آشنایی با موضوع

تفاوت جنس و جنسیت چیست؟ گاهی ما جنس SEX و جنسیت GENDER را به یک معنا بکار می بریم. مفهوم جنس مربوط به آرایش بیولوژیکی بدن است و شامل اندام های جنسی و تولید مثل فرد می شود. تفاوت بیولوژیکی، نقش اصلی را در تفاوت جنس ها بازی می کند. هورمون‌ها، کروموزوم‌ها و اندام‌های داخلی و خارجی جنسی. اما جنسیت از جنس بسیار متفاوت است. در واقع جنسیت شامل نقش‌های اجتماعی و رفتارهایی است که فرهنگ و جامعه برای جنس ها قائل می شود. این نقش‌ها دامنه انتظارات رفتاری از جنس‌های (مرد و زن) را مشخص می کند. جنس افراد در هر فرهنگ و جامعه ای ثابت است اما جنسیت شماست که نقش جنسی تان را مشخص می کند. نقش جنسیتی مجموعه ای است از رفتارها و کلیشه های جنسی که جامعه و فرهنگ از هر جنس اانتظار دارد. این نقش‌ها می تواند در فرهنگهای مختلف متفاوت باشد. بطور مثال زنانگی و مردانگی از جمله این نقش‌های جنسیتی است. بر اساس این کلیشه ها، افراد با اندام جنسی مردانه، مرد هستند و «باید» رفتارهای مردانه (قدرت، خشونت، مقاومت و…) داشته باشند و افراد با اندام جنسی زنانه زن هستند و «باید» رفتارهای زنانه (مهربانی، لطافت، سلیقه و…) داشته باشند.

در این صفحه تعداد 1924 مقاله تخصصی درباره تفاوت های جنسیتی که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI ترجمه شده تفاوت های جنسیتی
مقالات ISI تفاوت های جنسیتی (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تفاوت های جنسیتی; NHI; National Health Insurance; NHIRD; National Health Insurance Research Database; NTD; New Taiwan Dollar; SDR; standardized death rate; TCM; traditional Chinese medicine; Stroke; Gender differences; Traditional chinese medicine;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تفاوت های جنسیتی; SFR, salivary flow rate; sAA, salivary α-amylase; sTAPM, sAA total activity per minute; PD, Passive drooling; RS, rotating a swab from a Salivette®; CS, chewing a Salivette® swabSaliva; Gender differences; Salivary flow rate; Salivary alpha-amylase activi
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تفاوت های جنسیتی; Binge eating disorder; National Comorbidity Survey Adolescent Supplement (NCS-A); Gender differences; Racial/ethnic differences; Adolescents; Psychiatric epidemiology
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تفاوت های جنسیتی; Gender differences; Sub-Saharan Africa; Emergency centres; Interpersonal violence; Hot liquid burns; Patient disposition;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تفاوت های جنسیتی; Self-rated health; Women health; Gender differences; Cross nation; Descriptive studySalud autoinformada; salud de la mujer; diferencias de género; transcultural; estudio descriptivo
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تفاوت های جنسیتی; Anxiety symptoms; Developmental trajectories; Gender differences; Academic competence; Social concerns; Motivation
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تفاوت های جنسیتی; Gender differences; Implicit motives; Motivation; Need for affiliation; Need for intimacy; Need for achievement; Need for power; Meta-analysis; Picture-story methods; Content coding