آشنایی با موضوع

شبکه آندوپلاسمی بزرگترین اندامک داخل سلولی محسوب می‌شود. فضای داخل شبکه آندوپلاسمی لومن نام دارد و در سال 1964 توسط آنشلیم نامگذاری شد. این فضا که اغلب همگن است از ماده زمینه‌ای سیتوپلاسمی، تراکم کمتری دارد و می‌تواند وسیع شده و حفره‌هایی را بوجود آورد. فضای داخل شبکه آندوپلاسمی یا لومن با فضای بین دو غشایی هسته نیز ارتباط دارد. غشای خارجی هسته با شبکه آندوپلاسمی دانه‌دار ارتباط دارد. غشای شبکه آندوپلاسمی شباهت زیادی به غشای سیتوپلاسمی دارد. با این اختلاف که ضخامت کمتری دارد و مقدار پروتئین آن بیشتر از مقدار لیپید است. استخراج لیپیدهای غشای پلاسمایی موجب در هم ریختن ساختمان پلاسمالم می‌گردد. ولی استخراج لیپیدهای غشای شبکه آندوپلاسمی موجب درهم ریختن آن نمی‌شود. انواع شبکه آندوپلاسمی شبکه آندوپلاسمی دانه‌دار یا خشن یا (Rough ER) دانه‌های متصل به RER ریبوزومها هستند. این بخش در سنتز پروتئین بخصوص پروتئینهای ترشحی و در پردازش بعدی آن شرکت دارند. سلولهای ترشحی جانوران شبکه آندوپلاسمی دانه‌دار توسعه یافته‌ای دارند ولی در سلولهای گیاهی این شبکه گسترش کمتری دارد. در مجاورت هسته و بخشهای خارجی سیتوپلاسم یا مجاور غشای سیتوپلاسمی شبکه آندوپلاسمی دانه‌دار بیشتر وجود دارد. شبکه آندوپلاسمی صاف یا نرم (Smooth ER) این شبکه فاقد ریبوزوم بوده، ادامه شبکه آندوپلاسمی دانه‌دار است. در نواحی میانی سیتوپلاسم شبکه آندوپلاسمی صاف و حفره‌ای بیشتر است. از وظایف شبکه آندوپلاسمی صاف می‌توان سنتز چربیها، هیدرولز گلوکز- 6 فسفات و متابولیسم گزنوبیوتیکها یا مواد آلی خارجی مانند حشره کشها را نام برد. در سلولهایی که متابولیسم چربیها در آن روی می‌دهد و سلولهای عضلانی SER گسترش بیشتری دارد. SER واجد ناحیه‌ای موسوم به Transition است که از این ناحیه وزیکول‌های حاوی مواد از ER جدا و به دستگاه گلژی فرستاده می‌شود. اعمال شبکه آندوپلاسمی دخالت در متابولیسم قندها آنزیم گلوکز ۶ – فسفاتاز در سطح داخلی یا سطح لومنی غشای شبکه آندوپلاسمی قرار دارد و گروه فسفات را از کربن شماره ۶ گلوکز جدا می‌کنند. گلوکز را به فضای درونی شبکه و گروه فسفات را به سوی سیتوزول هدایت می‌کند. همچنین با وجود آنزیم گلیکوزیل ترانسفراز در شبکه آندوپلاسمی بخشی از گلیکوزیلاسیون پلی‌پپتیدها و لیپیدها در این محل صورت می‌گیرد. دخالت در متابولیسم لیپیدها عده‌ای از آنزیم‌های سنتز کننده اسیدهای چرب در شبکه آندوپلاسمی بخصوص شبکه آندوپلاسمی صاف وجود دارد که تری گلیسریدها، گلیکولیپیدها و استروئیدها را می‌سازند. همچنین آنزیم‌های تجزیه کننده چربی‌ها نیز در شبکه آندوپلاسمی وجود دارد. دخالت در متابولیسم پروتئین‌ها در قسمت درونی شبکه آندوپلاسمی پپتیدازها وجود دارند. همچنین آنزیم اکسید کننده اسید آمینه مانند سرین اکسیداز شناخته شده‌است. مرحله اول گلیکوزیلاسیون یا انتقال الیگوساکاریدها به پروتئین در شبکه آندوپلاسمی صورت می‌گیرد. این شبکه با داشتن ریبوزوم در سنتز پروتئین‌ها بخصوص پروتئین‌های ترشحی نقش دارند. عمل افزودن سولفات به پروتئین‌ها یا لیپیدها در شبکه آندوپلاسمی و دستگاه گلژی صورت می‌گیرد. دخالت در جابجایی مواد (ترکیبات قندی و پروتئینی) عبور دادن زنجیره پلی پپتید در حال تشکیل به درون شبکه، پمپ کلسیم به درون شبکه، عبور دادن گلوکز به درون شبکه مربوط به انتقال عرضی می‌باشد. انتقال امواج الکتریکی درون سلولی با انتقال بار الکتریکی بخصوص در سلول‌های عصبی و عضلانی. عمل سم زدایی: شبکه آندوپلاسمی با الحاق UDB-گلوکورونیک اسید به متابولیت‌های سمی آنها را بی‌خطر می‌کند. سموم ابتدا بوسیله سیتوکوروم P ۴۵۰ کبدی هیدروکسید می‌شود که به این ترتیب حلالیت آنها در فاز آبی بالا می‌رود. سپس به منظور دفع در کبد به اسید گلوکورونیک وصل می‌شود. تجزیه هموگلوبین خون شبکه آندوپلاسمی سلول‌های کبدی در جداسازی گروه هِم از گلوبین نقش دارد. غیر اشباع کردن اسیدهای چرب تبدیل مولکول‌های آبگریز به مولکول‌های آب دوست، تغییر در استروئیدها و فعال کردن کارسینوژن‌ها از واکنش‌های اکسیداسیون شبکه آندوپلاسمی است. یکی دیگر از اعمال شبکه آندوپلاسمی ذخیره مواد در شبکه سارکوپلاسمی می‌باشد. نقش‌های اختصاصی شبکه آندوپلاسمی در سلول‌های گیاهی دخالت در تشکیل پلاسمووسماتا: در مرحله تلوفاز، سلول‌های گیاهی بخش‌هایی از شبکه آندوپلاسمی بین تعداد زیادی فراگموزوم قرار می‌گیرد و محل‌های ارتباطی سلول‌های گیاهی را فراهم می‌کند. دخالت در ساخت و ترشح کالوز. تشکیل میکروبادی، تشکیل مواد ترشحی در سلول‌های ترشحی، محل رسوب مواد در دیواره آوند چوبی، دربرگرفتن استاتولیت‌ها در سلول‌های کلاهک ریشه از وظایف شبکه آندوپلاسمی سلول‌های گیاهی است.

