آشنایی با موضوع

کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا (High Efficiency Liquid Cgromotography) یا به طور اختصار (HPLC) یکی از پرکاربردترین روش‌های کروماتوگرافی است. فرآیند کروماتوگرافی به‌عنوان یک روش جداسازی که شامل انتقال جرم بین یک فاز ساکن و یک فاز متحرک است، تعریف می‌شود. روش HPLC با بهره‌گیری از یک فاز متحرک مایع، ترکیبات یک مخلوط را روی فاز ساکن جدا می‌کند. فاز ساکن می‌تواند مایع یا جامد باشد. ترکیبات ابتدا در یک حلال حل می‌شوند. سپس درون یک ستون کروماتوگرافی تحت فشار بالا جریان می‌یابند. در ستون، ترکیبات مخلوط از هم جدا می‌شوند. در طی سی سال گذشته تا به امروز، کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا از عمده‌ترین فناوری‌های کروماتوگرافی به‌کار رفته در آزمایشگاه‌های سراسر جهان است و یکی از دلایل گسترش این روش، پیشرفت ساخت مواد پرکننده ستون‌های کروماتوگرافی است که تأثیر عمده‌ای بر جداسازی دارد. از عمده‌ترین محدودیت‌های HPLC، کارایی نداشتن در مقایسه با کروماتوگرافی گازی یا الکتروفورز مویین به علت ضریب توزیع پایین در فاز مایع است که نفوذ آنالیت در فاز ساکن را آهسته می‌سازد. اساس UPLC استفاده از فاز ساکن با اندازه ذراتی کمتر از 2μm است در برابر HPLC که اندازه ذرات آن بین μm3-5 است. کروماتوگرافی مایع با عملکرد بالا سریع‌ترین رشد را در بین تمام روش‌های جداسازی تجزیه‌ای با فروش سالیانه در گستره بیلیون دلار داشته است. دلایل این رشد انفجارآمیز عبارتند از حساسیت روش، سازگاری سریع آن برای انجام اندازه‌گیری‌های کمی صحیح، شایستگی آن برای جداسازی مواد گونه‌های غیرفرار یا ناپایدار در مقابل گرما و مهم‌تر از همه، کاربرد گسترده آن برای موادی است که در صنعت، زمینه‌های مختلفی علوم و جامعه اهمیت درجه اول را دارند. HPLC یک فرآیند جذب سطحی پویا است. مولکول‌های مورد تجزیه، زمانی که از میان دانه‌های متراکم متخلخل حرکت می‌کنند، جذب سطحی می‌شوند. بسته به روش HPLC، انواع مختلفی از نیروهای جذب سطحی ممکن است در فرآیند بازداری موثر باشند. برهم‌کنش‌های آبگریز (غیراختصاصی)، اصلی‌ترین برهم‌کنش‌ها در جداسازی فاز معکوس، برهم‌کنش‌های دوقطبی-دوقطبی (قطبی)، اصلی‌ترین برهم‌کنش در روش فاز نرمال و برهم‌کنش‌های یونی نیز در کروماتوگرافی تبادل یونی، باعث بازداری ترکیبات می‌شوند. برهم‌کنش‌های مذکور همگی در رقابت با هم عمل می‌کنند. مولکول‌های مورد تجزیه با مولکول‌های حلال شوینده، برای جذب سطحی روی مکان‌های فعال فاز ساکن رقابت می‌کنند. بنابراین هر قدر مولکول‌های مورد تجزیه، برهم‌کنش قوی‌تری با سطح داشته باشند، برهم‌کنش شوینده ضعیف‌تر بوده و ماده مورد تجزیه زمان طولانی‌تری روی سطح فاز ساکن باقی می‌ماند. دو نوع خطا (سیستماتیک و تصادفی) در سیستم موجود است. برخی از این منابع ثابت را می‌توان با اضافه کردن یک استاندارد داخلی به نمونه‌ها و تقسیم ارتفاع پیک یا سطح زیر پیک مربوط به هر آنالیت بر همین مقادیر مربوط به استاندارد داخلی، حذف کرد. در انتخاب استاندارد داخلی باید به شباهت‌های ساختاری آنالیت با جزء انتخابی، نزدیک بودن زمان بازداری پیک آن به پیک نمونه و. . . ، توجه کرد. با انتخاب یک استاندارد داخلی مناسب می‌توان خطا را از 1 تا 2 درصد به 5. 0 تا 1 درصد کاهش داد.
