آشنایی با موضوع

تابع چگالی احتمال یا تابع وایبول در آمار و احتمالات به تابعی اطلاق می‌شود که توزیعی آماری را به شکل انتگرالی نمایش دهد. مقدار این تابع غیر منفی است. تابعی حقیقی‌مقدار که انتگرالش روی هر مجموعه، احتمال قرار گرفتن مقدارهای یک متغیر تصادفی را در آن مجموعه نشان دهد.

در این صفحه تعداد 460 مقاله تخصصی درباره تابع چگالی احتمال که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI تابع چگالی احتمال (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تابع چگالی احتمال; TDC; top dead center; HIT; homogeneous and isotropic turbulence; LDV; Laser Doppler velocimetry; PIV; particle imaging velocimetry; RMS; root mean square; CVCB; constant volume combustion bomb; rpm; revolutions per minute; DFT; discrete Fourier transform;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تابع چگالی احتمال; cdf; cumulative distribution function; pdf; probability density function; pmf; probability mass function; UGF; universal generating function (u-function); MSS; multi-state system; DSCTP; discrete-state continuous-time process; Loading; Repair; Instantaneo
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تابع چگالی احتمال; ARMA; Auto-Regressive Moving Average; ARIMA; Auto-Regressive Integrated Moving Average; FARIMA; Fractional Auto-Regressive Integrated Moving Average; MTK; Modified Taylor Kriging; ANN; Artificial Neural Networks; SVM; Support Vector Machine; MLP; Multi La
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تابع چگالی احتمال; CBM; condition-based maintenance; CM; condition monitoring; SCC; stress corrosion cracking; HPP; homogeneous Poisson process; HGP; homogeneous Gamma process; DTS; degradation-threshold-shock; RUL; residual useful life; MRL; mean residual life; PR; prevent
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تابع چگالی احتمال; PDF; probability density function; NM; numerical methods; MOA; metaheuristic optimization algorithm; MEP; maximum entropy principle; MCP; Measure-Correlate-Predict; GWF; Gamma-Weibull function; MTN; mixture truncated normal function; GM; graphical metho