آشنایی با موضوع

کالریمتری روبشی افتراقی(به انگلیسی: Differential scanning calorimetry)یکی از انواع تجزیه حرارتی است که در شیمی کاربرد فراوان دارد و برای تعیین تغییرات آنتالپی و مقدار ظرفیت گرمایی ویژه در یک واکنش شیمیایی از نوع واکنش گرماگیر یا واکنش گرمازا به کار می‌رود. کالریمتری روبشی افتراقی یک تکنیک تحلیل دمایی است که در آن تفاوت در میزان حرارت مورد نیاز برای افزایش دمای نمونه و مرجع، به عنوان یک تابع دما اندازه گیری می‌شود. نمونه و مرجع هر دو در محدوده دمایی نزدیکی در سراسر آزمایش حفظ می‌شوند، عمومآ برنامه دمایی آنالیز کالریمتری روبشی افتراقی به گونه‌ای طراحی می‌شود که نگه دارنده نمونه تغییر دمایش تابع خطی از زمان باشد. نمونه مرجع باید یک ظرفیت گرمایی به خوبی مشخص شده داشته باشد که بیش از دامنه دمایی که اسکن می‌شود باشد. این تکنیک در سال ۱۹۶۰ توسط E. S. Watson و M. J. O'Neillتوسعه یافت ودر سال ۱۹۶۳ در کنفرانس پتسبورگ در مورد آنالیز شیمیایی اسپکتروسکوپی کاربردی به صورت تجاری معرفی شد. DSC وسیله‌ای برای اندازه گیری انرژی و محاسبه دقیق ظرفیت گرمایی به شمار می‌رود. کالریمتری روبشی افتراقی می تواند برای اندازه گیری شماری از خواص مشخصه یک نمونه مورد استفاده قرار گیرد این تکنیک برای محاسبه ی گرما یا دمای انجماد، کریستالیزیشن و دمای شیشه ای استفاده شود. انتقال شیشه ای زمانی که دمای یک جامد بی نظم افزایش یابد به عنوان یک پله در ابتدای منحنی DSC آشکار می شود. این پیک ناشی از آن است که با افزایش دما جسم دچار یک تغییر ظرفیت گرمایی می شود( تغییر فاز نمی‌دهد) در برخی نقاط دمایی مولکول ها ممکن است به آزادی کافی برای حرکت به سمت آرایش خودبه خودی به سمت یک ساختار کریستالی دست یابند که به عنوان دمای کریستالیزیشن شناخته می شود. این انتقال از جامد بی نظم به جامد کریستالی یک روند گرمازا است و به صورت یک پیک آشکار می شود و زمانی که دما افزایش می یابد سرانجام نمونه به دمای ذوب می رسد. روند ذوب نتیجه اش یک پیک گرماگیر در منحنی DSC است. توانایی تعیین دمای انتقال و آنتالپی DSC را به یک ابزار ارزشمند در تولید نمودار فاز برای مواد مختلف شیمیایی ساخته است. کالریمتری روبشی افتراقی دستگاه دارای دو کفه است. بر هر کفه یک بوته قرار دارد. در یک بوته مرجع و بوته دیگر مرجع است. دستگاه طبق برنامه شروع به گرمادهی میکند. سامانه گرمادهی هر بوته مجزا است. اگر ماده نمونه مورد تجزیه گرماگیر(مانند ذوب شدن) باشد در این صورت دستگاه مقدار گرمای بیشتری به آن منتقل می‌کنند. با توجه به آنکه ددستگاه تنها تفاضل را ثبت میکند، پیکی به سمت بالا خواهیم گرفت. اگر فرآیند نمونه گرمازا باشد پیک گرفته شده رو به پایین خواهد بود. سطح زیر پیک تغییرات آنتالپی نمونه را نشان می‌دهد که متناسب با ظرفیت گرمایی ویژه آن است. سرعت تغییر دما در دستگاه تاثیر مستقیم بر پیک‌های نمودار دستگاه دارد. اگر سرعت این تغییرات بالا باشد همه پیک‌ها در دستگاه ثبت نمی‌شوند و از دقت لازم در سنجش کاسته می‌شود. بنابراین لازم است سرعت تغییر دما را در حد امکان کم انتخاب کرد تا همه پیک‌های مورد نظر ثبت شوند. علاوه بر این سرعت بالای افزایش درجه سبب جابجایی پیک‌ها میشود. کالریمتری روبشی افتراقی عملکردی بسیار شبیه DTA دارد و اطلاعات آن در ردیف اطلاعات DTA می‏باشد با این عمومیت که DSC اغلب برای اندازه‏گیری کمّی تغییر انرژی بکار می‏رود، به همین دلیل گرماسنج روبشی تفاضلی نام گرفته است. DSC روش اندازه‏گیری انرژی داده شده به نمونه و مرجع، است. در حالیکه دما با سرعت ثابتی تغییر می‏کند. با ثابت کردن گرمکن‏های فیلمی بسیار نازک، درست در زیر نمونه و مرجع، انرژی گرمایی