آشنایی با موضوع

کالریمتری روبشی افتراقی(به انگلیسی: Differential scanning calorimetry)یکی از انواع تجزیه حرارتی است که در شیمی کاربرد فراوان دارد و برای تعیین تغییرات آنتالپی و مقدار ظرفیت گرمایی ویژه در یک واکنش شیمیایی از نوع واکنش گرماگیر یا واکنش گرمازا به کار می‌رود. کالریمتری روبشی افتراقی یک تکنیک تحلیل دمایی است که در آن تفاوت در میزان حرارت مورد نیاز برای افزایش دمای نمونه و مرجع، به عنوان یک تابع دما اندازه گیری می‌شود. نمونه و مرجع هر دو در محدوده دمایی نزدیکی در سراسر آزمایش حفظ می‌شوند، عمومآ برنامه دمایی آنالیز کالریمتری روبشی افتراقی به گونه‌ای طراحی می‌شود که نگه دارنده نمونه تغییر دمایش تابع خطی از زمان باشد. نمونه مرجع باید یک ظرفیت گرمایی به خوبی مشخص شده داشته باشد که بیش از دامنه دمایی که اسکن می‌شود باشد. این تکنیک در سال ۱۹۶۰ توسط E. S. Watson و M. J. O'Neillتوسعه یافت ودر سال ۱۹۶۳ در کنفرانس پتسبورگ در مورد آنالیز شیمیایی اسپکتروسکوپی کاربردی به صورت تجاری معرفی شد. DSC وسیله‌ای برای اندازه گیری انرژی و محاسبه دقیق ظرفیت گرمایی به شمار می‌رود. کالریمتری روبشی افتراقی می تواند برای اندازه گیری شماری از خواص مشخصه یک نمونه مورد استفاده قرار گیرد این تکنیک برای محاسبه ی گرما یا دمای انجماد، کریستالیزیشن و دمای شیشه ای استفاده شود. انتقال شیشه ای زمانی که دمای یک جامد بی نظم افزایش یابد به عنوان یک پله در ابتدای منحنی DSC آشکار می شود. این پیک ناشی از آن است که با افزایش دما جسم دچار یک تغییر ظرفیت گرمایی می شود( تغییر فاز نمی‌دهد) در برخی نقاط دمایی مولکول ها ممکن است به آزادی کافی برای حرکت به سمت آرایش خودبه خودی به سمت یک ساختار کریستالی دست یابند که به عنوان دمای کریستالیزیشن شناخته می شود. این انتقال از جامد بی نظم به جامد کریستالی یک روند گرمازا است و به صورت یک پیک آشکار می شود و زمانی که دما افزایش می یابد سرانجام نمونه به دمای ذوب می رسد. روند ذوب نتیجه اش یک پیک گرماگیر در منحنی DSC است. توانایی تعیین دمای انتقال و آنتالپی DSC را به یک ابزار ارزشمند در تولید نمودار فاز برای مواد مختلف شیمیایی ساخته است. کالریمتری روبشی افتراقی دستگاه دارای دو کفه است. بر هر کفه یک بوته قرار دارد. در یک بوته مرجع و بوته دیگر مرجع است. دستگاه طبق برنامه شروع به گرمادهی میکند. سامانه گرمادهی هر بوته مجزا است. اگر ماده نمونه مورد تجزیه گرماگیر(مانند ذوب شدن) باشد در این صورت دستگاه مقدار گرمای بیشتری به آن منتقل می‌کنند. با توجه به آنکه ددستگاه تنها تفاضل را ثبت میکند، پیکی به سمت بالا خواهیم گرفت. اگر فرآیند نمونه گرمازا باشد پیک گرفته شده رو به پایین خواهد بود. سطح زیر پیک تغییرات آنتالپی نمونه را نشان می‌دهد که متناسب با ظرفیت گرمایی ویژه آن است. سرعت تغییر دما در دستگاه تاثیر مستقیم بر پیک‌های نمودار دستگاه دارد. اگر سرعت این تغییرات بالا باشد همه پیک‌ها در دستگاه ثبت نمی‌شوند و از دقت لازم در سنجش کاسته می‌شود. بنابراین لازم است سرعت تغییر دما را در حد امکان کم انتخاب کرد تا همه پیک‌های مورد نظر ثبت شوند. علاوه بر این سرعت بالای افزایش درجه سبب جابجایی پیک‌ها میشود. کالریمتری روبشی افتراقی عملکردی بسیار شبیه DTA دارد و اطلاعات آن در ردیف اطلاعات DTA می‏باشد با این عمومیت که DSC اغلب برای اندازه‏گیری کمّی تغییر انرژی بکار می‏رود، به همین دلیل گرماسنج روبشی تفاضلی نام گرفته است. DSC روش اندازه‏گیری انرژی داده شده به نمونه و مرجع، است. در حالیکه دما با سرعت ثابتی تغییر می‏کند. با ثابت کردن گرمکن‏های فیلمی بسیار نازک، درست در زیر نمونه و مرجع، انرژی گرمایی مربوط به تغییر گرمایی نمونه بوسیلة گرمکن جبرانمی‏شود. بدینوسیله کنترل لازم برای به صفر رساندن اختلاف دمای نمونه و مرجع در هر زمان انجام می‏گیرد. توان الکتریکی مورد نیاز برای این جبران ثبت می‏شود. بنابراین سطح زیر پیک متناسب با گرماست. در واقع به جای اختلاف دمای بین نمونهو مرجع (DTA)، انرژی لازم برای یکسان نگاه‎داشتن این دو دما را اندازه‏گیری می‏کند. اندازه‏گیری دمای ذوب و گرمای نهان ذوب که یکی از خصوصیات اساسی ترکیبات است اهمیت فراوان دارد. هدف اصلی DTA یا DSC اندازه‏گیری دمای ذوب بوده و گرمای نهان ذوب نیز توسط DSC قابل حصول می‏باشد (نقطة ذوب عموماً با بررسی حالت نمونه روی صفحة گرم یا لولة موئین اندازه‏گیری می‏شود)
