آشنایی با موضوع

محتوای مربوط به معرفی این موضوع در حال تکمیل است ...
در این صفحه تعداد 487 مقاله تخصصی درباره که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات انگلیسی (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Keywords:
Kluyveromyces marxianus; Bacteroides thetaiotaomicron; Anaerobic; Antioxidant; Probiotic; SOD; Superoxide dismutase; GR; glutathione reductase; ROS; reactive oxygen species; GYE; mediumglucose-yeast medium, aliquots of the extracts from both yeasts obtain
Keywords:
HAI; Hemagglutination Inhibition Assay; ELISA; Enzyme-Linked Immunosorbent Assay; IMULUS™; Lactobacillus paracasei 431; Immune response; Influenza; Milk; Probiotic; Vaccine; Lactobacillus casei;
Keywords:
Lactobacillus casei; Probiotic; Functional foods; Pumpkin; By-productsPW, Pumpkin wastes; SSF, Solid state fermentation; MRS, De Man, Rogosa and Sharpe; PP, Pumpkin powder containing probiotics; SD, Standard deviation; aw, Water activity; ChM, Chocolate m