آشنایی با موضوع

نسبت شانس ها ((Odds Ratio یا به طورد اختصار OR عبارت است از اندازه ی ارتباط بین یک مشخصه خاص همچون A با یک مشخصه دیگر همچون B در جامعه. به عبارت دیگر این آماره می خواهد بداند، وجود یا عدم وجود مشخصه ای چون A چگونه بر وجود یا عدم وجود مشخصه ای چون B اثر می گذارد. همچنین از این آماره جهت شناسایی و مقایسه ی عوامل خطر (risk factors) مختلف یک بیماری استفاده می شود، مانند اینکه آیا مصرف مداوم گوشت قرمز می تواند به عنوان یک عامل خطر برای ابتلا به سرطان کولون در نظر گرفته شود؟ یا اینکه چه میزان مصرف الکل می تواند منجر به بروز بیماری های کبدی گردد؟ و یا اینکه آیا استفاده از تلفن همراه می تواند با سرطان مغز در ارتباط باشد؟ هرچه مقدار به دست آمده برای نسبت شانس از یک بزرگتر باشد نشان دهنده افزایش بیشتر شانس رخداد بیماری در مواجهه با آن عامل در مقاسیه با عدم مواجهه است. بدیهی است که اگر مقدار نسبت شانس کمتر از یک باشد نشان دهنده اثر محافظتی مواجهه با آن عامل خواهد بود. زمانی که در مطالعات اپیدمیولوژی و با استفاده از نمونه برداری، نسبت شانس را محاسبه می‌کنیم لازم است 95 درصد حدود اطمینان برای نسبت شانس نیز محاسبه و گزارش شود. شانس با احتمال تفاوت دارد. مثلا اگر احتمال یک پیشامد 60درصد باشد شانس آن شصت چهلم است (چهل احتمال عدم وقوع آن است) بنابراین شانس وقوع یک پیشامد برابر است با احتمال وقوع پیشامد تقسیم بر احتمال عدم وقوع آن. نسبت شانس به نسبت حاصلضرب متقاطع نیز شهرت دارد به بیان ساده تر نسبت شانس حاصل تقسیم حاصل ضرب گروه های تائید کننده ی فرضیه ی همبستگی (موردی که مواجهه داشته ضربدرشاهدی که مواجهه نداشته) تقسیم بر حاصلضرب گروههای نفی کننده ی همبستگی (موردی که مواجهه نداشته ضربدرشاهدی که مواجهه داشته) است. برای محاسبه ی OR باید سه مرحله را انجام داد. ابتدا شانس اینکه یک فرد از جامعه دارای مشخصه ی A باشد را با فرض اینکه آن فرد در حال حاضر مشخصه ی B را دارد محاسبه می کنیم. سپس شانس اینکه یک فرد از جامعه دارای مشخصه ی A باشد را با فرض اینکه آن فرد در حال حاضر مشخصه ی B را ندارد محاسبه می کنیم. در مرحله آخر از تقسیم مراحل 1 و 2 مقدار OR بدست می آید. اگر نسبت شانس برابر با یک باشد مواجهه با بیماری مرتبط نیست و اگر نسبت شانس بزرگتر از 1 باشد مواجهه در ارتباط مثبت با بیماری است و اگر نسبت شانس کمتر از 1باشد مواجهه در جهت منفی با بیماری مرتبط است.
