آشنایی با موضوع

طیف سنجی مادون قرمز تبدیل فوریه یا FT-IR (به انگلیسی: Fourier transform infrared spectroscopy). طیف سنجی مادون قرمز بر اساس جذب تابش و بررسی جهش‌های ارتعاشی مولکول‌ها و یون‌های چند اتمی صورت می‌گیرد. این روش به عنوان روش پرقدرت و توسعه یافته برای تعیین ساختار و اندازه‌گیری گونه‌های شیمیائی به کار می رود. همچنین این روش عمدتاً برای شناسایی ترکیبات آلی به کار می‌رود، زیرا طیف‌های این ترکیبات معمولاً پیچیده هستند و تعداد زیادی پیک های ماکسیمم و مینیمم دارند که می‌توانند برای اهداف مقایسه‌ایی به کار گرفته شوند. طیف‌سنجی تبدیل فوریه یک تکنیک اندازه‌گیری است که به وسیله آن، بر اساس اندازه‌گیری همدوسی منبع تابشی، طیف بدست می‌آید. که در این عمل از اندازه‌گیری‌های قلمروی زمانی و فضایی تابش‌های الکترو مغناطیسی استفاده می‌شود. این عمل می‌تواند بر انواع مختلف طیف سنجی اعمال شود. شامل: طیف‌سنجی اپتیکی، طیف‌سنجی فروسرخ (FTIR، FT-NIRS)، تشدید مغناطیسی هسته‌ای (NMR) و تصویرسازی طیف‌سنجی تشدید مغناطیسی (MRSI) و طیف سنجی جرمی، طیف سنج تشدید اسپین الکترون. روش‌های متعددی برای اندازه گیری هم بستگی زمانی نور وجود دارد، مثل موج پیوسته مایکلسون یا طیف سنجی تبدیل فوریه و طیف نگار تبدیل فوریه پالسی (که حساس تر است و زمان نمونه برداری کمتری نسبت به تکنیک‌های متداول طیف سنجی دارد اما فقط در محیط آزمایشگاهی قابل استفاده‌است. ) عبارت طیف سنجی تبدیل فوریه نشان دهنده این است که در همه این روش‌ها برای تبدیل داده‌های خام به طیف واقعی تبدیل فوریه لازم است، و بر اساس نظریه وینر-کنیچین است. طیف سنجی مادون قرمز یکی از پر کاربردترین روش ها در شناسایی کیفی مولکول های مختلف، تعیین ساختار مولکولی گونه مختلف (مخصوصا گونه های آلی) و شناسایی گروه های عاملی موجود در ساختار یک گونه می باشد. یکی از وظایف اصلی طیف سنجی تشخیص دادن این است که در هر طول موج چه مقدار نور منتشر شده‌ است. ساده ترین روش عبور دادن نور از یک تک‌فام‌ساز است. وسیله‌ای که تنها به یک طول موج اجازهعبور می‌دهد و جلوی عبور بقیه طول موج‌ها را می‌گیرد. سپس شدت در این تک طول موج اندازه گیری می‌شود، شدت اندازه گیری شده نشان دهنده این است که چه مقدار نور در آن طول موج انتشار می‌یابد. با تغییر تک فام ساز در طول موج‌های متفاوت طیف کامل اندازه گیری می‌شود. این روش ساده بیان کننده عمل کرد طیف سنج‌ها است. طیف سنجی تبدیل فوریه یک روش تقریباً غیرمستقیم برای بدست آوردن اطلاعاتی مشابه‌است. این روش به کل نور، شامل طول موج‌های مختلف، در یک زمان اجازه عبور می‌دهد تا شدت کل نور اندازه گیری شود. سپس داده‌های دیگری مبنی بر این که موج شامل چه طول موج‌هایی است به رایانه داده می‌شود. این روند چندین بار تکرار می‌شود سپس کل داده‌ها به کامپیوتر داده می‌شود و بعد از کار کردن روی داده‌ها اطلاعاتی که هر طول موج شامل چه مقدار نور است بدست می‌آید. هدف طیف سنجی جذبی سنجش میزان جذب نور عبوری در هر طول موج توسط نمونه‌است. هر چند طیف سنجی جذبی و نشری در اصل متفاوت هستند اما در عمل بسیار مشابه یکدیگرند.
