آشنایی با موضوع

مدیریت فرایند کسب و کار (Business Process Management) که به طور اختصار BPM نامیده میشود شامل مفاهیم، متدها، تکنیکها برای طراحی، نظارت، پیکربندی، اجرا و آنالیز فرایندهای کسب و کار می‌باشد. این فرایندها دربرگیرنده افراد، سازمان، سیستم و دیگر منابع اطلاعاتی می‌باشند. BPM روشی یکپارچه و نظام‌مند برای طراحی، اجرا و پایش فرآیندهای کسب و کار است که ممکن است در هر یک از آن‌‌ها افراد یا نرم‌افزارها در سازمان درگیر باشند. تعاملات بین افراد و نرم‌افزارها و گردش اطلاعاتی سازمان است که به آن حیات می‌بخشد و هدف از وجود BPM این است بتواند این فرآیندها را در سازمان مدیریت کند و ابزاری برای بهبود آن‌ها در طول زمان نیز ارایه دهد. BPM فرآیندی منطقی برای مدیریت کسب‌وکار و تغییرات آن است. هر فرآیند باید با توجه به وضع مطلوب پیاده شود و سپس در طول زمان می‌توان فرایند مورد نظر را بهبود بخشید. این روال ممکن است بارها در مورد هریک از فرآیندها اجرا گردد. از این رو چرخه حیات BPM به طور تکرارشونده است و در هر تکرار باید ارزش ‌افزوده‌ای به فرآیند و منطق کاری آن افزوده گردد. مدیریت فرآیند کسب و کار با داشتن الگوهای متعدد مورد نیاز سازمان‌ها، روشی یکپارچه برای تعریف، اجرا، بازبینی و مدیریت فرآیندهای کسب و کار سازمان ها را ارایه می‌کند و با استفاده از متدها و ابزارهای مربوطه، حجم کار توسعه راه کارها را به حداقل رسانده و مدیریت امور را سهل و کارآمد می­کند. بر این اساس می‌توان گفت مدیریت فرایند کسب و کار مجموعه‌ای است از رویکردهای مدیریتی و فناوری مدرن که به نحوی ساختاریافته، منسجم و هماهنگ، برای درک و مستند سازی، مدل‌سازی، تحلیل و بهبود مستمر فرایندهای کسب و کار مورد استفاده قرار می گیرد BPM مزایای ذیل را بدنبال دارد: • توسعه و تعالی سازمانی • ایجاد مزیت رقابتی و جریان ارزش پایدار • جلب رضایت مشتریان • چابکی سازمان و فرایندهای سازمانی • یکپارچه سازی سازمان و فرایندهای سازمانی در واقع BPM یا مدیریت فرایندهای کسب و کار، ادغامی از دانش و تحقیق در هم‌گرایی و اتصال بین مدیریت و فناوری اطلاعات است که شامل متدها، تکنیک‌ها و ابزاری است برای طراحی، فعال شدن، کنترل و آنالیز فرآیندهای کسب و کار که خود مستلزم نیروی انسانی، سازمان‌ها، برنامه‌های نرم‌افزاری کاربردی، اسناد و دیگر منابع اطلاعاتی است. «مدیریت فرآیند کسب کار» حاکمیتی را در سازمان، برای افزایش چابکی و کارایی، فراهم می آورد و به سازمان اجازه می دهد بتواند عملیات سازمان را با اهداف راهبردی، هم راستا نماید. با بکارگیری یک «سیستم مدیریت فرآیند کسب کار» سازمان قابلیت پیدا می کند در «هر زمان، هر تغییری » را ایجاد نماید و این زمینه ساز پیشرفت مستمر می باشد. هدف BPM را میتوان طراحی، اجرا و بهبود فعالیت های بین واحد های سازمانی دانست که در آن اشخاص، سیستم های اطلاعاتی و افراد به هم پیوند می خورند. همچنین به لحاظ راهبردی BPM را می توان برای مدیریت و بهبود عملکرد یک کسب و کار، از طریق بهینه سازی مداوم فرآیندهای کسب و کار در یک چرخه از مدل سازی، اجرا و اندازه گیری دانست.
