آشنایی با موضوع

محتوای مربوط به معرفی این موضوع در حال تکمیل است ...
در این صفحه تعداد 133 مقاله تخصصی درباره که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات انگلیسی (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Keywords:
Electric stimulation therapy; Gait disorders, neurologic; Hemiplegia; Peroneal nerve; RehabilitationDF, dorsiflexion; FES, functional electrical stimulation; QUEST, Quebec User Evaluation of Satisfaction with Assistive Technology
Keywords:
BATRAC (Bilateral arm training with rhythmic auditory cueing); Cognition; Hémiplégie; Marche; Stimulation rythmique auditiveBATRAC (Bilateral arm training with rhythmic auditory cueing); Cognition; Hemiplegia; Walk; Rhythmic auditory stimulation
Keywords:
Electric stimulation; Gait; Hemiplegia; Rehabilitation; StrokeFES, functional electrical stimulation; ICC, intraclass correlation coefficient; MAS, Modified Ashworth Scale; MDC, minimal detectable change; sEMG, surface electromyography; SIS, Stroke Impact