در این صفحه تعداد 2455 مقاله تخصصی درباره طیف سنجی مادون قرمز تبدیل فوریه که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI طیف سنجی مادون قرمز تبدیل فوریه (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: طیف سنجی مادون قرمز تبدیل فوریه; Structured WGS catalysts; Metallic monoliths; Ceria; Oxygen vacancy; Water splitting; Water absorption; Water desorption; H2O-TPD; FT-IR;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: طیف سنجی مادون قرمز تبدیل فوریه; Cu-ETP; electrolytic copper; DSC; Differential Scanning Calorimetry; DTA; Differential Thermal Analysis; Er; Erythritol; FESEM; Field-emission Scanning Electron Microscopy; FT-IR; Fourier Transform Infra-Red Spectroscopy; HT; High-temperature; HTXRD; High
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: طیف سنجی مادون قرمز تبدیل فوریه; MCC; microcrystalline cellulose; HS-MCC; high-strength microcrystalline cellulose; TBAF; tetrabutylammonium fluoride; DMSO; dimethyl sulfoxide; DP; degree of polymerization; LCP; liquid crystalline phase; DLS; dynamic light scattering; XRD; X-ray diffract
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: طیف سنجی مادون قرمز تبدیل فوریه; MMIPs; magnetic molecularly imprinted polymers; MNIPs; magnetic non-molecularly imprinted polymers; HPLC; high-performance liquid chromatography; EGDMA; ethylene glycol dimethyl acrylate; AIBN; 2,2-azobisisobutyonnitrile; TEOS; tetraethoxysilane; APTES; 3
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: طیف سنجی مادون قرمز تبدیل فوریه; AG; Aminoguanidine; AGEs; Advanced glycation end products; CD; Conjugated dienes; DM; Diabetes mellitus; EDTA; Ethylenediaminetetraacetic acid; FT-IR; Fourier transform infrared spectroscopy; glyLDL; Glycated LDL; GO; Glyoxal; LDL; Low density lipoprotein
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: طیف سنجی مادون قرمز تبدیل فوریه; 1-Butyl-3-methylimidazolium tetrafluoro borate; Trisodium citrate; Tripotassium citrate; Density, speed of sound; FT-IR;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: طیف سنجی مادون قرمز تبدیل فوریه; Gelatin; Macroporous hydrogel; Imogolite; Nanoclay; Calcium phosphates; Mineralization; Electron microscopy; Differential scanning calorimetry; Small angle X-rays scattering; Rheology; HA; hydroxyapatite; CHA; carbonated hydroxyapatite; Gel; gelatin; Imo;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: طیف سنجی مادون قرمز تبدیل فوریه; Chl; chlorophyll; cyt; cytochrome; β-DM; n-dodecyl-β-maltoside; FT-IR; Fourier transform infrared; Pc; plastocyanin; PSI (PSII); photosystem I (II); PsaA/PsaB; polypeptides PsaA/PsaB; α-Helices; Cyanobacterium; Fourier transform infrared spectroscopy;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: طیف سنجی مادون قرمز تبدیل فوریه; IL; ionic liquid; [bmim]Cl; 1-butyl-3-methylimidazolium chloride; [bSmim][HSO4]; 1-(4-sulfobutyl)-3-methylimidazolium; [bmim][CF3SO3]; 1-butyl-3-methylimidazolium trifluoromethanesulfonate; THF; tetrahydrofuran; D2O; deuterium oxide; DMSO; dimethyl sulfox
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: طیف سنجی مادون قرمز تبدیل فوریه; SPP; solution plasma process; SEM; scanning electron microscopy XRD X-ray diffraction TGA thermogravimetric analysis; FT-IR; fourier-transform infrared; NMR; nuclear magnetic resonance; Plasma; Pulsed discharge; Degradation; Chitosan;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: طیف سنجی مادون قرمز تبدیل فوریه; MEMED; microelectrochemical measurements at expanding droplets; PMPs; polymeric micro particles; AI; active ingredient; FT-IR; Fourier transform infrared spectroscopy; IrOx; iridium oxide; RDGE; resorcinol diglycidyl ether; OCP; open circuit potential; FE
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: طیف سنجی مادون قرمز تبدیل فوریه; SPP; solution plasma process; UV-vis; ultraviolet-visible; FT-IR; fourier transform infrared; ESR; electron spin resonance; DPPH; 1,1′-diphenyl-2-picrylhydrazyl; ABTS; 2,2′-azinobis (3-ethylbenzothiazoline-6-sulfonic acid); Solution discharge plas