آشنایی با موضوع

مسایل معکوس دسته‌ای از مسایل‌اند که از لحاظ ریاضی، یافتن پاسخ نهایی آنها به وسیله روش‌های کلاسیک ممکن نیست. برای تحلیل سازه، با محاسبه سختی یا نرمی سازه و اعمال بارگذاری خارجی، پاسخ سازه مورد محاسبه قرار می گیرد. لکن در مساله ی وضعیت سنجی یک سازه ساخته شده، می خواهیم با اندازه گیری بارگذاری و پاسخ سازه، ماتریس سختی یا نرمی اعضای سازه ای را تخمین بزنیم. این نوع مسائل، مسائل معکوس خوانده می شود. مسائل معکوس مسائلی است که مدل از روی اطلاعات اندازه گیری شده محاسبه می شود. در بسیاری از کاربردها، مدلی از سیستم موجود بوده که ورودی سیستم را به خروجی آن مربوط می‌سازد: Input → System → Output. به خصوص در اینجا، مسایل معکوس خطی ای که بتوان آن ها را به شکل معادلات انتگرالی نوشت، مد نظر می‌باشند. یک نوع مسئله، تعیین خروجی به ازای داشتن مدل ریاضی سیستم و ورودی، می‌باشد – که اغلب این را به عنوان مسئله مستقیم (Forward Problem) در نظر می‌گیریم. حالت معکوس آن، یعنی تعیین ورودی سیستم به ازای داشتن اندازه گیریهای خارجی (خروجی) و مدلی ریاضی که ارتباط دهنده درون سیستم با اندازه گیری‌ها است، مسئله معکوس نامیده می‌شود. اطلاعات به ناچار در روند مسایل مستقیم، حذف خواهند شد. جهت استخراج پاسخی پایدار برای چنین سیستم‌هایی می بایست آن بخشی از اطلاعات که حذف گردیده است را توسط روشی تخمین زد. این اطلاعات، دانش قبلی (a priori knowledge) از سیستم نامیده می‌شوند. انتخاب نوع اطلاعاتی که می‌بایست به سیستم اضافه گردد، در یافتن پاسخ صحیح سیستم بسیار حایز اهمیت می‌باشد. الگوریتم‌هایی که در ارتباط با بدست آوردن پاسخ صحیح چنین سیستم‌هایی هستند، الگوریتم‌های تنظیم سازی [Regularization] نامیده می‌شوند. اولین چیزی که این دانش قبلی از سیستم می‌بایست تامین نماید، اطمینان از حذف اثر نویز می‌باشد. غالباً حذف نویز براحتی با بیان دوباره سیستم بصورت یک مسئله جدید، پیاده سازی می‌گردد.

در این صفحه تعداد 644 مقاله تخصصی درباره مسایل معکوس که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI مسایل معکوس (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.