آشنایی با موضوع

بین المللی سازی یا به عبارتی بین المللی کردن فعالیت ها از جنبه های مختلفی مطالعه می شود و در واقع مفهوم آن مبهم است. و در رابطه با هر زمینه مطالعاتی معنای متفاوتی دارد. این لغت به عناصر گوناگونی در سازمان همانند استراتژی، ساختار سازمانی، محصولات و همانند آن برمی‌گردد. همچنین بین المللی کردن به عنوان فرایند درگیر شدن در عملیات بین المللی می باشد. یک دیدگاه متفاوت دیگر از کالوف و بیمیش، بیان می کند که بین المللی سازی به معنای فرایند منطبق کردن عملیات شرکت ها (همانند استراتژی، ساختار، منابع و. . . ) با محیط های بین المللی می باشد یعنی در واقع بین المللی کردن فعالیت ها به عنوان یک فرایند پویا محسوب می شود. واژه اینترنشنالیزیشن (Internationalization) در لغت به معنی بین المللی یا جهانی کردن و در اصطلاح یا در مفهوم وسیع خود، نزدیک شدن دولت ها به یکدیگر در یک حوزه جهانی است. در رشته های متفاوت علمی، این واژه مفهوم ها و معنی های متفاوتی دارد. و از جنبه های متفاوتی می تواند مورد بررسی و پژوهش قرار گیرد.

در این صفحه تعداد 390 مقاله تخصصی درباره اینترنشنالیزیشن یا بین المللی یا جهانی کردن که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اینترنشنالیزیشن یا بین المللی یا جهانی کردن; amakudari; Business-government relations; Corporate governance; Political intervention; Internationalization;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اینترنشنالیزیشن یا بین المللی یا جهانی کردن; Internationalization; Environmental uncertainty; Networking; Profile deviation; Ideal profiles;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اینترنشنالیزیشن یا بین المللی یا جهانی کردن; Transformative learning; Problem and project based learning; Curriculum reform; Digitalization; Internationalization; Globalization;
مقالات ISI ترجمه شده اینترنشنالیزیشن یا بین المللی یا جهانی کردن
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اینترنشنالیزیشن یا بین المللی یا جهانی کردن; Internationalization; Internationalized SMEs; Internationally leading SMEs; Small and medium-sized enterprises (SMEs); South Korea; Success factor
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اینترنشنالیزیشن یا بین المللی یا جهانی کردن; Latecomer firms; Developing countries; Internationalization; Economic development; Dynamic capabilities
مقالات ISI اینترنشنالیزیشن یا بین المللی یا جهانی کردن (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اینترنشنالیزیشن یا بین المللی یا جهانی کردن; F00; I15; M21; Healthcare Industry; Internationalization; Patent; R&D expenditures; Spillover;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اینترنشنالیزیشن یا بین المللی یا جهانی کردن; Emerging market multinationals; Internationalization; Exploration–exploitation; Information technology
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اینترنشنالیزیشن یا بین المللی یا جهانی کردن; International new ventures; International experience; Internationalization; Knowledge-based view; Level of internationalization; Market commitment; Market knowledge; Returnee entrepreneurs;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اینترنشنالیزیشن یا بین المللی یا جهانی کردن; University ranking; Indicators; Excellence; Internationalization; Innovation; Country differences;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اینترنشنالیزیشن یا بین المللی یا جهانی کردن; Green activity; Competitive advantage; ISO 14000; Internationalization; R&D
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اینترنشنالیزیشن یا بین المللی یا جهانی کردن; Internationalization; Institutional environments; Institutional trajectories; Latin America; Brazil; Higher education in STEM
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اینترنشنالیزیشن یا بین المللی یا جهانی کردن; F21; F23; G31; G32Corporate investment; Firm performance; Foreign assets; Foreign sales; Internationalization
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اینترنشنالیزیشن یا بین المللی یا جهانی کردن; Emerging markets; Professional services; Internationalization; Entrepreneurship; Innovation
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اینترنشنالیزیشن یا بین المللی یا جهانی کردن; Capital structure; Small-to-medium sized enterprises; Internationalization; Upstream-downstream hypothesis; Agency costs of debt; Portugal
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اینترنشنالیزیشن یا بین المللی یا جهانی کردن; Investment Development Path; Foreign Direct Investment; Location factors; Internationalization
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اینترنشنالیزیشن یا بین المللی یا جهانی کردن; Internationalization; Virtual classroom; Virtual mobility; Intercultural competence; Information and communication technologiesInternacionalización; Clase virtual; Movilidad virtual; Competencia intercultural; Tecnologías de la información y de la comunic
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اینترنشنالیزیشن یا بین المللی یا جهانی کردن; Case study research; Mergers and acquisitions; International business; Corporate diversification; Internationalization; Strategic management; Theory development
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اینترنشنالیزیشن یا بین المللی یا جهانی کردن; Cross-border mergers and acquisitions; Foreign market entry strategies; Farmers Fox Theory; Institutional theory; Internationalization; Emerging economiesCCI, Competition Commission of India; FDI, foreign direct investment; FIPB, Foreign Investment Promot
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اینترنشنالیزیشن یا بین المللی یا جهانی کردن; Industry convergence; Engineering consultancy; Value chain analysis; Internationalization
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اینترنشنالیزیشن یا بین المللی یا جهانی کردن; Cross-border mergers and acquisitions; Foreign direct investment; Internationalization; Corporate governance; Emerging economies; Liability of foreignness; Institutional and regulatory framework
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اینترنشنالیزیشن یا بین المللی یا جهانی کردن; International management; Foreign market entry strategies; Mergers and acquisitions; Corporate diversification; Internationalization; Cross-border acquisitions; Literature review; Interdisciplinary research