آشنایی با موضوع

محتوای مربوط به معرفی این موضوع در حال تکمیل است ...
در این صفحه تعداد 147 مقاله تخصصی درباره که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات انگلیسی (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Keywords:
Advisory committee; Vaccine decision-making; Vaccine evaluation; Evidence-based immunization policy; Global network on immunization; Immunization; National Immunization Technical Advisory Group; NITAG; Vaccine; AMP; Agence de Médecine Préventive; GRADE;
Keywords:
ABA; abscisic acid; AMP; antimicrobial peptide; COI1; coronatine insensitive 1; Cq; quantification cycle; EF1; elongation factor 1α; ETI; effector triggered immunity; GA; gibberellic acid; JA; jasmonic acid; LoxD; lipoxygenase D; MAMP; microbial-associat
Keywords:
ATP; adenosine triphosphate; ADP; adenosine diphosphate; AMP; adenosine monophosphate; hSR; human serine racemase; AMw; apparent molecular weight; TEA; triethanolamine; LDH; lactate dehydrogenase; Serine racemase; Allosteric regulation; Metal-protein inte
Keywords:
Common carp; Thawing; High voltage electrostatic field (HVEF); Freshness; HVEF; high voltage electrostatic field; ATP; adenosine triphosphate; ADP; adenosine diphosphate; AMP; adenosine monophosphate; IMP; inosine monophosphate; HxR; hypoxanthine ribonucl
Keywords:
AMX; amoxicillin; AMP; ampicillin; ASP; antimicrobial stewardship program; ATM; aztreonam; β-LA; β-lactam antibiotics; CAZ; ceftazidime; CI; continuous infusion; CLO; cloxacillin; CLSI; Clinical and Laboratory Standards Institute; CV; coefficient of var
Keywords:
ΔΨm; mitochondrial membrane potential; ADP; adenosine diphosphate; AMP; adenosine monophosphate; AP; alkaline phosphatase; AST; aspartate aminotransferase; ATP; adenosine triphosphate; BUN; blood urea nitrogen; CCCP; carbonyl cyanide m-chlorophenyl hydr
Keywords:
9-AA; 9-aminoacridine; ACN; acetonitrile; ADP; adenosine diphosphate; AMP; adenosine monophosphate; ATP; adenosine triphosphate; CDP-DG; cytidine diphosphate-diacylglycerol; Cer; ceramide; CID; collision-induced dissociation; CL; cardiolipin; cPA; cyclic
Keywords:
Salmonella; Serotypes; Antimicrobial resistance; Pulsed-field gel electrophoresis; PFGE; Pulsed-field gel electrophoresis; MDR; multidrug resistant; DOX; doxycycline; GEN; gentamicin; CHL; chloramphenicol; NAD; nalidixic acid; CIP; ciprofloxacin; AMP; amp
Keywords:
Campylobacter; Poultry; Quail; Antimicrobial-resistance; Multidrug resistance; Pulsotype; AMP; Ampicillin (10 μg); ERI; Erythromicin (15 μg); TET; Tetracycline (30 μg); CHL; Chloramphenicol (30 μg); GEN; Gentamicin (10 μg); CIP; Ciprofloxacin (5
Keywords:
AMP; antimicrobial protein; EPI-/- mice; mice lacking envoplakin, periplakin, and involucrin; FISH; fluorescence in situ hybridization; MPO; myeloperoxidase; NKG2D; natural killer group 2D; SPF; specific pathogen free; TPA; tetradecanoylphorbol-13-acetate
Keywords:
ADSL; adenylosuccinate lyase; AICAR; aminoimidazolecarboxamide ribotide; AICAr; aminoimidazolecarboxamide riboside; AIR; aminoimidazole ribotide; AIr; aminoimidazole riboside; AMP; adenosine monophosphate; ATIC; bifunctional enzyme 5-aminoimidazole-4-carb
Keywords:
IL-17; IL-22 family; IL-23; inflammation; Janus kinase; keratinocyte; psoriasis; phosphorylated signal transducer and activator of transcription; TH17 cell; tofacitinib; AMP; Antimicrobial peptide; DC; Dendritic cell; DEFB4A; Defensin beta 4a; FDR; False
Keywords:
AC; adenylyl cyclase; AMPAR; a-amino-3-hydroxy-5-methyl-4-isoxazole propionic acid receptor; AMP; adenosine monophosphate; ATP; adenosine triphosphate; CaM; calmodulin; CaMKII; calcium/calmodulin-dependent protein kinase II; cAMP; cyclic adenosine monopho
Keywords:
EIPA; 5-(N-ethyl-N-isopropyl) amiloride; AMN; amnion-less; AMP; adenosine monophosphate; AEE; apical early endosome; ARE; apical recycling endosome; BRE; basal recycling endosome; BfA; Brefeldin A; ClogP; calculated log P; C8; caprylic acid; CPP; cell pen
Keywords:
Dibutyltin; Tributyltin; 2,2′-bipyridine-3,3′,6,6′-tetracarboxylate; AMP; Cytostatic activity; X-ray structurebptcH4, 2,2′-bipyridine-3,3′,6,6′-tetracarboxylic acid; AMP, adenosine 5′-monophosphate, 5′-adenylic acid; Bu, n-butyl
Keywords:
AMP; adenosine 5′-monophosphate; ATP; adenosine 5′-triphosphate; ATPase; adenosine triphosphatase; DTNB; 5,5′-dithiobisnitrobenzoic acid; G6PD; glucose 6-phosphate dehydrogenase; GPx; glutathione peroxidase; GR; glutathione reductase; GSH; reduced g
Keywords:
Morris Water Maze; Methamphetamine; Amphetamine; Spatial learning; Memory; Estrous cycle; MA; methamphetamine; AMP; amphetamine; SA; saline; MWM; Morris Water Maze; GD; gestation day; PD; postnatal day; P/E; proestrus/estrus; D; diestrus; s.c.; subcutaneo
Keywords:
AMP; adenosine monophosphate; AP4A; diadenosine 5′,5-P1,P4-tetraphosphate; CBS; cystathionine β-synthase; CDCP; cystathionine β-synthase domain-containing protein; RMSD; root-mean-square deviation; SAM; S-adenosyl-l-methionine; Trx; thioredoxin; Arabi
Keywords:
AMP; adenosine monophosphate; AMPK; 5′-adenosine monophosphate-activated protein kinase; BBR; berberine; DCM; diabetic cardiomyopathy; PBS; phosphate buffered solution; AKT; protein kinase B(PKB); GLUT-4; glucose transporter-4; IRS-1; insulin receptor s
Keywords:
Starch; Amylose; Amylopectin; AF4–MALS; AF4; asymmetric flow field-flow fractionation; FFF; field-flow fractionation; AMP; amylopectin; AMY; amylose; DMSO; dimethylsulphoxide; MALS; multi-angle light scattering; Mw; weight-average molar mass; Mw/Mn; pol