آشنایی با موضوع

در ولتامتری پالس تفاضلی پتانسیل به صورت پالس­هایی با دامنه ثابت بر روی یک پتانسیل روبشی فزاینده اعمال می­شود. جریان برای هر پالس در دو مرحله، قبل از اعمال پتانسیل و در انتهای عمر پالس اعمال شده و نمودار حاصل به صورت پیک می­باشد. این روش به دلیل حذف جریان زمینه طی عمل تفاضل و پیک شکل بودن نمودار حد تشخیص پایین و حساسیت بالایی دارد.
در این صفحه تعداد 542 مقاله تخصصی درباره ولتامتری پالس تفاضلی که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات انگلیسی ولتامتری پالس تفاضلی (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ولتامتری پالس تفاضلی; HMIs; Heavy metal ions; ICP-MS; Inductively coupled plasma mass spectrometry; ICP-OES; Inductively coupled plasma optical emission spectrometry; ICP-AES; Inductively coupled plasma atomic emission spectrometry; FAAS; Flameless atomic absorption spectropho
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ولتامتری پالس تفاضلی; ABA; acetamiprid-binding aptamer; Au NRs; Au nanorods; CB; conduction band, CdTe; CL; chemiluminescence; CNTs; carbon nanotubes; CS; complementary strand; Cy5.5; Cyanine5.5; DPV; differential pulse voltammetry; dsDNA; double stranded DNA; EDC; ethyl(dimet
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ولتامتری پالس تفاضلی; Hemoglobin; Manganese carbonate; Layer-by-layer assembly; Direct electrochemistry; Oxygen-carrying capability; HBOCs; hemoglobin-based oxygen carriers; Hb; hemoglobin; CV; cyclic voltammetry; DPV; differential pulse voltammetry; GCE; glassy carbon electro
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ولتامتری پالس تفاضلی; Valproicacid; Magnetic nanoparticles; Pencil graphite electrode; Electrochemicalimpedance spectroscopy; Differential pulse voltammetry; Plasma;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ولتامتری پالس تفاضلی; Capsaicin; DNA interaction; Electrochemical DNA biosensor; Differential pulse voltammetry; Pencil graphite electrode; Agarose gel electrophoresis; CPS; Capsaicin; cDNA; complemetary DNA; dsDNA; Double stranded DNA; PCR; Polymerase chain reaction; PBS; Pho