آشنایی با موضوع

کروماتوگرافی گازی (به انگلیسی: Gas Chromatography) یکی از روش‌های کروماتوگرافی است که برای بررسی و جداسازی مواد فرار بدون تجزیه شدن آن‌ها، بکار می‌رود. در کروماتوگرافی گازی، فاز گازی یک فاز بی اثر (برای مثال هلیوم، نیتروژن، آرگون و دی اکسید کربن) است و به فاز متحرک گاز حامل نیز می گویند. فاز ساکن یک جسم جامد جاذب و یا لایه نازکی از یک مایع غیر فرار است که به دیواره داخلی ستون یا به صورت پوششی روی سطح گلوله های شیشه ای یا فلزی قرار داده شده است. در صورتی که فاز ساکن جسم جامد جاذب باشد اصطلاحا کروماتوگرافی گازی گویند و اگر فاز ساکن مایع غیر فرار باشد آن را کروماتوگرافی گاز مایع گویند. اما هردو به کروماتوگرافی گازی معروف هستند. در کروماتوگرافی گازی، جداسازی اجزا یک مخلوط متناسب با میزان توزیع اجزا تشکیل دهنده مخلوط بین فاز متحرک گازی و فاز ساکن جامد یا مایع صورت میگیرد. در این روش گاز حامل مخلوط را درون ستون حرکت میدهد و بین دو فاز در حالت تعادل (گاز-مایع) اجزا تشکیل دهنده مخلوط توزیع می شوند. بنابراین فاز متحرک اجزا تشکیل دهنده نمونه را به طرف بیرون ستون حرکت میدهد و هر مولکولی که با ارتباط سست‌تر جذب ستون شده است، زودتر و جزیی که قدرت جذب بیشتری با ستون دارد، دیرتر از ستون خارج می شوند. بنابراین، اجزا مخلوط از یکدیگر جدا می شوند. کروماتوگرافی گازی برای جداسازی و شناسایی اجزا تشکیل دهنده یک مخلوط و تجزیه کمی آنها نیز کاربرد دارد. در این روش با تبدیل مخلوط مورد نظر به گاز و عبور آن از یک فاز ساکن اجزا سازنده اش از یکدیگر جدا می شوند. حاصل این جداسازی تعیین نوع و مقدار اجزا سازنده در مخلوط است. این روش بسیار سریع و ساده است و برای تشخیص ناخالصی های موجود در یک ماده فرار کاربرد دارد. شرط جداسازی یک مخلوط بوسیله روش کروماتوگرافی گازی آن است که نمونه مورد آزمایش در حین حرارت و تبدیل شدن به گاز تجزیه نشود. کروماتوگرافی برای جداسازی و اندازه گیری اجزای فرار در یک مخلوط به کار میرود. این دستگاه از یک سیلندر حاوی گاز حامل(گاز حامل خنثی است و معمولا شامل نیتروژن، هلیم، آرگون و کربن دی اکسید میباشد و نوع گاز انتخابی به نوع دتکتوری که استفاده میشود بستگی دارد)، یک فلومتر برای تنظیم فشار گاز، دو محل تزریق نمونه، یک ستون که نقش اصلی جداسازی را بر عهده دارد (به طور کلی دو نوع ستون وجود دارد، packed و capillary )، یک قسمت گرم کننده، دتکتور و رکوردر تشکیل شده است. در GC نمونه در فاز متحرک گازی از یک ستون حاوی فاز ساکن عبور میکند. تاخیر به درجه برهم کنش با فاز ساکن و فراریت آن بستگی دارد. جهت شناسایی مواد با GC از زمان تزریق نمونه تا زمان ظاهر شدن پیک ها روی دستگاه که برای یک ماده تحت شرایط ثابت مقداری ثابت است استفاده می شود. پارامتر مهم دیگر در GC سطح زیر منحنی است. آشکارسازهای متداول در کروماتوگرافی گازی چهار نوع هستند: یونش شعله‌ای هدایت حرارتی نورسنج شعله‌ای الکترون گیر استفاده از آشکارساز یونش شعله‌ای رایج‌تر است
در این صفحه تعداد 1154 مقاله تخصصی درباره کروماتوگرافی گازی که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات انگلیسی کروماتوگرافی گازی (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Keywords:
FID; flame ionization detection; GC; gas chromatography; LC-MS; liquid chromatography mass spectrometry; LOQ; limit of quantification; PCA; principal component analysis; TCM; traditional Chinese medicine; Beimu; Fritillaria; Isosteroidal alkaloid; Gas chr
Keywords:
ALB; Albariño; AOC; Appellation d’Origine Controllée; DEEMM; diethyl ethoxymethylenemalonate; AOC; Appellation of Origin; EFC; electronic flow control; ETc; crop evapotranspiration; ET0; potential evapotranspiration; GC; Gas Chromatography; HPLC; High
Keywords:
GC; Gas chromatography; HSD; Honest significant difference; M. oleifera; Moringa oleifera; M. peregrina; Moringa peregrina; NIRS; Near infrared spectroscopy; NPK; Nitrogen phosphorus and potassium; SEC; Standard error of calibration; SECV; Standard error
Keywords:
DAG; diacylglycerol; ESI-MS; electrospray ionization mass spectrometry; EVOO; extra virgin olive oil; FA; fatty acid; FAME; fatty acid methyl ester; FFA; free fatty acid; FID; flame ionization detector; GC; gas chromatography; GLL; gadolein dillinoleo; GO
Keywords:
ANOVA; analysis of variance; BMI; body mass index; CRP; C-reactive protein; EI; electron ionization; FDR; false discovery rate; GC; gas chromatography; GC–MS; gas chromatography couple with mass spectrometry; GC-EI-MS-Q; gas chromatography-electrospray
Keywords:
Secondary amine; N-nitrosamine; Nitrosation; Luminol; Chemiluminescence; Photochemical reaction; CL; chemiluminescence; DEA; diethylamine; DELA; diethanolamine; DMA; dimethylamine; FMOC; 9-fluorenylmethylchloroformate; GC; gas chromatography; HPLC; high-p
Keywords:
Acetyleugenol; Analgesic activity; Clove buds; Eugenol; GABAA receptor; Two-electrode voltage clamp technique; γ-Amino butyric acid; GABA; (ultra) high-performance liquid chromatography; (U)HPLC; gas chromatography; GC; two-electrode voltage clamp; TEVC;
Keywords:
DAB; 3,3′-Diaminobenzidine; DTT; Dithiothreitol; cDNA; Complementary DNA; EO; Essential oil; FPP; Farnesyl diphosphate; GC; Gas Chromatography; GC–MS; Gas Chromatography coupled with Mass Spectrometry; GGPP; Geranyl geranyldiphosphate; GPP; Geranyl di
Keywords:
ACN; acetonitrile; DES; diethylstilbestrol; DS; dienestrol; E1; estrone; E3; estriol; EE2; ethynylestradiol; ESI; electrospray ionization; GC; gas chromatography; HEX; hexestrol; HF-LPME; hollow-fiber liquid-phase microextraction; IS; internal standard; I
Keywords:
BCFA; branched chain fatty acids; BI; biohydrogenation intermediates; DM; dry matter; FA; fatty acids; FAME; fatty acid methyl esters; GC; gas chromatography; GC-FID; gas chromatography with flame ionization detection; GC-MS-SIM; chromatography-mass spect