در این صفحه تعداد 1592 مقاله تخصصی درباره نسبت شانس ها که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات انگلیسی نسبت شانس ها (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Keywords:
BMI, body mass index; SGA, small-for-gestational-age; OR, odds ratio; CI, confidence interval; AGA, appropriate-for-gestational-age; WHO, World Health Organization; CRL, crown rump lengthPre-pregnancy weight; Weight gain during pregnancy; Small-for-gestat
Keywords:
GWAS, genome-wide association study; SNP, single nucleotide polymorphism; PD, Parkinson's disease; SNCA, alpha-synuclein; OR, odds ratio; CI, confidence interval; MAF, minor allele frequency; UTR, untranslated region; UPDRS, Unified Parkinson's Disease Ra
Keywords:
aSAH, aneurysmal subarachnoid hemorrhage; AUC, area under curve; CI, confidence interval; CT, computerized tomography; CXCL12, CXC chemokine ligand-12; CXCR 4, CXC receptor 4; GOS, Glasgow outcome scale; OR, odds ratio; ROC, receiver operating characteris
Keywords:
Pediatric; Burn; Abuse; Non-accidental trauma; EpidemiologyPMH, Parkland Memorial Hospital; TBSA, total body surface area; LOS, length of stay; CPS, Child Protective Services; IQR, interquartile range; OR, odds ratio; CI, confidence interval; REACH, Refer
Keywords:
Anesthesia Services; Endoscopy; Propofol; GastroenterologyCI, confidence interval; CPT, Current Procedural Terminology; ICD-9-CM, International Classification of Diseases, 9th revision, Clinical Modification; OR, odds ratio; SEER, Surveillance, Epidemiolo
Keywords:
TBSA, total body surface area; LOS, length of stay; CPS, Child Protective Services; IQR, interquartile range; OR, odds ratio; CI, confidence intervalBurn; Pediatric; Mortality; Epidemiology; Total body surface area burn; Length of stay
Keywords:
ACE, adverse childhood experience; BRFSS, Behavioral Risk Factor Surveillance Survey; OR, Odds ratio; CI, confidence intervalsAdverse childhood experience; Childhood trauma; HIV risk behaviors; Gender-specific; Sexual health
Keywords:
AML, Acute myeloid leukemia; BMI, Body mass index; CCI, Charlson Comorbidity Index; CR, Complete remission; CI, Confidence interval; HCT-CI, Hematopoietic Cell Transplantation–Comorbidity Index; OR, Odds ratio; OS, Overall survival; mCCI, modified Charlso
Keywords:
ECG; Acute pulmonary embolism; Risk stratification; Prognosis; Emergency medicineAPE, acute pulmonary embolism; CI, confidence interval; ECG, electrocardiogram; OR, odds ratio; TWI, T-wave inversion
Keywords:
Hypertension; Sugar-sweetened beverage; Women; Men; Cohort studiesSSB, sugar-sweetened beverage; SUN, Seguimiento Universidad de Navarra. Follow-up University of Navarra; HR, hazard ratio; OR, odds ratio; FFQ, food frequency questionnaire; Q_6, 6th year f
Keywords:
Metabolic syndrome; Carotenoids; Obesity; Antioxidant; Cross-sectional studies95% CI, 95% confidence interval; BMI, body mass index; CVD, Cardiovascular disease; DBP, diastolic blood pressure; HDL, high density lipoprotein; OR, odds ratio; SBP, systolic b
Keywords:
Glasgow Outcome Scale; Intracranial aneurysm; Patient safety indicator; Subarachnoid hemorrhageASAH, Aneurysmal subarachnoid hemorrhage; CLRB, Central line-related bacteremia; GOS, Glasgow Outcome Scale; OR, Odds ratio; PSI, Patient safety indicators; PTE
Keywords:
miRNAs, microRNAs; RA, rheumatoid arthritis; SLE, systemic lupus erythematosus; SNPs, single nucleotide polymorphisms; ACR, American College of Rheumatology; OR, odds ratio; 95% CI, 95% confidence interval; HWE, Hardy–Weinberg equilibriumMicroRNAs; Polymo
Keywords:
PPI, Proton pump inhibitor; GP, General practitioner; MAI, Medication Appropriateness Index; OR, Odds ratio; OTC, Over the counter; GERD, Gastroesophageal reflux disease; NSAID, Non-steroidal anti-inflammatory drug; ASA, Acetylsalicylic acidProton pump in
Keywords:
TNF, tumor necrosis factor; RPL, recurrent pregnancy loss; SNP, single nucleotide polymorphism; OR, odds ratio; CI, confidence intervalGenetics association; Tumor necrosis factor; Recurrent pregnancy loss; Polymorphism; Risk factor
Keywords:
CHC, chronic hepatitis C; HCV, hepatitis C virus; IFNL4, interferon lambda 4; OR, odds ratio; peg-IFN, pegylated interferon; RBV, ribavirin; SNP, single nucleotide polymorphism; SVR, sustained virological responseIFNL4; CHC; SVR; PEG-IFN/RBV; Meta-analysi
Keywords:
Nipple sparing mastectomy; National registry; Locoregional breast recurrences; Nipple areola complex necrosis; Nipple areola complex recurrencessd, standard deviation; OR, odds ratio; CI, confidence interval; Ref., reference category; n.c., not computable
Keywords:
