آشنایی با موضوع

فاکتور نکروز تومور، (به انگلیسی: Tumor necrosis factors) نام گروهی از سیتوکینها هستند که موجب آپوپتوز (خزان یاخته‌ای) سلول‌ها می‌شوند. این سایتوکین‌ها اغلب در سلول‌های ایمنی تولید می‌شوند و در بسیاری از واکنش‌های ایمنی بدن نیز نقش دارند. انواع معروفترین عضو این خانواده فاکتور نکروز تومور آلفا (Tumor necrosis factor alpha|TNFA) است که از مونوسیتها مشتق می‌شود. سایر اعضای این خانواده عبارتند از: لنفوتوکسین یا (TNF-β) TNFB/LTA TNFC/LTB TNFSF4 TNFSF5/CD40LG TNFSF6 TNFSF7 TNFSF8 TNFSF9 TNFSF10 TNFSF11 TNFSF13B EDA فاکتور نکروز توموری آلفا، (به انگلیسی: Tumor necrosis factor alpha) نام یکی از شناخته شده‌ترین عوامل نکروز تومور است. فاکتورهای نکروز تومور گروهی از سیتوکینها هستند که موجب آپوپتوزیز (خزان یاخته‌ای) سلولها می‌شوند. عملکرد فاکتور نکروز تومور آلفا (TNFα) که بصورت عمده در مونوسیت‌ها و ماکروفاژها تولید و آزاد می‌شود (هرچند به وسیله لنفوسیتها و سلولهای کشنده طبیعی نیز می‌تواند تولید شود) یکی از مهمترین واسطه‌ها در ایجاد علائم التهاب علائم فاز حاد در بدن انسان است (مانند تب). این فاکتور در شوک سپتیک، کاشکسی و پسرفت تومور نیز دخالت دارد. کتور نکروزدهنده تومور(TNFα) یک سایتوکاین قوی چند اثری پیش التهابی است که توسط ماکروفاژها، نوتروفیلها، فیبروبلاستها، سلولهای کراتینی، سلولهای NK، سلولهای B،T و سلولهای توموری تولید می شود. TNFα پاسخ های میزبان را در شرایط التهابی مزمن و حاد، میانجی گری می کند و این میانجی گری برای محافظت در برابر عفونت و بدخیمی است. بیولوژی سیستم گیرنده ی TNFR/TNF اخیراً مورد بحث قرار گرفته است. TNFα در تحلیل توموری مداخله می کند و TNFα نوترکیب در سطوح فرافیزیولوژیکی به عنوان درمانی برای سرطان بکار برده می شود. تصور این که تاثیرات اصلی TNFα درونی در سرطان بر عکس تأثیرات بدست آمده با درمان توسط دز بالای TNFα می باشد، اخیراً مورد تأیید قرار گرفته است. TNFα وارد شده به سلولهای سرطانی بجای ایجاد تحلیل توموری، پردازش توموری را به وسیله تکثیر، تهاجم و متاستاز ایجاد می کند. این سایتوکاین هم فاکتور نکروز دهنده تومور و هم یک فاکتور ایجاد کننده تومور می باشد. وقتی که TNFα به عنوان عامل درمانی در دزهای بسیار بالا بکار برده می شود، به عنوان یک سم داخل عروقی به صورت عامل تحلیل گر توموری عمل می کند. با وجود این، وقتی TNFα توسط تومورها و ماکروفاژهای وابسته به تومور یا سلولهای استرومایی در سطوح فیزیولوژیکی تولید می شود، رشد تومور را توسعه داده و بر تعداد ماکروفاژها افزوده، تحریک گسترده رگ سازی و فاکتورهای رشد از سلولهای تکثیری را افزایش می دهد.
