آشنایی با موضوع

خانواده(FAMILY)، اوّلین و کوچک ترین نهادى است که افراد در آن، ارتباط با دیگران را تجربه مى کنند و علاوه بر آغاز ارتباط با اعضاى دیگر خانواده، چگونگى ارتباط با دیگر افراد اجتماع را نیز فرا مى گیرند. همان گونه که در خانواده، بنیان هاى اساسى شخصیت انسان ها شکل مى گیرد، نوع تعامل آنان با دیگران در آینده هم در همین جا مشخص خواهد شد. این که انسان ها در آینده، شخصیتى متعادل و آرام داشته باشند یا شخصیتى ناآرام و پرخاشگر، با دیگر افراد جامعه ارتباط موفقى داشته باشند و یا ناموفق، همه و همه در محیط آغازین ارتباط (یعنى خانواده)، ظهور و بروز خواهد یافت. البته عوامل مهم دیگرى چون: وضعیت وراثت و محیط هاى طبیعى نیز در این شکلگیریِ نوع شخصیتى افراد دخیل هستند؛ امّا نقش خانواده در این میان، برجسته تر است. سه عامل مهم، دگرگونى در شکل و ساختار خانواده در جوامع نوین صنعتى را سبب شده است. الف - کوچک شدن حجم خانواده که به چند عامل بستگى دارد: 1. دگرگونى در نقش فرزندان است که خود، پیامد گذر از یک جامعه سنتى به یک جامعه صنعتى است. در جامعه سنتى، داشتن فرزند براى کار در مزرعه، نیازى ضرورى بود؛ امّا در جامعه شهرى و صنعتى، فرزندان، بیشتر بار خاطرند تا یار شاطر. 2. بالا رفتن سطح آموزش. جامعه شناسان کشف کرده اند که زوج هایى که تحصیلات بالایى دارند، در مقایسه با زوج هایى که تحصیلات کمترى دارند، کمتر به فرزندآورى گرایش دارند. 3. دسترسى آسان به وسائل ضدباردارى، به افراد، این امکان را داده است که بر تعداد فرزندان خود، کنترل داشته باشند. ب - تغییر نگرش به طلاق: این که طلاق براى پایان دادن به زندگى زناشویى به صورت روش پذیرفته شده و قابل دفاعى درآمده است، دگرگونى هایى در ساختار خانواده به وجود آورده است. ج - تغییر در نقش زنان و مردان: دگرگونى در نگاه به نقش زن و مرد (خصوصاً زن) عامل دگرگونى در ساختار خانواده شده است. روز به روز، تعداد زنانى که کار مى کنند و در درآمد زندگى سهیم اند و در خانواده، اقتدارى به هم مى زنند،رو به افزایش است و استقلال اقتصادى زنان، آستانه تحمّل زنان را پایین آورده است. آنان خود را بى نیاز از سایه مرد مى بینند؛ از این رو، بیشترین طلاق، در بین این گونه زنان، به وقوع مى پیوندد. اسلام به خانواده، عنایتى ویژه دارد و آن را محبوب ترین بنا، در نزد پروردگار مى داند. خانه و خانواده تا حدى مقدس است که کسى حق ندارد سرزده وارد آن بشود. اسلام، تشکیل خانواده را برابر با احراز نصف دین مى داند و عبادت فرد داراى خانواده را برتر از عبادت افراد مجرّد مى داند. در اسلام، اساس حیات خانوادگى بر مبناى اُنس و محبت و مدارا و گذشت و تفاهم و همدلى است. روابط زن و شوهر، بر مبناى ایمان و اخلاق و وظیفه آنها در میان خانواده، حفظ قداست هاست. قرآن کریم، زن و مرد را لباس یکدیگر مى داند که هم موجب آراستگى همدیگرند و هم مکمّل هم، و رازدار و عیب پوش هم!
در این صفحه تعداد 581 مقاله تخصصی درباره خانواده که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات انگلیسی خانواده (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Keywords:
Prematurity; Family; Hospitalization; Parental stress; Resilience; Protection factors; RewardPrematuridad; Familia; Hospitalización; Estrés parental; Resiliencia; Factores de protección; Recompensa