آشنایی با موضوع

نسبت شانس ها ((Odds Ratio یا به طورد اختصار OR عبارت است از اندازه ی ارتباط بین یک مشخصه خاص همچون A با یک مشخصه دیگر همچون B در جامعه. به عبارت دیگر این آماره می خواهد بداند، وجود یا عدم وجود مشخصه ای چون A چگونه بر وجود یا عدم وجود مشخصه ای چون B اثر می گذارد. همچنین از این آماره جهت شناسایی و مقایسه ی عوامل خطر (risk factors) مختلف یک بیماری استفاده می شود، مانند اینکه آیا مصرف مداوم گوشت قرمز می تواند به عنوان یک عامل خطر برای ابتلا به سرطان کولون در نظر گرفته شود؟ یا اینکه چه میزان مصرف الکل می تواند منجر به بروز بیماری های کبدی گردد؟ و یا اینکه آیا استفاده از تلفن همراه می تواند با سرطان مغز در ارتباط باشد؟ هرچه مقدار به دست آمده برای نسبت شانس از یک بزرگتر باشد نشان دهنده افزایش بیشتر شانس رخداد بیماری در مواجهه با آن عامل در مقاسیه با عدم مواجهه است. بدیهی است که اگر مقدار نسبت شانس کمتر از یک باشد نشان دهنده اثر محافظتی مواجهه با آن عامل خواهد بود. زمانی که در مطالعات اپیدمیولوژی و با استفاده از نمونه برداری، نسبت شانس را محاسبه می‌کنیم لازم است 95 درصد حدود اطمینان برای نسبت شانس نیز محاسبه و گزارش شود. شانس با احتمال تفاوت دارد. مثلا اگر احتمال یک پیشامد 60درصد باشد شانس آن شصت چهلم است (چهل احتمال عدم وقوع آن است) بنابراین شانس وقوع یک پیشامد برابر است با احتمال وقوع پیشامد تقسیم بر احتمال عدم وقوع آن. نسبت شانس به نسبت حاصلضرب متقاطع نیز شهرت دارد به بیان ساده تر نسبت شانس حاصل تقسیم حاصل ضرب گروه های تائید کننده ی فرضیه ی همبستگی (موردی که مواجهه داشته ضربدرشاهدی که مواجهه نداشته) تقسیم بر حاصلضرب گروههای نفی کننده ی همبستگی (موردی که مواجهه نداشته ضربدرشاهدی که مواجهه داشته) است. برای محاسبه ی OR باید سه مرحله را انجام داد. ابتدا شانس اینکه یک فرد از جامعه دارای مشخصه ی A باشد را با فرض اینکه آن فرد در حال حاضر مشخصه ی B را دارد محاسبه می کنیم. سپس شانس اینکه یک فرد از جامعه دارای مشخصه ی A باشد را با فرض اینکه آن فرد در حال حاضر مشخصه ی B را ندارد محاسبه می کنیم. در مرحله آخر از تقسیم مراحل 1 و 2 مقدار OR بدست می آید. اگر نسبت شانس برابر با یک باشد مواجهه با بیماری مرتبط نیست و اگر نسبت شانس بزرگتر از 1 باشد مواجهه در ارتباط مثبت با بیماری است و اگر نسبت شانس کمتر از 1باشد مواجهه در جهت منفی با بیماری مرتبط است.

در این صفحه تعداد 1637 مقاله تخصصی درباره نسبت شانس ها که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI نسبت شانس ها (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نسبت شانس ها; BMI, body mass index; SGA, small-for-gestational-age; OR, odds ratio; CI, confidence interval; AGA, appropriate-for-gestational-age; WHO, World Health Organization; CRL, crown rump lengthPre-pregnancy weight; Weight gain during pregnancy; Small-for-gestat
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نسبت شانس ها; GWAS, genome-wide association study; SNP, single nucleotide polymorphism; PD, Parkinson's disease; SNCA, alpha-synuclein; OR, odds ratio; CI, confidence interval; MAF, minor allele frequency; UTR, untranslated region; UPDRS, Unified Parkinson's Disease Ra
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نسبت شانس ها; HUA, hyperuricemia; UA, uric acid; BMI, body mass index; SD, standard deviation; OR, odds ratio; CI, confidence intervalPrevalence; Hyperuricemia; Risk factors; Post-menopausal; Cross-sectional study
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نسبت شانس ها; aSAH, aneurysmal subarachnoid hemorrhage; AUC, area under curve; CI, confidence interval; CT, computerized tomography; CXCL12, CXC chemokine ligand-12; CXCR 4, CXC receptor 4; GOS, Glasgow outcome scale; OR, odds ratio; ROC, receiver operating characteris
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نسبت شانس ها; Pediatric; Burn; Abuse; Non-accidental trauma; EpidemiologyPMH, Parkland Memorial Hospital; TBSA, total body surface area; LOS, length of stay; CPS, Child Protective Services; IQR, interquartile range; OR, odds ratio; CI, confidence interval; REACH, Refer
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نسبت شانس ها; Anesthesia Services; Endoscopy; Propofol; GastroenterologyCI, confidence interval; CPT, Current Procedural Terminology; ICD-9-CM, International Classification of Diseases, 9th revision, Clinical Modification; OR, odds ratio; SEER, Surveillance, Epidemiolo
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نسبت شانس ها; CI, confidence interval; EoE, eosinophilic esophagitis; eos/hpf, eosinophils per high-power field; OR, odds ratio; UNC, University of North Carolina
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نسبت شانس ها; TBSA, total body surface area; LOS, length of stay; CPS, Child Protective Services; IQR, interquartile range; OR, odds ratio; CI, confidence intervalBurn; Pediatric; Mortality; Epidemiology; Total body surface area burn; Length of stay
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نسبت شانس ها; CHB, chronic hepatitis B; HCC, hepatocellular carcinoma; IFN, interferon; HBV, hepatitis B virus; PEG-IFNa-2a, peginterferon alfa-2a; OR, odds ratio; CI, confidence intervals; RCT, randomized controlled trials