SNP, single nucleotide polymorphism; GWAS, genome-wide association study; OR, odds ratio; CI, confidence interval; SCZ, schizophrenia; MDD, major depressive disorder; BPD, bipolar disorder; CHB, Han Chinese in Beijing, China; CEU, Utah Residents (CEPH) wi
Keywords:
ACOSOG, American College of Surgeons Oncology Group; ALND, axillary lymph node dissection; BCS, breast-conserving surgery; LN, lymph node; MSKCC, Memorial Sloan Kettering Cancer Center; OR, odds ratio; SLNB, sentinel lymph node biopsy; SLNs, sentinel lymp
Keywords:
CV, cardiovascular; MI, myocardial infarction; MRAs, mineralocorticoid receptor antagonists; RCTs, randomised clinical trials; PE, pulmonary embolism; DVT, deep venous thrombosis; OR, odds ratio; CI, confidence interval; PAI-1, plasminogen activator inhib
Keywords:
CHC, chronic hepatitis C; CI, confidence intervals; HCV, hepatitis C virus; HWE, Hardy–Weinberg equilibrium; IL10, interleukin 10; OR, odds ratio; PEG-IFN-a, pegylated interferon alpha; SNPs, single-nucleotide polymorphisms; SVR, sustained virological res
Keywords:
aortic stenosis; conduction disorders; heart block; transcatheter aortic valve replacementAVB, atrioventricular block; BBB, bundle branch block; CI, confidence interval; ECG, electrocardiogram; LBBB, left bundle branch block; OR, odds ratio; RBBB, right b
Keywords:
ARMS, antireflux metal stent; ARV, antireflux valve; ARVMS, antireflux valve metal stent; CI, confidence interval; cSEMS, covered self-expandable metal stent; ePTFE, e-polytetrafluoroethylene; MBO, malignant biliary obstruction; OR, odds ratio; SEMS, self
Keywords:
revascularization; arterial; BITA; coronaryBIMA, bilateral internal mammary artery; CI, confidence interval; COPD, chronic obstructive pulmonary disease; IMA, internal mammary artery; MI, myocardial infarction; OR, odds ratio; RA, radial artery
Keywords:
acute coronary syndrome(s); bivalirudin; femoral access; heparin; radial accessACS, acute coronary syndrome(s); CI, confidence interval; GPI, glycoprotein IIb/IIIa inhibitor; MACE, major adverse cardiovascular event(s); OR, odds ratio; RCT, randomized con
Keywords:
heart failure; outcomes; precipitating factorsCI, confidence interval; EF, ejection fraction; HF, heart failure; HFrEF, heart failure with reduced ejection fraction; ICD, implantable cardioverter-defibrillator; OR, odds ratio
Keywords:
ASGE, American Society for Gastrointestinal Endoscopy; CD, combined drainage; CI, confidence interval; ERP, endoscopic retrograde pancreatography; IQR, interquartile range; LT, long-term; OR, odds ratio; PD, pancreatic duct; PFC, pancreatic fluid collecti
Keywords:
Aneurysm; Endovascular; Microsurgery; Posterior circulation; Superior cerebellar arteryBA, Basilar artery; CI, Confidence interval; GOS, Glasgow Outcome Scale; mRS, Modified Rankin Scale; OR, Odds ratio; SAH, Subarachnoid hemorrhage; SCA, Superior cerebel
Keywords:
acute decompensated heart failure; nesiritide; prognosis; soluble ST2CI, confidence interval; HF, heart failure; HR, hazard ratio; IQR, interquartile range; NT-proBNP, aminoterminal pro–B-type natriuretic peptide; OR, odds ratio; sST2, soluble growth stim
Keywords:
CI, confidence interval; CV, CoreValve; EV, Edwards valve; LBBB, left bundle branch block; MACCE, major adverse cardiovascular and cerebrovascular events; MD, mean difference; MI, myocardial infarction; OR, odds ratio; PPM, permanent pacemaker placement;
Keywords:
chronic total occlusions; J-CTO score; predictive score; technical failureAUC, area under the curve; CI, confidence interval; CTO, chronic total occlusion; MACE, major adverse cardiac event(s); MI, myocardial infarction; OR, odds ratio; ORA, ostial locati
Keywords:
Anti-Tg, anti-thyroglobulin; Anti-TPO, anti-thyroid peroxidase; CI, confidence interval; GD, Graves' disease; HWE, Hardy–Weinberg equilibrium; HT, Hashimoto's thyroiditis; ICAM1, intercellular adhesion molecule 1; IL-1β, interleukin-1β; OR, odds ratio; Tr
Keywords:
ALL, acute lymphoblastic leukemia; GST, glutathione S-transferase; SNP, single nucleotide polymorphism; PCR, polymerase chain reaction; ROS, reactive oxygen species; FAB, French–American–British; SD, mean and standard deviation; OR, odds ratio; CI, confid
Keywords:
SNP, single-nucleotide polymorphism; T2DM, type 2 diabetes mellitus; NPPA, natriuretic peptide precursor A; NPPB, natriuretic peptide precursor B; OR, odds ratio; CI, confidence interval; BMI, body mass index; BNP, brain natriuretic peptide; GWAS, genome-
Keywords:
SNP, single nucleotide polymorphism; TCF7L2, transcription factor 7-like 2; GLP-1, glucagon like peptide-1; CI, confidence interval; OR, odds ratio; BMI, body mass index; T2DM, type 2 diabetes mellitus; MAF, minor allele frequency; LD, linkage disequilibr