در این صفحه تعداد 3518 مقاله تخصصی درباره شبکه آندوپلاسمی که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI شبکه آندوپلاسمی (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: شبکه آندوپلاسمی ; BD1063; 1-[2-(3,4-dichlorophenyl)ethyl]-4-methylpiperazine; PB28; 1-cyclohexyl-4-[3-(5-methoxy-1,2,3,4-tetrahydronaphthalen-1-yl)propyl]piperazine; σ; Sigma; Endoplasmic reticulum; Neuromodulation; Sigma receptor; (+)-Pentazocine; Cell imaging;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: شبکه آندوپلاسمی ; Anti-HBc IgG; antibody against Hepatitis B core antigen; CVID; common variable immunodeficiency; ER; endoplasmic reticulum; HBeAg; Hepatitis B envelope antigen; HBsAg; Hepatitis B surface antigen; HBV; Hepatitis B virus; HLA; human leukocyte antigen; Ig;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: شبکه آندوپلاسمی ; FAM5C; BRINP3; UGGT1; N-glycosylation; Endothelial cells; BRINP; bone morphogenetic protein and retinoic acid-inducible neural specific protein; DMEM; Dulbecco's modified medium; ECs; endothelial cells; ER; endoplasmic reticulum; G-I; glucosidase I; G- II
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: شبکه آندوپلاسمی ; adFNDI; autosomal dominant familial neurohypophyseal diabetes insipidus; AVP; arginine vasopressin; DI; diabetes insipidus; ER; endoplasmic reticulum; MeCP2; methyl-CpG binding protein 2; OXT; oxytocin;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: شبکه آندوپلاسمی ; AD; Alzheimer's disease; ATF6; activating transcription factor 6; CHOP; transcriptional factor C/EBP homologous protein; DNP; dinitrophenol; ER; endoplasmic reticulum; eIF2α; eukaryotic initiation factor 2α; HD; Huntington's disease; HNE; 4-hydroxynonen
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: شبکه آندوپلاسمی ; Dengue; Plant-based vaccine; Cholera toxin B subunit; Transgenic potato; CTB; cholera toxin B subunit; E; envelope protein; EDIII; envelope protein domain III of dengue virus; ER; endoplasmic reticulum; PCR; polymerase chain reaction; TSP; total soluble p
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: شبکه آندوپلاسمی ; BAP; biotin acceptor peptide; BCCP; biotin carboxyl carrier protein; CRT; calreticulin; CT; cytosolic tail; cytBirA; BirA expressed in the cytosol; DOC; sodium deoxycholate; ECL; enhanced chemiluminescence; ER; endoplasmic reticulum; ERBirA; BirA expresse
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: شبکه آندوپلاسمی ; Fluorescent labeling; Glycosyltransferase; Pectin; Plant cell wall; Rhamnogalacturonan I; Rhamnosyltransferase; ER; endoplasmic reticulum; PA-RG; pyridylaminated rhamnogalacturonan I-backbone oligosaccharide; RG; rhamnogalacturonan; RRT; rhamnogalacturona
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: شبکه آندوپلاسمی ; PD; Parkinson's disease; MPP+1; methyl-4-phenylpyridinium ion; Trx-1; thioredoxin-1; ER; endoplasmic reticulum; GRP78/Bip; glucose-regulated protein 78; CHOP; C/EBP homologous protein; TH; tyrosine hydroxylase; PI3K; phosphatidylinositol 3-kinase; DA; d
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: شبکه آندوپلاسمی ; asTF; alternatively spliced Tissue Factor; ECRF; immortalized human umbilical vein endothelial cells; ER; endoplasmic reticulum; FVIIa; activated coagulation factor VII; FXa; activated coagulation factor X; flTF; full length Tissue Factor; HUVEC; human um