در این صفحه تعداد 2598 مقاله تخصصی درباره فاکتور نکروز تومور که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI فاکتور نکروز تومور (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فاکتور نکروز تومور; Depression; Interleukin-6; Tumor necrosis factor; Cognitive behavioral therapy; Supportive-Expressive psychodynamic therapy; Cytokines
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فاکتور نکروز تومور; Drug reaction with eosinophilia and systemic symptoms; erythematous maculopapular rash; lithium carbonate; recombinant human TNF receptor-IgG fusion protein; treatment; tumor necrosis factor-α inhibitor; DRESS; drug reaction with eosinophilia and systemi
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فاکتور نکروز تومور; CVD; cardiovascular disease; EDD; endothelium dependent dilation; CL; crowded litter; CR; caloric restriction; Rap; rapamycin; IL; interleukin; VAMC-SLC; Veteran's Affairs Medical Center-Salt Lake City; CCL; CC ligand; CXC; CXC-ligand; GCSF; Granulocyte
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فاکتور نکروز تومور; AGA; American Gastroenterological Association; 5-ASA; 5-aminosalicylate; CD; Crohn's disease; CI; confidence interval; GRADE; Grading of Recommendations Assessment, Development and Evaluation; POCER; Postoperative Crohn's Endoscopic Recurrence; RR; re
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فاکتور نکروز تومور; TNF; tumor necrosis factor; TA; takayasu arteritis; BVAS; birmingham vascular activity score; ESR; erythrocyte sedimentation rate; CRP; C-reactive protein; C-reactive protein; Resveratrol; Erythrocyte sedimentation rate; Takayasu arteritis; Tumor necrosis
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فاکتور نکروز تومور; FAM5C; BRINP3; UGGT1; N-glycosylation; Endothelial cells; BRINP; bone morphogenetic protein and retinoic acid-inducible neural specific protein; DMEM; Dulbecco's modified medium; ECs; endothelial cells; ER; endoplasmic reticulum; G-I; glucosidase I; G- II
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فاکتور نکروز تومور; ELISA; enzyme-linked immunosorbent assay; PDGF; platelet-derived growth factor; TNF; tumor necrosis factor; SATA; N-succinimidyl S-acetylthioacetate; SMCC; succinimidyl 4-[N-maleimidomethyl] cyclohexane-1-carboxylate; PBST; phosphate buffered saline-tween
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فاکتور نکروز تومور; Acute lung injury; (ALI); Lipopolysaccharide; (LPS); Human pulmonary microvascular endothelial cells; (HPMECs); Myeloperoxidase; (MPO); Interleukins 1-beta; (IL-1β); Interluekin-6; (IL-6); Nuclear factor; ((NF)-κB.); Tumor necrosis factor; (TNF)-α; Tis
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فاکتور نکروز تومور; Upper urinary tract infection; Inflammatory cytokine; Hypercytokinemia; AFBN; acute focal bacterial nephritis; APN; acute pyelonephritis; UTI; urinary tract infection; CT; computed tomography; IFN; interferon; IL; interleukin; TNF; tumor necrosis factor;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فاکتور نکروز تومور; AR; acute rejection; CI; confidence interval; CIT; cold ischemia time; CS; cold storage; DGF; delayed graft function; ECD; expanded criteria donors; fDGF; functional delayed graft function; HD; hemodialysis; HMP; hypothermic machine perfusion; HR; hazard
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فاکتور نکروز تومور; EBV; Epstein-Barr virus; HPV; human papilloma virus; HCV; hepatitis C virus; LMP1; latent membrane protein 1; NPC; nasopharyngeal carcinoma; BL; Burkitt's lymphoma; HL; Hodgkin lymphoma; HIF-1α; hypoxia-inducible factor-1α; TNFR; tumor necrosis factor
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فاکتور نکروز تومور; CCL; CC-chemokine ligand; CCR; CC-chemokine receptor; CXCL; CXC-chemokine ligand; ECD; Erdheim-Chester disease; FGF; fibroblast growth factor; G-CSF; granulocyte colony-stimulating factor; GM-CSF; granulocyte-macrophage colony-stimulating factor; HGF; h
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فاکتور نکروز تومور; BMI; Body mass index; CD14; cluster of differentiation 14; LPS; lipopolysaccharide; NF-кB; nuclear factor κB; PM; particulate matter; PM10; particulate matter with aerodynamic diameters <10 µm; TLR4; toll-like receptor 4; TNF; tumor necrosis factor; P