در این صفحه تعداد 1266 مقاله تخصصی درباره مدیریت فرایند کسب و کار که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI مدیریت فرایند کسب و کار (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مدیریت فرایند کسب و کار; bone graft; bone graft substitute; bone morphogenetic protein; BMP; calcium phosphate; calcium sulfate; fracture; osteoporosis; osteoporotic fracture
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مدیریت فرایند کسب و کار; Metastatic prostate cancer; Supraclavicular lymphadenopathy; Benign digital rectal exam; Generalized lymphadenopathy; Widespread lymphadenopathy; Virchow's node; ADT; androgen deprivation therapy; BMP; basic metabolic panel; BUN; blood urea nitrogen; CaP;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مدیریت فرایند کسب و کار; Tissue engineering; oral and maxillofacial surgery; oral and maxillofacial pathology; neoplasms; pediatric dentistry; oral surgical procedures; bone grafting; bone marrow transplantation; bone substitutes; BMAC; Bone marrow aspirate concentrate; BMP; Bone
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مدیریت فرایند کسب و کار; RSA; root surface area; CBCT; cone beam computed tomography; CEJ; cementoenamel junction; PVA; polyvinyl alcohol; SA; sodium alginate; SDBS; sodium dodecyl benzene sulfonate; MWCNTs; multiwalled carbon nanotubes; DPI; dots per inch; BMP; bitmap; STL; ster
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مدیریت فرایند کسب و کار; ALK; activin receptor-like kinase; ActRI; activin type-I receptor; ActRII; activin type-II receptor; BMP; bone morphogenetic protein; BMPRI; BMP type-I receptor; BMPRII; BMP type-II receptor; FSH; follicle-stimulating hormone; FSHR; FSH receptor; GDF; gro
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مدیریت فرایند کسب و کار; AC; adenylyl cyclase; ActRІІ; activin type ІІ receptor; ALK; activin receptor-like kinase; BMP; bone morphogenetic protein; BMPRІІ; BMP type ІІ receptor; BtcAMP; N6,O2-dibutyryl adenosine-3',5'-cyclic monophosphate monosodium salt; ER; estroge
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مدیریت فرایند کسب و کار; ALP; alkaline phosphatase; αMEM; alpha minimum essential medium; BMP; bone morphogenetic protein; DMSO; dimethyl sulfoxide; HRMS; high-resolution mass spectrometry; MAPK; mitogen-activated protein kinase; ODM; osteoblast differentiation medium; RANKL; re
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مدیریت فرایند کسب و کار; BMP; Biochemical methane potential; CARBAP; African Research Centre on Bananas and Plantains; CRBP; Previous name of CARBAP; COD; Chemical oxygen demand; DM; Dry matter; FM; Fresh matter; GC; Gas chromatography; GN; Grande Naine; PHP; Plantations Haut Pen
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مدیریت فرایند کسب و کار; BMP; Bone Morphogenetic Protein; BMPR; Bone Morphogenetic Protein Receptor; BLAST; Basic Local Alignment Search Tool; ERBB; Erb-b2 Receptor Tyrosine Kinase; FGF; Fibroblast Growth Factor; FGFR; Fibroblast Growth Factor Receptor; FZ; Frizzled; HOXB1B; Home
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مدیریت فرایند کسب و کار; ALP; alkaline phosphatase; AP; alternative pathway; BMP; bone morphogenetic protein; CVF; cobra venom factor; GAGs; glycosaminoglycans; IL; interleukine; M-CSF; macrophage colony-stimulating factor; PGs; proteoglycans; RANKL; receptor activator of nuclear
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مدیریت فرایند کسب و کار; ADM; acinar-to-ductal metaplasia; BMP; bone morphogenetic protein; GERD; gastroesophageal reflux disease; HIF; hypoxia inducible factor; IESC; intestinal epithelial stem cell; IGF1R; insulin-like growth factor 1 receptor; MDSC; myeloid-derived suppressor
