آشنایی با موضوع

پلی‌مورفیسم تک نوکلئوتیدی(به انگلیسی single-nucleotide polymorphism) به طور مخفف SNP که اسنیپ خوانده می‌شود) یک تغییر در دنباله DNA است که در یک نوکلئوتید (A،C،G،T) در ژنوم بین افراد یک گونه بیولوژیکی یا بین یک جفت کروموزوم در یک فرد این نوکلئوتید فرق دارد. به عنوان مثال، دو دنباله از قطعات DNA از دو فرد متفاوت، AAGCCTA به AAGCTTA، در یک نوکلئوتید با هم متفاوتند. در این حالت ما میگوییم که دو الل وجود دارند: C و T. تقریباً تمام اسنیپ های مشترک فقط دو الل دارند. در یک جمعیت، میتوان یک فرکانس الل حداقلی به اسنیپ ها نسبت داد. کمترین فرکانس الل در یک لوکاس (Locus) که در یک جمعیت خاصی مشاهده شده است. به سادگی این کمتر از فرکانس دو الل برای چندریختی تک نوکلئوتیدی است. بین جمعیت انسانها تفاوتهای گوناگونی است، بنابراین یک اسنیپ الل که در یک منطقه جغرافیایی یا گروه نژادی مشترک است، ممکن است بین دیگر گونه ها کمتر باشد. پلیمورفیسم تک نوکلئوتیدی ها بعنوان یک منبع ژنتیکی عمده ازتغییرفنوتیپی درون یک گونه در نظر گرفته می شوند وبعنوان مارکر ژنتیکی مهم وخوبی به حساب می آیند. به طور کلی SNP ها به دو دسته تقسیم می شوند: SNPهایی که در مناطق کد کننده رخ می دهند و وجود دارند و SNP هایی که در مناطق غیر کد کننده رخ می دهند. برای کشف SNP در مناطق ژنومی منتخب یک غربالگری اولیه قبل ازتعیین توالی نیاز است. برای ژنوتایپینگ SNP ها دو استراتژی تبعیض اللی و تشخیص الل وجود دارد. استراتژی های تبعیض الل با واکنش های بیوشیمیایی اختصاصی آلل انجام می شود. تفسیر عملکرد SNP عملکردی باید در هر جمعیت تحت شرایط محیطی خاص صورت گیرد چرا که یک SNP ممکن است برای دو جمعیت متفاوت مضر یا مفید باشد. برای مثال تغییر نوکلئوتید TA در زنجیره ی β هموگلوبین منجر به ایجاد موتاسیون سلول داسی (Sickle cell) می شود در حالیکه در مالاریای آندمیک افراد هتروزیگوت دارای این موتاسیون به بیماری مقاوم می باشند. که این مفید بودن فقط در این جمعیت خاص مشاهده می شود. یعنی یک ژن که مثلا می تواند ژن یک گیرنده سطح سلولی باشد در بعضی توالی ها بین افراد متفاوت باشد. در واقع در جایگاه هایی مثلا در بعضی نوکلئوتید آدنین در بعضی دیگر گوانین و غیره باشد. در این تغییرات عملکرد پروتئین یا آنزیمی که ژن تولید می کند سالم است. زیرا این تغییرات در جایگاه فعال آنزیم نیست ولی سبب می شود زمانیکه به افراد مختلف یک دارو تجویز می شود پاسخ افراد به این دارو متفاوت باشد. پلی مورفیسم در شیمی درمانی سرطان خودش را خیلی بهتر نشان می دهد. زیرا بعضی افراد نسبت به دارو مقاوم هستند و یا باید دوز بیشتری دریافت کنند و یا از داروهای جایگزین استفاده شود. این بخاطر جهشی است که در محل اتصال دارو ایجاد شده است. جهش یا پلی مورفیسم حتی توسط ژنتیک دانان به طور متناقض مورد استفاده قرار می گیرند. جهش از کلمه لاتین Mutatio به معنای «تغییر» مشتق شده است. جهش می تواند هم به عنوان رخداد یک تغییر در اطلاعات ژنتیکی و هم به عنوان برایند تغییرات، معنا شود. این واژه اصولا ارتباطی با تاثیر عملکردی یک تغییر ژنتیکی ندارد، گرچه در عمل به صورت عام، اغلب برای واریانت های نادر مسبب بیماری مورد استفاده قرار می گیرد. تغییرات توالی فاقد اثرات عملکردی، اغلب پلی مورفیسم نامیده می شوند، اما این تعریف نیز، که بر اساس معیار عملکرد می باشد، ممکن است در برخی موارد مشکل زا شود.
در این صفحه تعداد 2793 مقاله تخصصی درباره پلی‌مورفیسم تک نوکلئوتیدی که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI پلی‌مورفیسم تک نوکلئوتیدی (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پلی‌مورفیسم تک نوکلئوتیدی; mtDNA, mitochondrial DNA; RFLP, restriction fragment length polymorphism; SNP, single nucleotide polymorphism; rCRS, revised Cambridge reference sequenceSNaPshot; Mitochondrial DNA; Single nucleotide polymorphism; Yi ethnic group; Genetic distance
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پلی‌مورفیسم تک نوکلئوتیدی; nontuberculous mycobacteria; NTM; minor allele; MA; minor allele frequency; MAF; interleukin; IL; single nucleotide polymorphism; SNP; chronic obstructive pulmonary disease; COPD; Hardy-Weinberg equilibrium; HWE; Nontuberculous mycobacteria; Pulmonary dis
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پلی‌مورفیسم تک نوکلئوتیدی; mtDNA; mitochondrial DNA; SNP; single nucleotide polymorphism; D-loop; displacement loop; PCR; polymerase chain reaction; rCRS; revised Cambridge Reference Sequence; ETC; electron transport chain; ROS; reactive oxygen species; VO2max; maximal oxygen uptak
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پلی‌مورفیسم تک نوکلئوتیدی; CO; carbon monoxide; FTCD; Fagerström Test for Cigarette Dependence; MONICA; MONItoring of CArdiovascular disease risk factors study; NRT; nicotine replacement therapy; SNP; single nucleotide polymorphism; WHO; World Health Organisation; Nicotine-acetylc
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پلی‌مورفیسم تک نوکلئوتیدی; CDKAL1; cyclin-dependent kinase 5 regulatory subunit associated protein 1-like 1; GWAS; genome-wide association studies; SNP; single nucleotide polymorphism; T2DM; type 2 diabetes mellitus; FPG; fasting plasma glucose; ACR; albumin to creatinine ratio; Hb
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پلی‌مورفیسم تک نوکلئوتیدی; USP9Y; Ubiquitin-specific Protease 9, Y chromosome; DFFRY; Drosophila Fat Facets-related, Y-Linked; AZFa; Azoospermia factor, sub-region a; SNP; Single Nucleotide Polymorphism; OMIM; Online Mendelian Inheritance in Man; SIFT; Sorting Intolerant from Toler
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پلی‌مورفیسم تک نوکلئوتیدی; OML; Odisha maize line; QPM; quality protein maize; CIMMYT; Centro Internacional de Mejoramiento de Maiz y Trigo (International Maize and Wheat Improvement Center); CML; CIMMYT maize line; F1; first filial generation; F1 and F2; first and second filial ge
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پلی‌مورفیسم تک نوکلئوتیدی; DS; Down syndrome; NDJ; nondisjunction; MTHFR; methylenetetrahydrofolate reductase; MTR; 5-methyltetrahydrofolate-homocysteine methyltransferase; MTRR; 5-methyltetrahydrofolate-homocysteine methyltransferase reductase; RFC1; reduced folate carrier 1; IHEC