آشنایی با موضوع

محتوای مربوط به معرفی این موضوع در حال تکمیل است ...
در این صفحه تعداد 32 مقاله تخصصی درباره که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات انگلیسی (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Keywords:
dermoscopy; diagnostic index; digital epiluminescence microscopy; histology; lentigo maligna; sensitivity and specificity; solar lentigo/seborrheic keratosis; DELM; digital epiluminescence microscopy; LM; lentigo maligna; SK; seborrheic keratosis; SL; sol
Keywords:
ACSF; artificial cerebrospinal fluid; IPSC; inhibitory postsynaptic current; EPSC; excitatory postsynaptic current; PRE; initial reference period; PREG; pregnenolone; SOL; solvent; THDOC; tetrahydrodeoxycorticosterone; CB1 cannabinoid receptor; Endocannab
Keywords:
Resuscitative thoracotomy; Adherence to guidelines; ATLS; Thoracic trauma; RT; resuscitative thoracotomy; SOL; signs of life; PEA; pulseless electrical activity; TC; trauma center; ATLS; advanced trauma life support; PRTL; potentially reversible thoracic
Keywords:
AAS, atomic absorption spectrometer; HPLC, high performance liquid chromatography; EC, electrical conductivity; POD, peroxidase; SOD, superoxide dismutaseAntioxidants; Chromium; Ion imbalance; Organic acids; Root exudates; Parthenium hysterophorus L.; Sol
Keywords:
ASt; ankle angle at mid stance; CO; center of oscillation; KSt; knee angle at mid stance; MG; medial gastrocnemius; MTP; 5th metatarsophalangeal joint; RO; range of oscillation; Sol; soleus; UL; unloaded; UL + 1G; unloaded +1 gravity application (normal
Keywords:
Abandoned fields; C; N; K; P; Semi-arid; Soil compaction; Soil indicators; Soil texture; Soil permeability; Post-cultural changeAbandon cultural; C; N; K; P; Semi-aride; Indicateurs; Sol; Compacité; Perméabilité; Texture; Succession culturale
Keywords:
MGs, monoglycerides; MO, mono-olein; DO, diolein; OA, oleic acid; TO, triolein; SSL, Staphylococcus simulans lipase; Lyo, lyophilized; i, immobilized; IU, international unit; TLC, thin layer chromatography; RSM, response surface methodologyMono-olein; Sol