آشنایی با موضوع

محتوای مربوط به معرفی این موضوع در حال تکمیل است ...
در این صفحه تعداد 636 مقاله تخصصی درباره که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات انگلیسی (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: BMP; Bone Morphogenetic Protein; BMPR; Bone Morphogenetic Protein Receptor; BLAST; Basic Local Alignment Search Tool; ERBB; Erb-b2 Receptor Tyrosine Kinase; FGF; Fibroblast Growth Factor; FGFR; Fibroblast Growth Factor Receptor; FZ; Frizzled; HOXB1B; Home
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ALP; alkaline phosphatase; AP; alternative pathway; BMP; bone morphogenetic protein; CVF; cobra venom factor; GAGs; glycosaminoglycans; IL; interleukine; M-CSF; macrophage colony-stimulating factor; PGs; proteoglycans; RANKL; receptor activator of nuclear
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ADM; acinar-to-ductal metaplasia; BMP; bone morphogenetic protein; GERD; gastroesophageal reflux disease; HIF; hypoxia inducible factor; IESC; intestinal epithelial stem cell; IGF1R; insulin-like growth factor 1 receptor; MDSC; myeloid-derived suppressor
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: BMP; bone morphogenetic protein; CAN; Cerberus and DAN; CKD; chronic kidney disease; DAN; differentially screening selected gene abberative in neuroblastoma; FGF; fibroblast growth factor; GAG; glycosaminoglycan; HS; heparan sulfate; MGR; mutant gremlin;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: Allograft; Atlantooccipital dislocation; Atlantooccipital dissociation; Craniocervical instability; Occipitocervical fusion; OC fusion; Pediatric; Pseudarthrosis; AO; Atlantooccipital; BMP; Bone morphogenetic protein; CT; Computed tomography; OC; Occipito
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: BMP; bone morphogenetic protein; BMSCs; bone marrow-derived mesenchymal stem cells; CM; complete medium; Col1a1; type I collagen alpha I; Col3a1; type III collagen alpha I; Ctrl; control; Dcn; decorin; DMEM-HG; high glucose Dulbecco's modified Eagle's med
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: Bone healing; Bone substituting materials; Drug delivery system; Protein delivery; Biopolymer coating; Polyelectrolyte complex nanoparticles; Polysaccharides; Bone morphogenetic protein; FTIR spectroscopy; Circular dichroism;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: Anterior cervical fusion; Bone morphogenetic protein; ACDF; Anterior cervical discectomy and fusion; bTCP; Beta-tricalcium phosphate; CI; Confidence interval; ICU; Intensive care unit; IQR; Interquartile range; LOS; Length of stay; PEEK; Polyetheretherket
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: hPSC; human pluripotent stem cell; HPC; hepatic progenitor cell; FGF; fibroblast growth factor; BMP; bone morphogenetic protein; DE; definitive endoderm; hPSC-HPC; hPSC-derived HPC; HPC-HBC; HPC-derived hepatoblast-like cell; HPC-HC; HPC-derived hepatocyt
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: Isl-1; Insulin gene enhancer protein; BMP-2; Bone morphogenetic protein; DMEM; Dulbecco's modified Eagle's medium; cTn I; cardiac troponin I; MHC; Myosin heavy chain; ERK; Extracellular signal-regulated kinases; Tbx; T-box; Foxh; Fork-headed ativin si
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: constrictive pericarditis; pericardial interstitial cell; senescence; structural remodeling; BMP; bone morphogenetic protein; DMEM; Dulbecco's modified Eagle's medium; ECM; extracellular matrix; IPCP; idiopathic and postsurgical constrictive pericarditis;