آشنایی با موضوع

خصوصیات فیزیکی و شیمیایی دی اکسید کربن با فرمول شیمیایی CO2 یک ترکیب شیمیایی است که از دو اتم اکسیژن و یک اتم کربن تشکیل شده است. این گاز بی رنگ، بی بو و در غلظت کم سمیت زیادی ندارد. در غلظت زیاد دارای بوی تند اسیدی می باشد. در دما و فشار استاندارد، چگالی دی اکسید کربن در حدود 1. 98kg/m3 می باشد که حدوداً 1. 5 برابر هوا است. در شرایط عادی مشتعل نمی شود اما باعث احتراق بعضی از فلزات مثل منیزیم می شود. در -78. 51°C یا -109. 3°Fاز طریق مستقیما از حالت جامد به حالت گازی(یا به طور بر عکس) تبدیل می شود. دی اکسید کربن جامد معمولا یخ خشک نامیده می شود. این ماده برای اولین بار توسط Charles Thilorier، شیمیدان فرانسوی شناسایی شد. یخ خشک معمولا به عنوان ماده سرد کننده استفاده می شود. تاریخچه دی اکسید کربن دی اکسید کربن یکی از اولین گازهایی است که به عنوان ترکیب مهمی از هوا شناخته شد. در قرن هفدهم Jan Baptist مشاهده کرد که وقتی زغال سنگ را در یک ظرف سر بسته می سوزاند، مقدار باقیمانده خیلی کمتر از مقدار اولیه است. او چنین نتیجه گیری کرد که درصدی از به ماده نامریی تبدیل می شود. که او آن را گاز یاwild spirit نامید. خصوصیات دی اکسید کربن در دهه 50 از قرن هفدهم به وسیله فیزیک دانی به نام Black بررسی شد. او کشف کرد که وقتی کلسیم کربنات سوزانده می شود یا با اسید واکنش بدهد، گازی تولید می کند که از هوا سنگین تر است. او این گاز را هوای ثابت نامید. ) Fixed air) او مشاهده کرد که این گاز مانند هوا باعث ایجاد احتراق نمی شود،همچنین باعث اختلال در زندگی موجودات زنده می شود. Black مشاهده کرد که وقتی گاز به درون محلول اکسید کلسیم تزریق شود کلسیم کربنات رسوب می کند. او با استفاده از این پدیده به این نکته رسید که دی اکسید کربن به وسیله تخمیر میکروبی نیز تولید می شود. جداسازی و تولید • دی اکسید کربن ممکن است با تقطیر هوا به دست آید البته در این صورت این محصول دارای درصد کمی مونوکسید کربن نیز می باشد. • بسیاری از واکنش های شیمیایی تولید دی اکسید کربن می کنند. مانند واکنش بسیاری از اسیدها و کربناتهای فلزی. برای مثال واکنش میان هیدروکلریک اسید و کلسیم کربنات: H2CO3 CaCl2 + → 2HCl + CaCO3 سپس کربنیک اسید به دی اکسید کربن و آب تبدیل می شود. • احتراق تمام سوختهای کربنی تولید دی اکسید کربن می کند. • اکسید آهن به وسیله کک به آهن تبدیل شده که این فرایند تولید دی اکسید کربن می کند. Fe2O3 + 3C → Fe + 3CO2 • تخمیر قند تولید اتانول و دی اکسید کربن می کند: C6H12O6 → CO2 + 2C2H5OH تولید صنعتی دی اکسید کربن عمدتا به وسیله یکی از شش روش زیر تولید می شود: 1. احتراق سوختهای فسیلی 2. به عنوان محصول جانبی تولید هیدروژن، که متان به CO2 تبدیل می شود. 3. به عنوان محصول جانبی تخمیر قند در کارخانجات تولید کننده نوشابه های الکلی 4. از تجزیه گرمایی کربنات کلسیم 5. به عنوان محصول جانبی در تولید سدیم فسفات 6. مستقیما از بخارات دی اکسید کربن تولید شده وقتی که در حین عمل اسیدی کردن سنگ اهک یا دولومیت(کلسیم منیزیم کربنات) تولید می شود.
در این صفحه تعداد 1361 مقاله تخصصی درباره کربن دی‌اکسید که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات انگلیسی کربن دی‌اکسید (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Keywords:
C02; Q43; Q56; Q57; R15; P18; Network analysis; Edge betweenness centrality; Vertex betweenness centrality; World input-output database; Global supply chain networks; CO2;
Keywords:
ANOVA; analysis of variance; CCL-8; chemokine (C-C motif) ligand 8; CO2; carbon dioxide; FADD; fas-associated protein with death domain; HEK; human embryonic kidney; IRAK1; interleukin-1 receptor-associated kinase 1; IRF5; interferon regulatory factor 5;
Keywords:
NO; nitric oxide; N2O; nitrous oxide; MABR; membrane-aerated biofilm reactor; CBR; conventional biofilm reactor; WWTPs; wastewater treatment plants; DO; dissolved oxygen; CO2; carbon dioxide; NH4+; ammonium; NH2OH; hydroxylamine; NO2−; nitrite; NO3−;
Keywords:
CD; commercial diesel; CO; carbon oxide; CO2; carbon dioxide; GMD; geometric mean diameter; LHV; lower heating value; LNT; lean NOx trap; NEDC; new European driving cycle; NOx; nitrogen oxides; ηef; thermal efficiency; EGR; exhaust gas recirculation; Esu
Keywords:
ABA; abscisic acid; Asa; reduced ascorbate; APX; ascorbate peroxidase; CAT; catalase; CBFs; C-repeat-binding factor; CO2; carbon dioxide concentration; DHA; oxidized ascorbate; DHAR; dehydroascorbate reductase; F0; minimal value of chlorophyll a fluoresce
Keywords:
Cucurbitacins; Paclitaxel; Lung cancer; Xenograft lung tumor; Antitumor effect; Scintigraphic images; AST; aspartate aminotransferase; ALT; alanine aminotransferase; ATCC; American Type Culture Collection; CO2; carbon dioxide; DAB; 3′3 diaminobenzidine;
Keywords:
TA; titratable acidity; AA; ascorbic acid; TSS; total soluble solids; TS; total sugars; RS; Reducing sugars; NRS; non reducing sugars; S; Small; M; Medium; L; large; D; day; CO2; Carbon dioxide; Fruit quality; Fruit size; ‘Kinnow’ mandarin; Respiratio
Keywords:
AAO; Acid ammonium oxalate; ADFE; Air-dried fine earth; Ald; Aluminum extracted with DCB; Alo; Aluminum extracted with AAO; Alp; Aluminum extracted with sodium pyrophosphate; C; Soil carbon; CEC; Cation exchange capacity; CO2; Carbon dioxide; Cres; Carbon