آشنایی با موضوع

هر فردی در حالت عادی دو کلیه دارد که در پهلوها و در محل اتصال دنده به ستون فقرات قرار گرفته اند و نقش اصلی آن انجام دیالیز طبیعی و خارج کردن مواد سمی غیرقابل استفاده به صورت ادرار از بدن می باشد. علاوه بر وظیفه اصلی تصفیه خون از بدن، کلیه ها در تولید گلبولهای قرمز و تنظیم الکترولیت ها از قبیل کلسیم و پتاسیم نیز نقش عمده دارند. مواد زائد خارج شده و تصفیه شده از خون به صورت ادرار از حالب ها به مثانه دفع شده و به صورت ادرار خارج می شوند. اما وقتی زمانی می رسد که کلیه های شخص از کار می افتد ودیگر نمی تواند وظیفه خود را به خوبی انجام دهد اینجاست که تنها راه نجات فرد بیمار راهی نیست جزء دیالیز!! نارسایی کلیه به طور عمده ناشی از بروز عوارض برخی از بیماری ها مانند فشار خون،دیابت و اثرات سمی برخی از داروها وسایر ترکیبات سمی است که به میزان قابل توجهی می تواند فرد را از انجام فعالیتهای روزمره ناتوان کند. دیالیز کلیوی می تواند کوتاه مدت یا بلند مدت باشد. در دریالیز تخلیه مایع دیالیز به داخل و خارج حفره شکمی انجام میگیرد. دیالیز خون را پاک کرده، و میتواند کار آیی کلیه را برگرداند و یا از خرابی بیشتر کلیه جلوگیری کند. دیالیز به دو روش انجام می شود: الف ـ همودیالیز که در این روش تصفیه خون را طریق فیستول دست و توسط ماشین انجام می شود و خون شما از طریق فیستول وارد دستگاه شده و مواد زائد آن توسط دستگاه جذب می شود و پس از تمیز شدن به بدن شما برگردانده می شود. این روش بهترین و مؤثرترین نوع دیالیز است. ب ـ روش دیالیز صفاقی یا استفاده از پرده های طبیعی پوشاننده احشاء شکم بیمار.
در این صفحه تعداد 460 مقاله تخصصی درباره دیالیز که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات انگلیسی دیالیز (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Keywords:
HeRO, haemodialysis reliable outflow graft; ESRF, end stage renal failure; AV, arteriovenous; FDA, Food and Drug Administration; TDC, tunnelled dialysis catheterArteriovenous graft; Central venous stenosis; Dialysis; End stage renal failure; Haemodialysis
Keywords:
Chalder Fatigue Questionnaire; Chalder Fatigue Scale; Fatigue; Psychometrics; Measurement; Confirmatory factor analysis; Dialysis; Haemodialysis; Kidney failure
Keywords:
EDS; energy dispersive X-ray spectroscopy; ESD; endoscopic submucosal dissection; ESRD; end-stage renal disease; GI; gastrointestinal tract; LC; lanthanum carbonate; SEM; scanning electron microscopy; Lanthanum carbonate; Dialysis; Gastrointestinal; Regio
Keywords:
Beta-blocker; carvedilol; Dilatrend; adrenergic receptor blockade; dialysis; hemodialysis; cardiovascular disease (CVD); cardiovascular mortality; intradialytic hypotension (IDH); bradycardia; feasibility study; study recruitment; drug tolerability; rando
Keywords:
dialysis; heart failure with reduced ejection fraction; outcomes; quality of careACEi, angiotensin-converting enzyme inhibitor; AHA, American Heart Association; ARB, angiotensin receptor blocker; CMS, Centers for Medicaid and Medicare Services; CRT-D/-P,
Keywords:
Dialyse; Étude transversale; Évaluation; Insuffisance rénale; Qualité de vie; TransplantationCross-sectional study; Dialysis; Health evaluation; Quality of life; Renal failure; Transplantation