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فاکتور نکروز تومور; Gilenya®; Bleomycin; Leakage; Inflammation; Sphingosine-1-phosphate; Fibrosis; ANOVA; Analysis of variance; BALF; bronchoalveolar lavage fluid; BSA; bovine serum albumin; CTGF; connective tissue growth factor; ELISA; enzyme-linked immunosorbent assay; Gn
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فاکتور نکروز تومور; Mitral stenosis; Percutaneous mitral commissurotomy; Chronic inflammation; Matrix metalloproteinases; TNFα; Mitral restenosis; AF; atrial fibrillation; CI; confidence interval; ECM; extracellular matrix; hs-CRP; high sensitive C-Reactive Protein; HR; haz
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فاکتور نکروز تومور; Aβ; amyloid-beta; Ca2+; calcium; MCU; mitochondrial calcium uniporter; ROS; reactive oxygen species; ER; endoplasmic reticulum; GRP78; glucose-regulated protein 78; CHOP; C/-EBP homologous protein; AD; Alzheimer’s disease; TNF-α; tumor necrosis factor
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فاکتور نکروز تومور; HF; heart failure; AHF; acute heart failure; CHF; chronic heart failure; AGP; alpha-1-acid-glycoprotein; CRP; C-reactive protein; TNF-α; tumor necrosis factor; EAT; epicardial adipose tissue; DEXA; dual energy X-ray absorptiometry; proBNP; pro brain natr
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فاکتور نکروز تومور; PXR; pregnane X receptor; PCN; pregnenolone 16α-carbonitrile; Con A; concanavalin A; DSS; dextran sulfate sodium; TNF; tumor necrosis factor; LPS; lipopolysaccharide; NF-κB; nuclear factor κB; MPO; myeloperoxidase; SOCS1; suppressor of cytokine signali
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فاکتور نکروز تومور; AGA; American Gastroenterological Association; CBC; complete blood count; CI; confidence interval; GRADE; Grading of Recommendations Assessment, Development and Evaluation; IBD; inflammatory bowel disease; RCT; randomized controlled trial; RR; relative ri
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فاکتور نکروز تومور; ADH; alcohol dehydrogenase; CYP2E1; cytochrome P450E1; ALDH; aldehyde dehydrogenase; HDE; freeze-dried aqueous extract of the fruit of Hovenia dulcis Thunb; LBP; lipopolysaccharide-binding protein; sCD14; soluble CD14; TNF-α; tumor necrosis factor; IFN-Î
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فاکتور نکروز تومور; ANV; antenatal visit; BD; Becton Dickinson; AEC; (3-amino-9-ethylcarbazole); CBA; cytometric bead array; CERPAGE; Centre d'Etude et de Recherche sur le Paludisme Associé à la Grossesse et à l'Enfance; CPDA; citrate phosphate dextrose adenine; IRD;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فاکتور نکروز تومور; ABIC; age, bilirubin, international normalized ratio, and creatinine; AH; alcoholic hepatitis; AKI; acute kidney injury; ALD; alcoholic liver disease; ALT; alanine aminotransferase; AST; aspartate aminotransferase; BSC; best supportive care; GR; glucocort
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فاکتور نکروز تومور; MRL; Murphy Roths Large; OA; osteoarthritis; DMM; destabilization of medial meniscus MSC mesenchymal stem cell; IL; interleukin; TNF; tumor necrosis factor; Cartilage; Epimorphic regeneration; MRL/MpJ mice; Healer mice; Osteoarthritis;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فاکتور نکروز تومور; TNF-α; WNT; β-catenin; Inflammation; Bronchial epithelial cell; COPD; chronic obstructive pulmonary disease; Dvl; disheveled; Fz; frizzled; GSK; glycogen synthase kinase; IL; interleukin; LRP; lipoprotein receptor-related protein; MCP; monocyte chemoatt
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فاکتور نکروز تومور; anti-programmed cell death-1 therapy; nivolumab; pembrolizumab; vitiligo; vitiligo-like lesions; Abs; antibodies; CXCL; C-X-C motif ligand; CXCR; C-X-C motif receptor; IFN; interferon; IL; interleukin; PD; programmed cell death; TNF; tumor necrosis fact
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فاکتور نکروز تومور; SS; Sjögren's syndrome; Ascl2; achaete-scute complex homologue 2; TFH; Follicular helper T cell; CXCR; C-X-C chemokine receptor; IL; interleukin; TNF; tumor necrosis factor; PD-1; programmed cell death 1; ICOS; inducible T-cell costimulator; BAFF; B-ce