آشنایی با موضوع

محتوای مربوط به معرفی این موضوع در حال تکمیل است ...
در این صفحه تعداد 778 مقاله تخصصی درباره که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: AD; Alzheimer's disease; BA; betulinic acid; Aβ; amyloid beta; STZ; streptozotocin; i.h; intra-hippocampal injection; i.c.v; intracerebroventricular administration; PBS; phosphate buffered saline; DMSO; dimethyl sulfoxide; aCSF; artificial cerebrospinal
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: Advisory committee; Vaccine decision-making; Vaccine evaluation; Evidence-based immunization policy; Global network on immunization; Immunization; National Immunization Technical Advisory Group; NITAG; Vaccine; AMP; Agence de Médecine Préventive; GRADE;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: x¯; mean; SD; standard deviation; MD; mean difference; t value; unpaired t value; p value; probability value; †; non-significant P > 0.05; VAS; Visual Analogue Scale; DML; Distal Motor Latency; DSL; Distal Sensory Latency; MCV; Motor Nerve Conduction
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ABA; abscisic acid; AMP; antimicrobial peptide; COI1; coronatine insensitive 1; Cq; quantification cycle; EF1; elongation factor 1α; ETI; effector triggered immunity; GA; gibberellic acid; JA; jasmonic acid; LoxD; lipoxygenase D; MAMP; microbial-associat
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ACDC; arterial calcification due to CD73 deficiency; AMP; adenosine monophosphate; ATP; adenosine triphosphate; GACI; generalized arterial calcification of infancy; PPi; inorganic pyrophosphate; PTC; premature termination codon; PXE; pseudoxanthoma elasti
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ATP; adenosine triphosphate; ADP; adenosine diphosphate; AMP; adenosine monophosphate; hSR; human serine racemase; AMw; apparent molecular weight; TEA; triethanolamine; LDH; lactate dehydrogenase; Serine racemase; Allosteric regulation; Metal-protein inte
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: Common carp; Thawing; High voltage electrostatic field (HVEF); Freshness; HVEF; high voltage electrostatic field; ATP; adenosine triphosphate; ADP; adenosine diphosphate; AMP; adenosine monophosphate; IMP; inosine monophosphate; HxR; hypoxanthine ribonucl
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: Amp; Ampicillin; ANOVA; Analysis of variance; dNTP; Deoxyribonucleoside triphosphate; GC–MS; Gas chromatography-mass spectrometry; GPP; Geranyl pyrophosphate; HPLC; High performance liquid chromatography; IS; Internal standard; Km; Kanamycin; LB; Lysoge
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: Clip domain; Insect immunity; Phenoloxidase; Serine protease cascade; Zymogen activation; AMP; antimicrobial peptide; βGRP1/2; β1,3-glucan recognition protein-1/2; DAP; diaminopimelic acid; DHI; 5,6-dihydroxyindole; MBP; microbe binding protein; NP and
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: Amp; ampicillin; a.u.; arbitrary units; BBB; blood-brain barrier; Cam; chloramphenicol; CNS; central nervous system; cytLUV; cytoplasmic large unilamellar lipid vesicle; DMSO; dimethylsulphoxide; EDTA; ethylenediaminetetraacetic acid; H2O2; hydrogen perox
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: AMX; amoxicillin; AMP; ampicillin; ASP; antimicrobial stewardship program; ATM; aztreonam; β-LA; β-lactam antibiotics; CAZ; ceftazidime; CI; continuous infusion; CLO; cloxacillin; CLSI; Clinical and Laboratory Standards Institute; CV; coefficient of var
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: Amp; ampicillin; bp; base pair; TCA; tricarboxylic acid cycle; rRNA; ribosomal ribonucleic acid; rDNA; ribosomal deoxyribonucleic acid; ITS; the internal transcribed spacer; gDNA; genomic deoxyribonucleic acid; CSL; corn steep liquor; kb; kilobase; MS; ma
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: AICAR; 5-aminoimidazole-4-carboxamide ribonucleotide; AMP; adenosine monophosphate; AMPK; AMP-activated protein kinase; ANOVA; analysis of variance; ATM; ataxia telangiectasia mutated; ATP; adenosine-5′-triphosphate; CamKK; calcium/calmodulin-dependent