مربوط به تغییر گرمایی نمونه بوسیلة گرمکن جبرانمی‏شود. بدینوسیله کنترل لازم برای به صفر رساندن اختلاف دمای نمونه و مرجع در هر زمان انجام می‏گیرد. توان الکتریکی مورد نیاز برای این جبران ثبت می‏شود. بنابراین سطح زیر پیک متناسب با گرماست. در واقع به جای اختلاف دمای بین نمونهو مرجع (DTA)، انرژی لازم برای یکسان نگاه‎داشتن این دو دما را اندازه‏گیری می‏کند. اندازه‏گیری دمای ذوب و گرمای نهان ذوب که یکی از خصوصیات اساسی ترکیبات است اهمیت فراوان دارد. هدف اصلی DTA یا DSC اندازه‏گیری دمای ذوب بوده و گرمای نهان ذوب نیز توسط DSC قابل حصول می‏باشد (نقطة ذوب عموماً با بررسی حالت نمونه روی صفحة گرم یا لولة موئین اندازه‏گیری می‏شود)
در این صفحه تعداد 2640 مقاله تخصصی درباره کالریمتری روبشی افتراقی که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI کالریمتری روبشی افتراقی (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کالریمتری روبشی افتراقی; Cu-ETP; electrolytic copper; DSC; Differential Scanning Calorimetry; DTA; Differential Thermal Analysis; Er; Erythritol; FESEM; Field-emission Scanning Electron Microscopy; FT-IR; Fourier Transform Infra-Red Spectroscopy; HT; High-temperature; HTXRD; High
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کالریمتری روبشی افتراقی; Naphthalate-based polyesters; Heteroatom-containing polyesters; Gamma irradiation; Positron Annihilation Lifetime Spectroscopy; Differential Scanning Calorimetry; Gel Permeation Chromatography
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کالریمتری روبشی افتراقی; DA; Diels-Alder; retro-DA; retro-Diels-Alder; SN; single cross-linked network; DN; double cross-linked network; Mal-PEG-Mal; dimaleimide poly (ethylene glycol); DSC; differential scanning calorimetry; TGA; thermogravimetric analysis; Tmax; maximum weight
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کالریمتری روبشی افتراقی; BA; Benzoic acid; CV; Crystal violet; DSC; Differential scanning calorimetry; EDS; Energy-dispersive X-ray spectroscopy; EtOH; Ethanol; PMS; Peroxymonosulfate; PS; Persulfate; SEM; Scanning electron microscope; TBA; Tert-butanol; TEM; Transmission electro
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کالریمتری روبشی افتراقی; Polar drugs; Diffusion; Hydrophobic thickness; Area modulus; Polar surface area; ASA; acetylsalicylic acid; Calcein; 3,3-bis[N,N-bis(carboxymethyl)-aminomethyl]fluorescein; CMC; critical micellization concentration; CS−1; compressibility modulus; CW STE
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کالریمتری روبشی افتراقی; CWA; chemical warfare agent; HD; sulfur mustard or mustard gas; QCM-D; quartz crystal microbalance with dissipation monitoring; 2-CEES; 2-chloroethyl ethyl sulfide; PTMO; poly(tetramethylene oxide); HMDI; Bis(4 isocyanatocyclohexyl)methane; BDO; 1,4-but
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کالریمتری روبشی افتراقی; AA; acetic acid; AHEW; amine hydrogen equivalent weight; AHF; amine hydrogen functionality; a.u.; auxiliary unit; CGE; o-cresyl glycidyl ether; CNT; carbon nanotubes; DGEBF; bisphenol F diglycidyl ether; DSC; differential scanning calorimetry; EDG; electr
