آشنایی با موضوع

کیفیت زندگی مرتبط با سلامت (HRQOL) سلامت جسمی و روانی فردی یا گروهی است که در طول زمان درک شده است. کیفیت زندگی مرتبط با سلامت (HRQoL) یک مفهوم چند بعدی است که شامل حوزه های مرتبط با عملکرد فیزیکی، ذهنی، احساسی و اجتماعی است. این فراتر از اندازه گیری های مستقیم سلامت، امید به زندگی و علل مرگ مردم است و بر وضعیت سلامت تاثیر می گذارد تا کیفیت زندگی. یک مفهوم مرتبط با کیفیت زندگی مرتبط با سلامت، رفاه است، که جنبه های مثبت یک زندگی فردی مانند احساسات مثبت و رضایت از زندگی را ارزیابی می کند. پزشکان و مقامات بهداشت عمومی از کیفیت زندگی مرتبط با سلامت و رفاه برای ارزیابی اثرات بیماری مزمن، درمان، و معلولیت های کوتاه مدت و بلندمدت استفاده می کنند. در حالیکه چندین معیار از کیفیت زندگی مرتبط با سلامت و رفاه وجود دارد، توسعه روش شناختی در این زمینه هنوز ادامه دارد.
در این صفحه تعداد 1794 مقاله تخصصی درباره کیفیت زندگی مرتبط با سلامت که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI کیفیت زندگی مرتبط با سلامت (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کیفیت زندگی مرتبط با سلامت; PRO, patient reported outcomes; HRQoL, health-related quality of life; WOMAC, Western Ontario and McMaster Osteoarthritis Index; MIC, Minimally Important ChangeX-linked hypophosphatemia; KRN23; Health-related quality of life; Fibroblast growth factor 23 (
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کیفیت زندگی مرتبط با سلامت; Utility; EQ-5D; Urinary incontinence; Health-related quality of life; SpainUtilidad; EQ-5D; Incontinencia urinaria; Calidad de vida relacionada con la salud; España
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کیفیت زندگی مرتبط با سلامت; Health-related quality of life; Prelingual deaf children; Nijmegen cochlear implant questionnaire; Health utility index mark III
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کیفیت زندگی مرتبط با سلامت; Nursing support; Pacemaker; Social support; Health-related quality of life; Acceptance of cardiac device
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کیفیت زندگی مرتبط با سلامت; Health-related quality of life; Paediatric neurology; SF-12; Physical quality of life; Mental quality of lifeCPN, complex paediatric neurology; e.c.i., e. causa ignota; HRQoL, health-related quality of life; MCS, mental component score of the SF-12; PCS,
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کیفیت زندگی مرتبط با سلامت; Heart-assist device; Heart failure; Health-related quality of life; Patient-centered care; Destination therapyMCS, mechanical circulatory support; DT, destination therapy; LVAD, left ventricular assist device