آشنایی با موضوع

میکروتوبول یا ریزلوله، لوله های میکروسکوپی هستند که از نوعی پروتئین به نام توبولین ساخته شده اند. میکروتوبول ها فقط در سلول های یوکاریوتی یافت می شوند. یکروتوبول در ساختمان تاژک و مژک، دوک تقسیم، سانتریول و به همراه ریز لوله ها در ساختمان اسکلت سلولی به کار رفته اند. در حرکت و شکل انواع سلول ها و ساختارها، اسکلت سلولی دخالت دارد. اسکلت سلولی مجموعه ی پیچیده ای از فیبرهای پروتئینی واقع در سیتوپلاسم است. به کمک میکروسکوپ الکترونی مشخص شده که در همه ی سلول های یوکاریوتی سه کلاس اصلی از فیبرهای اسکلت سلولی وجود دارد: ریز رشته های اکتین به قطر7 نانومتر (nm)، ریز لوله ها به قطر 24 نانومتر و رشته های حد واسط به قطر 10 نانومتر. میکروتوبول ها در سیتوپلاسم همه ی سلول های یوکاریوتی، به استثنای گلبول های قرمز انسان، یافت می شوند اما در پروکاریوت ها وجود ندارند. میکروتوبول ها اطراف هسته مجتمع می شوند. مرکز سازماندهی میکروتوبول همان طول که از نامش برمی آید میکروتوبول ها را سازماندهی می کند. در مرکز سازماندهی میکروتوبول، سانتریول وجود دارد. در طی میتوز سانتریول ها و مراکز سازماندهی میکروتوبول ها، قطب های دوک میتوزی تشکیل می دهند. به این ترتیب طی میتوز شبکه میکروتوبولی ناپدید می شود و دوک ها شکل می گیرند. میکروتوبول ها و رشته های حدواسط در طول آکسون و دندریت نورون ها از جسم سلولی تا انتها کشیده می شوند. برگشت پذیری و عدم برگشت پذیری میکروتوبول ها به طور تجربی نشان داده شده است به این ترتیب که آنها وقتی در معرض دمای پایین، فشار بالا یا داروهای ضد میتوزی قرار می گرفتند، ناپدید می شدند و با افزایش دما، کاهش فشار یا حذف مواد ضد میتوزی دوباره پدیدار می شدند. در صورتی که این عمل بر میکروتوبول های پایدارتر در سانتریول، تاژک و مژک اثری نداشت. میکروتوبول ها از چه ساخته می شوند؟ همه میکروتوبول ها از زیر واحد های پروتئینی مشابهی ساخته شده اند. اگر به مقطع عرضی یک میکروتوبول نگاه کنیم می بینیم از 13 زیر واحد کروی با قطری حدود nm5-4 تشکیل شده و مرکز آن خالی به نظر می رسد. میکروتووبول ها از دو نوع زیر واحد پروتئینی α- توبولین و β- توبولین هریک با وزن مولکولی 55 کیلو دالتون (KDa) ساخته شده اند. دیواره میکروتوبول از آرایش مارپیچی شکل از تکرارهای α وβ توبولین ساخته شده است. دیمرهای α وβ توبولین به صورت سر به دم در میکروتوبول قرار می گیرند (βα→βα→βα). بنابراین همه میکروتوبول ها قطبیت تعریف شده دارند: یعنی دو انتها از نظر ساختاری مشابه نیستند. به این ترتیب میکروتوبول ها ساختارهایی قطبی اند که از اتصالات سر به دم αβ توبولین تشکیل می شوند. تفاوت سرعت پلیمریزاسیون دو انتهای میکروتوبول پیامد این قطبیت است. سرعت پلیمریزاسیون در انتهای مثبت دو برابر سریعتر از انتهای منفی است. جهت دیمر αβ به قطبیت شبکه ی میکروتوبول مربوط است به طوری که در هر پروتوفیلامنت، β- توبولین در معرض انتهای مثبت و α- توبولین در معرض انتهای منفی قرار می گیرد. نقش های مختلف میکروتوبول ها عبارتند از: 1-رشد سلول و حرکات مختلف سلولی از جمله مسیرهای سیگنالینگ 2-انتقال وزیکول ها و ذرات پروتئینی در داخل سلول 3-انتقال آکسونی 4-تعیین مسیرهایی برای حرکت گرانول های رنگی 5-حرکت تاژک و مژک 6-حفظ هموستازی سلولی و پاسخ به استرس سلولی در بیماری‌هایی از جمله سرطان.
در این صفحه تعداد 556 مقاله تخصصی درباره میکروتوبول، ریزلوله ها که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات انگلیسی میکروتوبول، ریزلوله ها (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: میکروتوبول، ریزلوله ها; BBB; blood-brain barrier; CBD; cortical basal degeneration; CTE; chronic traumatic encephalopathy; EpoD; epothilone D; FTLD; frontotemporal lobar degeneration; MAP; microtubule-associated protein; MT; microtubules; MTOC; microtubule organizing center; PSP
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: میکروتوبول، ریزلوله ها; NCI; National Cancer Institute; MTAs; microtubule targeting agents; CA-4; combretastatin A-4; DMSO; dimethyl sulfoxide; PDB; Protein Data Bank; Pgp; P-glycoprotein; Rr; relative resistance; NMR; nuclear magnetic resonance; Microtubules; Pyrimido[4,5-b]ind
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: میکروتوبول، ریزلوله ها; Electron cryo-tomography; Cellular architecture; Sub-volume averaging; Microtubules; Cytoskeleton; Dynein; Adenovirus; Electron cryo-microscopy; Virus trafficking; Viral entry; Retrograde transport; Endocytosis; in situ structure determination;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: میکروتوبول، ریزلوله ها; PMCA; plasma membrane calcium ATPase; (SERCA); (sarco)endoplasmic reticulum calcium ATPase; (HEK298 cells); human embryonic kidney 298 cells; (CytD); cytochalasin D; (JAS); jasplakinolide; (Col); colchicine; (TG); thapsigargin; (SOC); store operated chann
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: میکروتوبول، ریزلوله ها; FUCCI; Fluorescence ubiquitination cell-cycle indicator; HC; Hypoxia-conditioned; HIF-1α; Hypoxia-inducible factor-1α; MTs; Microtubules; MTAs; Microtubule-targeting agents; MCR; Mitotic cell rounding; NRX; Normoxic; PTX; Paclitaxel; PLA; Peloruside A;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: میکروتوبول، ریزلوله ها; EB1; End-Binding Protein-1; EC; endothelial cells; GEF; guanine nucleotide exchange factor; HPAEC; human pulmonary artery endothelial cells; MLC; myosin light chain; MT; microtubules; MYPT1; myosin light chain phosphatase; ns-RNA; non-specific RNA; TER; t
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: میکروتوبول، ریزلوله ها; Quinoline; Antiproliferative; Microtubules; Depolymerization; Antimitotic; EBI; N, N′-ethylenebis (iodoacetamide); CA-4; combretastatin A-4; FDA; Food and Drug Administration; EMA; European Medicines Agency; DMF; N, N-Dimethylformamide; MTT; 3-(4,5-dime