کد مقاله کد نشریه سال انتشار مقاله انگلیسی ترجمه فارسی نسخه تمام متن
4950899 1441042 2017 5 صفحه PDF 10 صفحه WORD دانلود کنید
عنوان انگلیسی مقاله ISI
On representing a simple polygon perceivable to a blind person
ترجمه فارسی عنوان
بیان یک چندضلعی ساده قابل درک برای یک فرد نابینا
کلمات کلیدی
فهرست مطالب مقاله
چکیده

کلمات کلیدی

1.مقدمه

2.     شرح مسئله

3.    نقشه راه الگوریتم پیشنهادی

3.1.    مقدمات هندسی

3.2.    مرحله درج

شکل 1. (a) چندضلعی اولیه P؛ (b) برچسب های گره و لبه ها از چندضلعی P حذف می شوند؛ (c,d) چندضلعی های مختلف بازسازی می شوند؛ (e) افزودن رأس های کاذب در امتداد لبه های P طی مرحله پیش از پردازش، و بازسازی بعد با اتصال نزدیک ترین همسایه ها (علائم متقاطع نشان دهنده رأس های کاذب می باشد)؛ (f) چندضلعی اولیه P تشخیص داده می شود (علائم متقاطع نشان دهنده رأس های کاذب می باشند).

شکل 2. (a) چند ضلعی اولیه P؛ (b) بدنه محدب P؛ (c) سه گوش سازی P همراه با همه بسته های P نشان داده شده است یعنی TCH ایجاد می شود. یکی از I(Tiv4) به رنگ آبی نشان داده شده است. (برای تفسیر منابع به رنگ در این علائم شکل، خواننده به نسخه وب این مقاله ارجاع داده می شود.) 

شکل 3. درج رأس های کاذب در لبه ei از رأس v.

شکل 4. انحطاط خارج از دایره δvi.

4.    دستکاری انحطاط ها

شکل 5. نوع 1 انحطاط درون دایره δvi-1. 

شکل 6. نوع 2 انحطاط درون دایره δvi.

5.    نتیجه گیری و کارهای آتی

 
ترجمه چکیده
باتوجه به حد فاصل یک چندضلعی ساده P به عنوان یک مجموعه منظم B از رأس های n شامل یک رأس v، ما مسئله بهینه سازی بیان P را با یک مجموعه غیرمنظم با کوچکترین اندازه S = {V ∪ V' } از رأس ها مدلسازی می کنیم که V' در آنجا نشان دهنده یک مجموعه اضافی از رأس های کاذب می باشد که در امتداد لبه های P طوری انتخاب شده بود که P به طور انحصاری با اعمال یک قانون پیمایش نزدیک ترین همسایه تصاعدی قابل درک می باشد. یک پیمایش که از قانون نزدیک ترین همسایه در مجموعه S گفته می شود که چندضلعی P را در صورتی درک کند که پیمایش در S از همان رأس شروع v ∈ S رأس ها را در P به همان ترتیب زمانی بازدید کند که قانون زیر اعمال می شود: انتخاب بازگشتی نزدیک ترین همسایه بعدی v' ∈ S از v و سپس حذف آخرین رأس بازدید شده v تا زمانی که همه رأس ها در S عبور می کنند. مجموعه S از رأس ها به خودی خود باید با به این معنا ملموس باشند (اطلاعات لمسی) که قادر به انتقال درک شکل به یک خواننده نابینا به همان روشی باشد که در ورودی آن شرح داده شده است. یک هدف مطلوب در این زمینه، پیدا کردن کوچکترین مجموعه کاردینالیتی V' می باشد به طوری که P را بتوان منحصراً از S = {V ∪ V '} با استفاده از قانون نزدیک ترین همسایه پیمایش درک کرد. ما در این مقاله انتخاب یک مجموعه V* با یک کاردینالیتی به اندازه کافی بزرگ را پیشنهاد می کنیم به طوری که مجموعه نامنظم S* = {V ∪ V ∗} را بتوان برای درک P با استفاده از قانون نزدریک ترین همسایه پیمایش به کار برد. مال همچنین کران بالاتری را در |V *| ساخته شده با الگوریتم پیشنهادی از نظر پارامترهای هندس خاص چندضلعی P محاسبه می کنیم.
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه مهندسی کامپیوتر نظریه محاسباتی و ریاضیات
چکیده انگلیسی
Given the contour of a simple polygon P as an ordered set V of n vertices including a start vertex v, we model the optimization problem of representing P with a smallest-size unordered set S={V∪V′} of vertices, where V′ denotes an additional set of pseudo-vertices chosen along the edges of P such that P is perceivable uniquely by applying a progressive nearest-neighbor traversal rule. A traversal that uses the nearest-neighbor rule on the set S is said to perceive the polygon P if the traversal on S from the same start vertex v∈S visits the vertices in P in the same order when the following rule is applied: Recursively choose the next nearest neighbor v′∈S of v and then delete the last visited vertex v until all the vertices in S is traversed. The set S of vertices by itself should be tangible by touch (tactile information) in the sense that it is able to convey the perception of the shape to a blind reader in the same way as it was described in its input. A desirable objective in this context is to find the smallest-cardinality set V′ such that P can be perceived uniquely from S={V∪V′} using the nearest-neighbor traversal rule. In this paper, we propose to choose a set V⁎ with a sufficiently large cardinality such that the unordered set S⁎={V∪V⁎} can be used to perceive P using the nearest-neighbor traversal rule. We also compute an upper bound on |V⁎| constructed by the proposed algorithm, in terms of certain geometric parameters of the polygon P.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Information Processing Letters - Volume 120, April 2017, Pages 1-5
نویسندگان
, , , , , , ,