در این صفحه تعداد 896 مقاله تخصصی درباره کالریمتری روبشی افتراقی که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات انگلیسی کالریمتری روبشی افتراقی (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Keywords:
Cu-ETP; electrolytic copper; DSC; Differential Scanning Calorimetry; DTA; Differential Thermal Analysis; Er; Erythritol; FESEM; Field-emission Scanning Electron Microscopy; FT-IR; Fourier Transform Infra-Red Spectroscopy; HT; High-temperature; HTXRD; High
Keywords:
DA; Diels-Alder; retro-DA; retro-Diels-Alder; SN; single cross-linked network; DN; double cross-linked network; Mal-PEG-Mal; dimaleimide poly (ethylene glycol); DSC; differential scanning calorimetry; TGA; thermogravimetric analysis; Tmax; maximum weight
Keywords:
BA; Benzoic acid; CV; Crystal violet; DSC; Differential scanning calorimetry; EDS; Energy-dispersive X-ray spectroscopy; EtOH; Ethanol; PMS; Peroxymonosulfate; PS; Persulfate; SEM; Scanning electron microscope; TBA; Tert-butanol; TEM; Transmission electro
Keywords:
IBU; ibuprofen; USP; United Sates Pharmacopeia; SDS; sodium dodecyl sulphate; DSC; differential scanning calorimetry; XRPD; x-ray powder diffraction; IDR; intrinsic dissolution rate; SDI; surface dissolution imaging; API; active pharmaceutical ingredient;
Keywords:
Pf; Pyrococcus furiosus; Pf-CD1; Pyrococcus furiosus chaperonin subunit with the last 22 amino acids deleted; DSC; differential scanning calorimetry; ITC; isothermal titration calorimetry; DLS; dynamic light scattering; Chaperonopathies; CCT5; Pyrococcus
Keywords:
API; active pharmaceutical ingredient; BCS; Biopharmaceutical classification system; DSC; differential scanning calorimetry; EMCCD; electron multiplying charged couple device; FTIR; Fourier transform infrared spectroscopy; HME; hot-melt extrusion; ITZ; it
Keywords:
mAb; Monoclonal antibody; MOE; Molecular Operating Environment; MDS; Multi-dimensional scaling; QSAR; Quantitative structure–activity relationship; DSC; Differential scanning calorimetry; DSF; Differential scanning fluorimetry; DMSO; Dimethyl sulfoxide;
Keywords:
BLG; bovine milk beta-lactoglobulin; DTNB; 5,5′-dithiobis-2-nitrobenzoic acid; ANS; 8-anilino-1-naphthalenesulfonic acid; CD; circular dichroism; DSC; differential scanning calorimetry; Beta-lactoglobulin; Temperature-induced unfolding; Structure-protec
Keywords:
BD; breakdown; BU; Brabender units; CV; cold paste viscosity; DSC; differential scanning calorimetry; GI; glycemic index; GOPOD; glucose oxidase/peroxidase; ∆H; enthalpy change; HMT; heat moisture treatment; HV; hot past viscosity; LSD; least significan
Keywords:
ACN; acetonitrile; API; active pharmaceutical ingredient; ASD; amorphous solid dispersions; AUC; area under the curve; BCS; biopharmaceutics classification system; CD; cyclodextrin; Cmax; maximum concentration; DSC; differential scanning calorimetry; FA;
Keywords:
BDS; budesonide; DPI; dry powder inhaler; DPPC; dipalmitoylphosphatidylcholine; DSC; differential scanning calorimetry; FD; freeze-dried; HPLC; high-performance liquid chromatography; MGHPO; monoglyceride of hydrogenated palm oil; MGL; monoglyceride laura
Keywords:
ApoA1; apolipoprotein A1; β-Gal; β-galactosidase; CF; carboxyfluorescein; DSC; differential scanning calorimetry; DLS; dynamic light scattering; DPPC; 1,2-dipalmitoyl-sn-glycero-3-phosphocholine; DPPG2; 1,2-dipalmitoyl-sn-glycero-3-phosphodiglycerol; DS
