطلاعاتی برای ارزیابی تکنیک های زنجیره تامین زیست محیطی
7-یافته ها
1-7 ارتباط شرایط زیست محیطی
1-1-7 شرکت A و B به  عنوان تامین کننده
2-1-7 مشتریان شرکت A و B
3-1-7 دیدگاه های مدیران زیست محیطی و گروه های تمرکز
شکل 1- مروری شمایی بر جایگاه شرکت A و B در زنجیره های تامین
2-7 ایجاد انگیزه و توانمندسازی تامین کننده برای پیروی از شرایط
جدول 2- شرایط زیست محیطی گزارش شده مشتری در دو شرکت تولیدی
3-7 نظارت و اجرای شرایط زیست محیطی در تامین کنندگان
جدول 3- درصد تامین کنندگان بالادستی شرکت A و B که مشخصات شرایط زیست محیطی از دو شرکت تولیدی را فراهم کردند.
جدول 4- میزان شرایط گزارش شده زیست محیطی و پیگیری از مشتریان دو شرکت تولیدی (درکل 29 سایت)
8-بحث
1-8 ارتباط شرایط زیست محیطی
جدول 5- میزان شرایط گزارش شده زیست محیطی اجباری دو شرکت تولیدی (درکل 29 سایت) برای تامین کنندگان و میزان پیگیری این شرایط
2-8 ایجاد انگیزه و توانمندسازی
3-8 نظارت و اجرای شرایط زیست محیطی
9-نکات آخر
ترجمه چکیده
این مقاله روی نقش ISO 14001 در تکنیک های مدیریت تامین زیست محیطی در شرکت های سوئدی تمرکز می کند و درباره نقش فعلی و بالقوه ISO 14001 برای سه وظیفه اصلی اجرایی مدیریت زنجیره تامین محیط زیست بحث می کند: انتقال شرایط لازم به تامین کننده، ایجاد انگیزه و توانمندسازی تامین کننده و تائید اینکه تامین کننده از شرایط لازم متابعت می کند. این بررسی از سه روش تحقیق مختلف استفاده کرد: مصاحبه با مدیران زیست محیطی، بحث های گروهی متمرکز و ارزیابی دو شرکت چندملیتی و واحدهای اجرایی آنها در چند کشور. این مقاله نتیجه گیری می کند که همکاری میان کارکردهای زیست محیطی و خرید در یک شرکت به قدر کافی با اجرای ISO 14001 حاصل نمی شود؛ درنتیجه انتقال شرایط مشتری به تامین کنندگان کارامدی کمتری خواهد داشت. ایجاد روابط نزدیک با تامین کنندگان برای غلبه بر دشواری های اولیه حائز اهمیت است ولی غالبا با شرط داشتن پایگاه تامین کننده بزرگ در تناقض است. برای تامین کننده داشتن گواهی ISO 14001، به ندرت شرط مطلق محسوب می شود، با این وجود غالبا الویت با چنین تامین کنندگانی است. ارزش گواهینامه ISO 14001 به عنوان مدرک عملکرد زیست محیطی، ترکیبی از بلندهمتی زیست محیطی تامین کننده، پیشرفت تکنیک های زنجیره تامین مشتری و بلندهمتی هیات های گواهینامه است. معمولا از ممیزان تامین کننده استفاده نمی شود زیرا منبع بر هستند. روش های نظارت و تائید به توسعه بیشتری نیاز دارند.
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه مهندسی انرژی انرژی های تجدید پذیر، توسعه پایدار و محیط زیست
چکیده انگلیسی
This paper focuses on the role of ISO 14001 in environmental supply management practices in Swedish companies. It discusses the existing and potential role of ISO 14001 for three key operational tasks of environmental supply chain management: to communicate the requirements to the supplier, to motivate and enable the supplier, and to verify that the supplier follows the requirements. The study used three different research methods: interviews with environmental managers, focus group discussions and a survey of two multinational companies and their operating units in several countries. It concludes that cooperation between the purchasing and environmental functions within a company is frequently not sufficiently achieved in implementation of ISO 14001; this makes the communication of customer requirements to suppliers less efficient. Building close relationships with suppliers is important to overcome initial difficulties, but this often conflicts with having a large supplier base. For the supplier to have an ISO 14001 certificate is seldom an absolute requirement, however, preference is often given to such suppliers. The value of the ISO 14001 certificate, as a proof of environmental performance, is a combination of the supplier's environmental ambitions, the advancement of supply chain practices of the customer and the ambitions of the certification bodies. Supplier audits are not commonly used as they are resource-consuming. Monitoring and verification approaches need further development.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Journal of Cleaner Production - Volume 17, Issue 16, November 2009, Pages 1435–1443
نویسندگان
, , ,