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کالریمتری روبشی افتراقی; IBU; ibuprofen; USP; United Sates Pharmacopeia; SDS; sodium dodecyl sulphate; DSC; differential scanning calorimetry; XRPD; x-ray powder diffraction; IDR; intrinsic dissolution rate; SDI; surface dissolution imaging; API; active pharmaceutical ingredient;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کالریمتری روبشی افتراقی; [Amim][Cl]; 1-allyl-3-methylimidazolium chloride; BET; Brunauer-Emmet-Teller; BJH; Barret-Joyner-Halenda; [Bmim][Cl]; 1-butyl-3-methylimidazolium chloride; DSC; differential scanning calorimetry; [Emim][Ac]; 1-ethyl-3-methylimidazolium acetate; [Emim][DEP
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کالریمتری روبشی افتراقی; Pf; Pyrococcus furiosus; Pf-CD1; Pyrococcus furiosus chaperonin subunit with the last 22 amino acids deleted; DSC; differential scanning calorimetry; ITC; isothermal titration calorimetry; DLS; dynamic light scattering; Chaperonopathies; CCT5; Pyrococcus
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کالریمتری روبشی افتراقی; MS; medium after Murashige and Skoog (1962); 2,4-D; 2,4-Dichlorophenoxyacetic acid; BAP; benzylaminopurin; PVS; plant vitrification solution; GA3; gibberellic acid; DMSO; dimethyl sulfoxide; Satureja spicigera; Callus culture; Vitrification; Desiccation;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کالریمتری روبشی افتراقی; API; active pharmaceutical ingredient; BCS; Biopharmaceutical classification system; DSC; differential scanning calorimetry; EMCCD; electron multiplying charged couple device; FTIR; Fourier transform infrared spectroscopy; HME; hot-melt extrusion; ITZ; it
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کالریمتری روبشی افتراقی; Autologous stem cell transplantation; Differential scanning calorimetry; Immunological biomarkers; Monoclonal immunoglobulins; Multiple myeloma;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کالریمتری روبشی افتراقی; ANOVA; one-way analysis of variance; DSC; differential scanning calorimetry; ESI; electric spray ionization; Hesperidin-G; α-glycosylated hesperidin; PLM; polarized light microscopy; RH; relative humidity; Rutin-G; α-glycosylated rutin; SD; solid disper
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کالریمتری روبشی افتراقی; API; active pharmaceutical ingredients; APTES; (3-aminopropyl)triethoxysilane; BCS; biopharmaceutics classification system; BET; Brunauer-Emmet-Teller; BJH; Barrett-Joyner-Halenda; DFT; density functional theory; DSC; differential scanning calorimetry; ES
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کالریمتری روبشی افتراقی; mAb; Monoclonal antibody; MOE; Molecular Operating Environment; MDS; Multi-dimensional scaling; QSAR; Quantitative structure-activity relationship; DSC; Differential scanning calorimetry; DSF; Differential scanning fluorimetry; DMSO; Dimethyl sulfoxide;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کالریمتری روبشی افتراقی; BSA; bovine serum albumin; DSC; differential scanning calorimetry; DVS; dynamic vapor sorption; HEPES; 4-(2-hydroxyethyl)-1-piperazineethanesulfonic acid; RH; relative humidity; Tg; glass transition temperature; Tg′; glass transition temperature of the