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نسبت شانس ها; ACE, adverse childhood experience; BRFSS, Behavioral Risk Factor Surveillance Survey; OR, Odds ratio; CI, confidence intervalsAdverse childhood experience; Childhood trauma; HIV risk behaviors; Gender-specific; Sexual health
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نسبت شانس ها; AML, Acute myeloid leukemia; BMI, Body mass index; CCI, Charlson Comorbidity Index; CR, Complete remission; CI, Confidence interval; HCT-CI, Hematopoietic Cell Transplantation–Comorbidity Index; OR, Odds ratio; OS, Overall survival; mCCI, modified Charlso
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نسبت شانس ها; ECG; Acute pulmonary embolism; Risk stratification; Prognosis; Emergency medicineAPE, acute pulmonary embolism; CI, confidence interval; ECG, electrocardiogram; OR, odds ratio; TWI, T-wave inversion
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نسبت شانس ها; Hypertension; Sugar-sweetened beverage; Women; Men; Cohort studiesSSB, sugar-sweetened beverage; SUN, Seguimiento Universidad de Navarra. Follow-up University of Navarra; HR, hazard ratio; OR, odds ratio; FFQ, food frequency questionnaire; Q_6, 6th year f
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نسبت شانس ها; Type 2 diabetes; Rice intake; Olive oilT2DM, type 2 diabetes mellitus; GI, glycemic index; BMI, body mass index; FFQ, food frequency questionnaire; OGTT, oral glucose tolerance test; AGR, abnormal glucose regulation; OR, odds ratio; SFA, saturated fatty a
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نسبت شانس ها; Metabolic syndrome; Carotenoids; Obesity; Antioxidant; Cross-sectional studies95% CI, 95% confidence interval; BMI, body mass index; CVD, Cardiovascular disease; DBP, diastolic blood pressure; HDL, high density lipoprotein; OR, odds ratio; SBP, systolic b
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نسبت شانس ها; BT, Blood transfusion; SNEC, Surgical necrotizing enterocolitis; PS, Propensity score; NEC, Necrotizing enterocolitis; GA, Gestational age; OR, Odds ratio; BPD, Bronchopulmonary dysplasia; KID, Kids' Inpatient Database; ICD-9-CM, International Classificat
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نسبت شانس ها; AD, atopic dermatitis; CNV, copy number variations; FLG, filaggrin; NMF, natural moisturizing factor; TLR, toll-like receptor; RFLP, restriction fragment length polymorphism; PCR, polymerase chain reaction; OR, odds ratio; 95% CI, confidence intervalAtopi
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نسبت شانس ها; CHD, Congenital heart disease; ASD, atrial septal defect; VSD, ventricular septal defect; SNPs, single nucleotide polymorphisms; DSV, DNA sequence variant; OR, odds ratio; CI, confidence interval; TOF, tetralogy of Fallot; PDA, patent ductus arteriosus; H
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نسبت شانس ها; Glasgow Outcome Scale; Intracranial aneurysm; Patient safety indicator; Subarachnoid hemorrhageASAH, Aneurysmal subarachnoid hemorrhage; CLRB, Central line-related bacteremia; GOS, Glasgow Outcome Scale; OR, Odds ratio; PSI, Patient safety indicators; PTE
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نسبت شانس ها; miRNAs, microRNAs; RA, rheumatoid arthritis; SLE, systemic lupus erythematosus; SNPs, single nucleotide polymorphisms; ACR, American College of Rheumatology; OR, odds ratio; 95% CI, 95% confidence interval; HWE, Hardy–Weinberg equilibriumMicroRNAs; Polymo
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نسبت شانس ها; PPI, Proton pump inhibitor; GP, General practitioner; MAI, Medication Appropriateness Index; OR, Odds ratio; OTC, Over the counter; GERD, Gastroesophageal reflux disease; NSAID, Non-steroidal anti-inflammatory drug; ASA, Acetylsalicylic acidProton pump in
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نسبت شانس ها; HPV, human papillomavirus; SCCOP, squamous cell carcinomas of the oropharynx; SNPs, single nucleotide polymorphisms; OR, odds ratio; SCCHN, squamous cell carcinomas of the head and neckGenetic variants; HPV16 status; Susceptibility biomarkers; Survival; S
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نسبت شانس ها; TNF, tumor necrosis factor; RPL, recurrent pregnancy loss; SNP, single nucleotide polymorphism; OR, odds ratio; CI, confidence intervalGenetics association; Tumor necrosis factor; Recurrent pregnancy loss; Polymorphism; Risk factor
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نسبت شانس ها; CHC, chronic hepatitis C; HCV, hepatitis C virus; IFNL4, interferon lambda 4; OR, odds ratio; peg-IFN, pegylated interferon; RBV, ribavirin; SNP, single nucleotide polymorphism; SVR, sustained virological responseIFNL4; CHC; SVR; PEG-IFN/RBV; Meta-analysi
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نسبت شانس ها; Nipple sparing mastectomy; National registry; Locoregional breast recurrences; Nipple areola complex necrosis; Nipple areola complex recurrencessd, standard deviation; OR, odds ratio; CI, confidence interval; Ref., reference category; n.c., not computable