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مدیریت فرایند کسب و کار; Thermophilic biogas production; Digestate supernatant; Microalgae; Thermal pretreatment; Bioaugmentation; Clostridium thermocellum; AD; anaerobic digestion; BMP; biochemical methane potential; CHP; combined heat and power cogeneration unit; COD; chemical
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مدیریت فرایند کسب و کار; AD; anaerobic digestion; SS; sewage sludge; NCMP; net cumulative methane production; BMP; biochemical methane potential; COD; chemical oxygen demand; TCOD; total chemical oxygen demand; BCP; biogas conversion potential; SP; sludge particulate; SSD; surfac
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مدیریت فرایند کسب و کار; Bomb calorimetry; Anaerobic digestion; Volatile solids; Biofuel; Chemical oxygen demand (COD); Bio-methane potential (BMP); BCV; net biological calorific value for biological degradation; BMP; bio-methane potential; CEP; chemical energy potential; COD; ch
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مدیریت فرایند کسب و کار; AHS; American Hemerocallis Society; BMP; percentage of individuals below the mid-parent value in the progeny; BPl; percentage of individuals below the low-value parent in the progeny; CV; variation coefficient; EPP; effective pollination period; FAA; 70%
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مدیریت فرایند کسب و کار; Wilting; Storage; Ensiling; Anaerobic digestion; Methane potential; AA; acetic acid; AD; anaerobic digestion; ADF; acid detergent fiber; ADL; acid detergent lignin; BA; butyric acid; BMP; biochemical methane potential; CEL; cellulose; HEM; hemicellulose;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مدیریت فرایند کسب و کار; BMP; Bone Morphogenic Protein; Cdx2; caudal type homeobox 2; C/EBP; CCAAT/Enhancer Binding Protein; ES; embryonic stem; FGF; Fibroblast Growth Factor; FoxA; Forkhead box factor A; GRN; gene regulatory network; Grg3; groucho-related gene 3; HNF; Hepatocyte
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مدیریت فرایند کسب و کار; BMP; 3-bromomethyl-propyphenazone; PRO; propofol; EUG; eugenol; IT-MS; ion trap mass spectrometer; QQQ-MS; triple quadrupole mass spectrometer; Propofol; 3-Bromomethyl-propyphenazone; Attogram; Derivatization; Hair; Serum; Liquid chromatography tandem mas
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مدیریت فرایند کسب و کار; Allograft; Atlantoaxial dislocation; Atlantoaxial fusion; Autograft; Pediatric; AAD; Atlantoaxial dislocation; AAF; Atlantoaxial fusion; BMP; Bone morphogenetic protein; CT; Computed tomography;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مدیریت فرایند کسب و کار; Anaerobic digestion; Biochemical methane potential (BMP); Food/microorganisms ratio; Pulp and paper mill sludge; Biogas; AD; anaerobic digestion; BMP; biochemical methane potential; CH4; methane; SMA; specific methanogenic activity; ETP; effluent treatmen
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مدیریت فرایند کسب و کار; BMP; bone morphogenetic protein; CAN; Cerberus and DAN; CKD; chronic kidney disease; DAN; differentially screening selected gene abberative in neuroblastoma; FGF; fibroblast growth factor; GAG; glycosaminoglycan; HS; heparan sulfate; MGR; mutant gremlin;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مدیریت فرایند کسب و کار; Allograft; Atlantooccipital dislocation; Atlantooccipital dissociation; Craniocervical instability; Occipitocervical fusion; OC fusion; Pediatric; Pseudarthrosis; AO; Atlantooccipital; BMP; Bone morphogenetic protein; CT; Computed tomography; OC; Occipito
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مدیریت فرایند کسب و کار; Cellular Differentiation; Cellular Proliferation; Gastric Inflammation; Cytokines; Chemokines; BMP; bone morphogenetic protein; BMPR-I; BMP type I receptor; EGFR; epidermal growth factor receptor; ERK; extracellular signal-related kinase; IL; interleukin;