آشنایی با موضوع

تحلیل مولفه‌های اصلی (Principal Component Analysis - PCA)، روشی آماری است که غالبا برای بررسی گروهی از متغیرهای همبسته بکار می رود. مهم ترین کاربردهای این روش را می توان در تجزیه و تحلیل نماگرهای چندگانه، اندازه گیری و شناخت ساختارهای پیچیده، شاخص سازی و کاهش ابعاد داده ها جستجو نمود. ادامه مطلب را ببینید. . . این روش خصوصا در شرایطی که ابعاد داده ها و ترکیب ساختار آنها کاملا مشخص نیست مفید می باشد. سالهاست که این روش در علوم مختلف خصوصا در حوزه آنالیز داده های ژنومی استفاده های زیادی می شود. یکی از کاربردهای عمده این روش در مبحث ژنومی یافتن ساختار ارتباطی بین متغیرها است که در حقیقت همان کلاستربندی متغیرها می باشد. جهت بررسی ساختار جمعیت های مورد مطالعه آنالیزPCA بر اساس همه اطلاعات نشانگرهای در دسترس مورد ارزیابی قرار می گیرد. در واقع روشی از آنالیزهای چند متغیره آماری است که تعداد کمتری از عوامل را بنام مولفه های اصلی از میان عوامل اولیه گزینش می کند، به طوریکه تعدادی از اطلاعات کم اهمیت حذف می شوند. اولین مولفه اساسی استخراج شده، بیشترین مقدار پراکندگی داده ها را در کل مجموعه داده ها در نظر می گیرد. این امر بدان معنی است که اولین مولفه حداقل با تعدادی از متغیرها همبسته است. دومین مولفه استخراج شده دو ویژگی مهم دارد، اول اینکه این مولفه بیشترین مجموعه داده ها که توسط مولفه اول محاسبه نشده است را در نظر می گیرد و دوم اینکه با مولفه اول همبستگی ندارد. به عبارتی،بدون در نظر گرفتن مولفه ی قبلی، با گذر از مولفه ی ابتدایی به سمت مولفه های انتهایی هر مولفه واریانس کمتری را تشریح می کند. یعنی همیشه مولفه ی اصلی اول بیشترین مقدار واریانس و مولفه های اخر کمترین واریانس را شرح می دهند که در این صورت با حذف مولفه های اخر اطلاعات زیادی از دست نخواهد رفت. تحلیل مولفه های اصلی یکی از روش های کلاسیک چند متغیره و شاید قدیمی ترین و معروف ترین آنها باشد. این روش ابتدا بوسیله Pearson (1901) به عنوان وسیله‌ای برای برازاندن صفحات از طریق حداقل مربعات متعامد معرفی شد و مستقلاً به وسیله Hotelling (1933) به منظور تجزیه و تحلیل ساختارهای ماتریس های واریانس – کواریانس و ضریب همبستگی توسعه داده شد. مثل بسیاری از روش های چند متغیره تا قبل از اختراع رایانه ها به دلیل پیچیدگی در محاسبات به طور گسترده ای مورد استفاده واقع نشد. بعد از آن از دیدگاه تئوری و کاربرد به طور وسیعی توسعه پیدا کرده و بکار برده شد. استفاده از تحلیل مولفه‌های اصلی منوط به فرض هایی است که در نظر گرفته می‌شود. از جمله: فرض خطی بودن، فرض بر این که میانگین و کواریانس از نظر احتمالاتی قابل اتکا هستند و فرض بر این که واریانس شاخصه اصلی داده است.
در این صفحه تعداد 1965 مقاله تخصصی درباره تحلیل مولفه‌های اصلی یا PCA که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ترجمه شده تحلیل مولفه‌های اصلی یا PCA
مقالات انگلیسی تحلیل مولفه‌های اصلی یا PCA (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Keywords:
SPME, solid-phase micro-extraction; MS, mass spectrometry; GC, gas chromatography; PCA, principal component analysis; OPLS-DA, orthogonal partial least square discriminate analysisPhoenix dactylifera; SPME; GC–MS; Principal component analysis; Volatiles
Keywords:
FID; flame ionization detection; GC; gas chromatography; LC-MS; liquid chromatography mass spectrometry; LOQ; limit of quantification; PCA; principal component analysis; TCM; traditional Chinese medicine; Beimu; Fritillaria; Isosteroidal alkaloid; Gas chr
Keywords:
BD; bipolar disorder; MDD; major depressive disorder; MRI; magnetic resonance imaging; sMRI; structural MRI; fMRI; functional MRI; SVM; support vector machine; PCA; principal component analysis; ROI; regions of interest; RVM; relevance vector machine; GPC
Keywords:
ABBB; Alizarin Blue Black B; FBS; fetal bovine serum; GI; germination index; HRP-like; horsheradish-type peroxidase; Lac; laccase; LiP; lignin peroxidase; MnP; manganese-dependent peroxidase; PCA; Principal Component Analysis; PBS; phosphate-buffered sali