Keywords:
BF; bufalin; β-CD; β-cyclodextrin; FT-IR; Fourier transform infrared spectroscopy; 1H NMR; proton nuclear magnetic resonance spectroscopy; DSC; differential scanning calorimetry; SEM; scanning electron microscopy; IE; inclusion efficiency; DL; drug load
Keywords:
DCTA; Diffusion and Coalescence Time Analyzer; W1/O; water in oil; O/W2; oil in water; W1/O/W2; water in oil in water; DSC; differential scanning calorimetry; EE; encapsulation efficiency; RO; rapeseed oil; DM; demineralized water; PGPR; polyglycerine-pol
Keywords:
TDF; tadalafil; SD; solid dispersion; DW; distilled water; FE-SEM; field emission scanning electron microscope; DSC; differential scanning calorimetry; PXRD; powder X-ray diffraction; SLS; sodium lauryl sulfate; DMEM; Dulbecco’s modified Eagle medium; T
Keywords:
CPAA; cationized polyacrylamide; FACS; fluorescence-activated cell sorting; FITC; fluorescein isothiocyanate; CPAA-Pep; CPAA conjugated to VRPMPLQ; CPAA-ScrPep; CPAA conjugated to the scrambled sequence VPQLRPM; DSC; differential scanning calorimetry; NP;
Keywords:
AA; amino acid; ACN; acetonitrile; ARG; arginine; AUC; area under the curve; CA; co-amorphous; DMSO; dimethyl sulfoxide; DS; degree of supersaturation; DSC; differential scanning calorimetry; EGF; excipient gain factor; FaSSIF; fasted state simulated inte
Keywords:
TAGs; triacyglycerols; CB; cocoa butter; TCr; crystallisation temperature; DSC; differential scanning calorimetry; NMR; nuclear magnetic resonance; O/W; oil-in-water; W/O; water-in-oil; PGPR; polyglycerol polyricinoleate; Cocoa butter; Crystallisation; Po
Keywords:
DSC; differential scanning calorimetry; EMC; equilibrium moisture content; Exp; experimental; FD THCl; Freeze-dried thiamine chloride hydrochloride; FTIR; Fourier transform infrared spectroscopy; GEL; gelatin; GG; guar gum; HBA; hydrogen bond acceptor; HB
Keywords:
Af; absorbed API fraction without EHC; API; Active Pharmaceutical Ingredient; AUC; Area Under the Curve; BCS; Biopharmaceutics Classification System; Cmax; Maximal Concentration; CS; Saturation Concentration; DSC; Differential Scanning Calorimetry; EHC; E
Keywords:
Tabletting; Amorphous; Powders; Glass transition; Compaction; Pressure agglomeration; aw; water activity; DE; dextrose equivalents; DSC; differential scanning calorimetry; IT; “Instant” (agglomerated); MW; molecular weight; RH; relative humidity; SEM;
Keywords:
AAPS; amorphous amorphous phase separation; AFM; atomic force microscopy; ASD; amorphous solid dispersion; CFM; confocal fluorescence microscopy; DSC; differential scanning calorimetry; IR; infrared spectroscopy; LCR; Lorentz contact resonance; PVPVA; pol
Keywords:
ΔH; change in melting enthalpy; CV; coefficient of variation; CDC; chenodeoxycholic acid; DOC; deoxycholate; DSC; differential scanning calorimetry; ESI; electrospray ionization; FD; full factorial design; pKa; dissociation constant; FFD; fractional fact
Keywords:
CaCl2; calcium chloride; DSC; Differential Scanning Calorimetry; DLS; dynamic light scattering; DOX; doxorubicin; EDC; N-Ethyl-N′-(3-dimethylaminopropyl)carbodiimide hydrochlorides; FT-IR; Fourier Transform Infrared Spectroscopy; HCl; hydrochloric acid;
Keywords:
MMDS; multiple mitochondrial dysfunctions syndrome; Fe/S or Fe–S; iron–sulfur; SDH; succinate dehydrogenase; VTCD; variable temperature CD; DSC; differential scanning calorimetry; AUC; analytical ultracentrifugation; TCEP; Tris (2-carboxy-ethyl) phosp