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: شبکه آندوپلاسمی ; COX-2; cyclooxygenase-2; PE; phenylephrine; ER; Endoplasmic reticulum; 4-BPA; 4-phenyl butyric acid; TUDCA; Tauroursodeoxycholic Acid Sodium; PGE2; prostaglandin E2; PGI2; prostaglandin I2; TxA2; thromboxane A2; Ceramide; ER stress; COX-2; Vasoconstrictio
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: شبکه آندوپلاسمی ; Paeoniflorin; Paclitaxel; Allodynia; Adenosine A1 receptor; PTX; paclitaxel; PF; paeoniflorin; CHOP; C/EBP homologous protein; ER; endoplasmic reticulum; A1R; adenosine A1 receptor; DPCPX; 8-cyclopentyl-1,3-diprooylxanrhine; GAPDH; glyceraldehyde 3-phosph
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: شبکه آندوپلاسمی ; AD; Alzheimer's disease; CHOP; C/EBP homologous protein-10; ER; endoplasmic reticulum; GRP-78; glucose-regulated protein 78; HPLC; high performance liquid chromatography; IL-1β; interleukin-1β; NMDAR; N-methyl-d-aspartate receptor; PBS; phosphate-buffer
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: شبکه آندوپلاسمی ; STSSSV; soft-shelled turtle systemic septicemia spherical virus; PApoB; Pelodiscus sinensis apolipoprotein B; ApoB; apolipoprotein B; STSS; soft-shelled turtle systemic septicemia; Ab; antibody; VOPBA; viral overlay protein binding assay; PBS; phosphate b
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: شبکه آندوپلاسمی ; Aβ; amyloid-beta; Ca2+; calcium; MCU; mitochondrial calcium uniporter; ROS; reactive oxygen species; ER; endoplasmic reticulum; GRP78; glucose-regulated protein 78; CHOP; C/-EBP homologous protein; AD; Alzheimer's disease; TNF-α; tumor necrosis factor
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: شبکه آندوپلاسمی ; Ferroptosis; Hepatocellular carcinoma; Haloperidol; Sorafenib; ROS; reactive oxygen species; S1R; sigma 1 receptor; S1RKO; S1R-knockout; RCD; regulated cell death; CCK-8; Cell Counting Kit-8; GPX4; glutathione peroxidase 4; GSH; glutathione; NRF2; nuclear
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: شبکه آندوپلاسمی ; NSCLC; non-small-cell lung cancer; ER; endoplasmic reticulum; ERs; endoplasmic reticulum stress; 4-PBA; 4-phenylbutyric acid; WB; western blotting; q-PCR; quantitative reverse transcription polymerase chain reaction; MTT; 3-(4,5-dimethylthiazol-2-yl)-2,5-
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: شبکه آندوپلاسمی ; ATF6; activating transcription factor 6; Bcl-2; B-cell lymphoma 2; Bax; Bcl-2-associated X protein; CAT; catalase; CHOP; CCAAT-enhancer-binding protein homologous protein; cIAP; inhibitor of apoptosis protein; DAB; diaminobenzidine; ECL; enhanced chemilum
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: شبکه آندوپلاسمی ; ER; endoplasmic reticulum; GFP; green fluorescent protein; MVBs; multivesicular bodies; RFP; red fluorescent protein; RND; resistance-nodulation-cell division; (RT)-PCR; reverse transcription PCR; TGN; trans-Golgi network; YFP; yellow fluorescent protein;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: شبکه آندوپلاسمی ; POH; perillyl alcohol; I/R; ischemia/reperfusion; H/R; hypoxia/reoxygenation; ROS; reactive oxygen species; ER; endoplasmic reticulum; DCF-DA; 2′,7′-dichlorodihydrofluorescein diacetate; CAT; catalase; GSH-Px; glutathione peroxidase; LDH; lactate dehy
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: شبکه آندوپلاسمی ; CHOP; C/EBP homologous protein; CPT-1; carnitine palmitoyl transferase 1; ER; endoplasmic reticulum; FAS; fatty acid synthase; GC; gas chromatography; GRP78; 78-kDa glucose-regulated protein; HFD; high-fat diet; HMGCR; 3-hydroxy-3-methylglutaryl-CoA reduc