آشنایی با موضوع

الکتروفورزمویرگی به انگلیسی( Capillary electrophoresis) یک روش جداسازی الکتروسینتیکی است که در لوله‌های مویین با قطر زیر یک میلی‌متر اعمال می‌شود. در این روش، مهاجرت اجزای نمونه با سرعت‌های متغیر در اثر میدان الکتریکی بکار رفته در یک لوله مویین با قطر کوچک و از جنس سیلیس که با پلی‌آمید پوشش داده شده است، صورت می‌گیرد. برای آشکارسازی اجزای نمونه از آنالیز فلورسنس یا طیف‌سنجی بوسیله دریچه‌ای در لوله مویین استفاده می‌گردد. الکتروفورز مویین در شناسایی توالی DNA، فراکافت پروتیین‌ها، پپتیدها، ترکیبات کایرال، داروها، یون‌های معدنی، خودسامانی، شناسایی و جداسازی نانومواد و آنالیزهای جنایی کاربرد دارد الکتروفورز مویرگی (CE) با استفاده از روش تزریق کوتاه پایان است برای تعیین یک سینتیک واکنش های آنزیمی را توسعه داده است. در واقع، فسفودی استراز 3 '، 5'-چرخهای نوکلئوتید آنزیم (PDE) هیدرولیز آدنوزین چرخهای 3'، 5'-منوفسفات (اردوگاه) به آدنوزین منوفسفات 5'-(AMP). جدایی همزمان cAMP و AMP با طول کوتاه موثر مویرگی (8. 5 سانتی متر) بین خروجی مویرگی به طور منظم و آشکارساز انجام شد. به منظور دریافت بار کوتاه مدت، جریان electroosmotic نیز سیفون مویین سیلیسی جوش خورده با 0. 2٪ محلول آبی از سورفاکتانت کاتیونی (برمید hexadimethrin) قبل از هر اجرا عوض شد. علاوه بر این، قدرت یونی بالا بافر الکتروفورز (40 میلی متر KH2PO4، pH برابر 7. 5) را بهبود می بخشد حساسیت تشخیص توسط انباشته اثر. خیلی کوتاه به صرفه از مویرگی باعث بار تجزیه و تحلیل کاهش می یابد (25 بازدید کنندگان به جای 3. 5 دقیقه) و اجازه می دهد تا برای نظارت بر فعالیت آنزیمی با استفاده از مستقیم ویال نمونه به عنوان راکتور تجزیه. علاوه بر این، CE ارائه مزیت است که نیازی حجم نمونه بسیار پایین (NL)، بنابراین تعیین سینتیک واکنش های آنزیمی را می توان بدون هر آشفتگی واکنش متوسط با مقادیر بیش از حد آنزیم انجام شده است. اساس عملکرد این دستگاه بر پایه رفتار حرکت ذرات در داخل لوله مویین با اعمال ولتاژهای بالا است. اجزای تشکیل دهنده ترکیبات و مواد در یک لوله مویین که از یک بافر پر شده است با اعمال ولتاژ بالا در حدود ۵ تا ۳۰ کیلوولت حرکت می‌کنند. این مواد در زمان‌های مختلف از مقابل یک آشکارساز نوری عبور می‌کنند. هر ذره با مشخصات خاص از میان لوله مویینه عبور می‌کند و یک آشکارساز فرابنفش در انتهای مسیر مدت زمان حرکت یون، مولکول، درشت‌مولکول، نانوذره یا میکروارگانیسم را ثبت خواهد کرد.
در این صفحه تعداد 2604 مقاله تخصصی درباره الکتروفورزمویرگی که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI الکتروفورزمویرگی (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: الکتروفورزمویرگی; ACN; acetonitrile; BZD; benzodiazepine; DBZD; designer benzodiazepines; MeOH; methanol; SMIL; successive multiple ionic-polymer layer; TFA; trifluoroacetic acid; TRIS; tris(hydroxymethyl)aminomethane; Benzodiazepine; Designer drug; Capillary electrophores
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: الکتروفورزمویرگی; ESI; electrospray ionization; BGE; background electrolyte; Mass spectrometry; Electrospray; Coffee adulteration; Soybean; Corn; Monosaccharide; Capillary electrophoresis; Fucose (PubChem CID: 17106); Galactose (PubChem CID: 439357); Arabinose (PubChem CID
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: الکتروفورزمویرگی; BGE; background electrolyte; CD; cyclodextrin; CM-β-CD; carboxymethyl-β-cyclodextrin; CSEI; cation-selective exhaustive injection; EOF; electroosmotic flow; FESI; field-enhanced sample injection; HP-β-CD; hydroxypropyl-β-cyclodextrin; S-β-CD; sulfate
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: الکتروفورزمویرگی; BGE; background electrolyte; CE; capillary electrophoresis; IVI; isothermal voltage increase; Lf; lactoferrin; SDS; sodium dodecyl sulfate; Tf; transferrin; Capillary electrophoresis; Joule heating; Capillary cooling; Electric field; Metal saturation; Met
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: الکتروفورزمویرگی; CE; capillary electrophoresis; DS; drug substance; DTT; dithiothreitol; HMWI; high molecular weight isoform; HRP; horseradish peroxidase; RSD; relative standard deviation; SDS-PAGE; sodium dodecyl sulfate polyacrylamide gel electrophoresis; Automated west
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: الکتروفورزمویرگی; PCR; polymerase chain reaction; UP-M-PCR; universal primer-multiplex-PCR; GM; genetically modified; CE; capillary electrophoresis; HPLC; high performance liquid chromatography; MLPA; multiplex ligation-dependent probe amplification; EB; ethidium bromide;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: الکتروفورزمویرگی; Alternate injections; Standard addition method; Capillary electrophoresis; Cyanide detection; Amino acid analysis; BGE; background electrolyte; EOF; electroosmotic flow; HP-β-CD; hydroxypropyl-beta-cyclodextrin; IS; internal standard; LIF; laser-induced
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: الکتروفورزمویرگی; Ad26; adenovirus serotype 26; Ad35; adenovirus serotype 35; Ad5; adenovirus serotype 5; AEX; anion exchange product; AEX-HPLC; anion exchange HPLC; AQbD; analytical quality by design; ATP; analytical target profile; CH; clarified harvest; CR; crude harves
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: الکتروفورزمویرگی; CE; capillary electrophoresis; CI; concentration index; CZE; capillary zone electrophoresis; FZE; free zone electrophoresis; GE; gel electrophoresis; ITP; isotachophoresis; LA; α-lactalbumin; LE; leading electrolyte; LG; β-lactoglobulin; LIF; laser indu