در این صفحه تعداد 2575 مقاله تخصصی درباره کروماتوگرافی مایع که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI کروماتوگرافی مایع (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کروماتوگرافی مایع; ATS; amphetamine-type stimulants; AM; amphetamine; CE; collision energies; DLLME; dispersive liquid-liquid extraction; GC; gas chromatography; HS-SPME; head-space microextraction; IT/MS; ion trap mass spectrometry; LC; liquid chromatography; LC-UV; liquid
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کروماتوگرافی مایع; NPS; new psychoactive substances; LSD; lysergic acid diethylamide; 2C; phenethylamine; NBOMes; N-methoxybenzyl phenethylamine; LC; liquid chromatography; HR; high resolution; MS; mass spectrometry; FS; full-scan; AIF; all-ions fragmentation; Drugs of abus
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کروماتوگرافی مایع; ACE; angiotensin-converting enzyme; APP; aminopeptidase P; BK; bradykinin; CPN; carboxypeptidaseN; CRPS; complex regional pain syndrome; DBK; dabsylated bradykinin; HEPES2; -(4-(2-hydroxyethyl)-1-piperazinyl)-ethanesulfonic acid; LC; liquid chromatography
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کروماتوگرافی مایع; AED; anti-epileptic drugs; PA; 4-pyridoxic acid; PDXK; pyridoxal kinase; PL; pyridoxal; PLP; pyridoxal 5′-phosphate; PNPO; pyridox[am]ine-phosphate oxidase; Pyridoxal phosphate; 4-pyridoxic acid; Vitamin B6; Liquid chromatography; Fluorescence detection
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کروماتوگرافی مایع; PD-L1; Ccne1; Il1rl1; Gastric; Cancer; CSC; cancer stem cell; CGH; comparative genomic hybridization; LC; liquid chromatography; MS; mass spectrometry; NGE; normal gastric epithelium; TGF; transforming growth factor; TMA; tumor tissue microarray;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کروماتوگرافی مایع; iTRAQ; isobaric tag for relative and absolute quantitation; LC; liquid chromatography; ESI; electrospray ionization; MS/MS; tandem mass spectrometry; FABP1; fatty acid binding protein; FASN; fatty acid synthase; GC; gastric cancer;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کروماتوگرافی مایع; DPPH; 1,1-diphenyl-2-picrylhydrazyl radical; EC50; effective concentration; FBBB; fast blue BB; FC; folin ciocalteu; HPLC/DAD; high performance liquid chromatography/diode array detector; LC; liquid chromatography; LD; long day; LDL; low density lipoprote
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کروماتوگرافی مایع; Solid lipid nanoparticles; Skin penetration; Resveratrol; Vitamin E; Epigallocatechin gallate; Nanostructured lipid carriers; UV induced degradation; Liquid chromatography; Release profile; Resveratrol (PubChem CID: 445154); Vitamin E (PubChem CID: 14985)
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کروماتوگرافی مایع; Light-emitting diode; Ultra-violet; Array; Photodiode; Photometry; Liquid chromatography; UV; ultraviolet; LED; light-emitting diode; AU; absorbance unit; ACN; acetonitrile; MeOH; methanol; NADH; β-nicotinamide adenine dinucleotide; FWHM; full width at h
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کروماتوگرافی مایع; 4-Ethylphenol (PubChem CID: 31242); 4-Ethylguaiacol (PubChem CID: 62465); 4-Vinylphenol (PubChem CID: 62453); 4-Vinylguaiacol (PubChem CID: 332); Ethylphenols; Wine; Brett character; QuEChERS; d-SPE with in-vial filtration; Liquid chromatography;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کروماتوگرافی مایع; LC; liquid chromatography; MS; mass spectrometry; MS/MS; tandem mass spectrometry; FDA; Food and Drug Administration; IS; internal standard; ESI; electrospray ionization; MRM; multiple reaction monitoring; IV; intravenous; TB; tuberculosis; MTB; Mycobacte
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کروماتوگرافی مایع; CDC; Centers for Disease Control and Prevention; CE; collision energy; CLIA; Clinical Laboratory Improvement Amendments; CLSI; Clinical and Laboratory Standards Institute; CXP; collision cell exit potential; DP; declustering potential; E2; estradiol; E2-D
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کروماتوگرافی مایع; BBD; Box-Behnken design; ESI; electrospray ionization source; FA; formic acid; LC; liquid chromatography; LC-MS/MS; liquid chromatography-tandem mass spectrometry; LOD; limit of detection; LOQ; limit of quantitation; MS; mass spectrometry; SRM; select