آشنایی با موضوع

محتوای مربوط به معرفی این موضوع در حال تکمیل است ...
در این صفحه تعداد 48 مقاله تخصصی درباره که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات انگلیسی (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: iTRAQ; isobaric tag for relative and absolute quantitation; LC; liquid chromatography; MS/MS; tandem mass spectrometry; m/z; mass-to-charge ratio; MTA2; metastasis-associated protein 2; HDACs; histone deacetylases; CI; confidence interval; ROC curve; rece
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: CV; coefficient of variance; EI; electron impact ionization; FA; fatty acid; FAME; fatty acid methyl ester; FDA; Food and Drug Administration of the United States of America; FID; flame ionization detector; GC; gas chromatograph; ID; inner diameter; LOD;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: OA; osteoarthritis; 2-DE; two-dimensional electrophoresis; SELDI-TOF-MS; surface enhanced laser desorption/ionization-time of flight mass spectrometry; MALDI-TOF; matrix-assisted laser desorption/ ionization-time of flight; K&L; Kellgren and Lawrence; HV;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: DAD; diode array detector; m/z; mass-to-charge ratio; SPE; solid phase extraction; ZZDHD; Zhi-Zi-Da-Huang decoction; LLE; Liquid-liquid extraction; PPT; protein precipitation; TCM; traditional Chinese medicine; HPLC–TOF/MS; High performance liquid chrom
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ELISA; Enzyme-linked immunosorbant assay; HPLC; High-performance liquid chromatography; MS/MS; Tandem Mass Spectrometry; m/z; mass-to-charge ratio; Biomarkers; Colorectal cancer; Proteomics; Mass spectrometry; 14-3-3 Proteins; Pyruvate kinase;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ARA; arachidonic acid; BHT; butylated hydroxytoluene; DHA; docosahexaenoic acid; DPA; docosapentaenoic acid; DTA; docosatetraenoic acid; EI; electron ionisation; elf-1α; elongation factor-1α; Elovl (ELOVL); elongase of very long-chain fatty acids; EPA;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: AB; aclidinium bromide; BChE; butyrylcholinesterase; CID; collision-induced dissociation; P450; cytochrome P450; ESI; electrospray ionization; FMO; flavin-containing monooxigenases; glyc; glycolyl; Kh; hydrolysis rate constant; LC; liquid chromatography;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: COC; Cocaine; CODA; COmponent Detection Algorithm; DO; Dissolved oxygen; EMCDDA; European Monitoring Centre for Drug and Drug Addiction; FbF; Find by Formula; HRMS; High-resolution mass-spectrometry; HRT; Hydraulic residence time; LC; Liquid chromatograph
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: NIM; Nimotuzumab; p-SCN-Bn-DOTA or DOTA; S-2-(4-isothiocyanatobenzyl)-1,4,7,10-tetraaza cyclododecanetetraacetic acid; RGS; radio-guided surgery; RGS-β−; RGS able to detect β− radiation; mAb; monoclonal antibody; EGFr; Epidermal Growth Factor recept
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: MALDI-TOF MS; matrix-assisted laser desorption/ionization time-of-flight mass spectrometry; ESI; electrospray ionization; FAB; fast atom bombardment; EI; electron ionization; CI; chemical ionization; LC-MS; liquid chromatography-mass spectrometry; CID; co
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: CHO; Chinese Hamster Ovary; AE; Aqueous extracts; B; Brazil; C; Colombia; EAF; Ethyl Acetate Fraction; BF; Butanol Extract; ARF; Aqueous Residue Fraction; HPLC; High Performance Liquid Chromatography; HRMS; High Resolution Mass Spectrometry; MTT; 3-(4.5-d
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: Penicillium chrysogenum; Transcriptome; Signaling pathway; Arabidopsis thaliana; BY2; Nicotiana tabacum L. Bright Yellow-2; COG; Cluster of Orthologous Groups of proteins; DEGs; differentially expressed genes; DMP; aqueous extract of the Dry mycelium of P
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: HPLC-DAD; High performance liquid chromatography with diode-array detection; UHPLC/QTOF-MS; Ultra-high performance liquid chromatography coupled to quadrupole time of flight mass spectrometry; [M-H]-; deprotonated molecular ion; Rt; retention time; Rf; re
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: 3α-HSD; 3α-hydroxysteroid dehydrogenase; 5αTHF; allo-tetrahydrocortisol; 5βTHF; tetrahydrocortisol; 11βHSD1; 11 beta hydroxysteroid dehydrogenase type I; 11βHSD2; 11 beta hydroxysteroid dehydrogenase type II; 11-DOC; 11-deoxycortisol; ACTH; adrenoco