آشنایی با موضوع

شیمی کوانتومی (Quantum Chemistry) شاخه‌ای از گرایش شیمی‌فیزیک است که تمرکز اولیه آن بر روی کاربرد مکانیک کوانتومی در مدلهای فیزیکی و شیمیایی است. اما مکانیک کوانتومی چیست؟ در اواخر قرن هفدهم میلادی، نیوتن قوانین مکانیک کلاسیک را برای حرکت اجسام ماکروسکوپی کشف کرد. در اوایل قرن بیستم میلادی فیزیک‌دانان دریافتند که حرکت ذرات کوچک مثل نظیر اتم‌ها و الکترون‌ها را نمی‌توان با قوانین مکانیک کلاسیک توجیه کرد و از این رو توجیه حرکت این ذرات با مجموعه‌ای از قوانین به نام مکانیک کوانتوم انجام پذیرفت. شیمی کوانتومی قوانین مکانیک کوانتوم را در مسایل مربوط به شیمی مورد استفاده قرار می‌دهد. این شاخه مبتنی بر دو شیوه تجربی (Experimental) و نظری (Theoretical) است. بطور کلی روشهای نیمه تجربی برای محاسبات کوانتومی در شیمی عبارتند از: - روش هوکل توسعه یافته (EHMO) - روش چشم پوشی از همپوشانی دیفرانسیلی دو اتمی ( NDDO ) - تصحیح شده به روش (MNDO) (AMI) - روش ابقاء جزئی همپوشانی دیفرانسیلی دو اتمی (PRDDO) - اصلاح شده روش چشم پوشی از همپوشانی دیفرانسیلی دو اتمی (MNDO) -اصلاح شده روش چشم پوشی متوسط از همپوشانی دیفرانسیلی (MINDO) -روش چشم پوشی کامل از همپوشانی دیفرانسیلی (CNDO) روش چشم پوشی از همپوشانی دیفرانسیلی (INDO) -روش اربیتال مولکول هوکل (HMO) -روش اربیتال مولکول الکترون آزاد (FEMO) -روش پاریز – پار- پاپل (PPPMO)

در این صفحه تعداد 545 مقاله تخصصی درباره محاسبات شیمی کوانتومی که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI محاسبات شیمی کوانتومی (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: محاسبات شیمی کوانتومی; 4-Pyridinecarboxaldehyde; Matrix isolation infrared spectroscopy; Narrowband UV-induced photochemistry; Quantum chemical calculations
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: محاسبات شیمی کوانتومی; Mushroom; Fe-transferrin; Electron spin resonance spectroscopy; Zero-field splitting; Quantum chemical calculations; Enzyme identification;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: محاسبات شیمی کوانتومی; 1H-Pyrrolo[2,3-f]quinoline; 1H-Pyrrolo[3,2-h]quinoline; 5-HT6 receptor; Arylsulfonyl-pyrroloquinoline derivatives; Quantum chemical calculations; Molecular dynamic; Halogen bonding; Hydrogen bonding;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: محاسبات شیمی کوانتومی; 3-Fluorobenzaldehyde; 3-Fluoro-4-methoxybenzaldehyde; Fluorobenzene; 2-Fluoro-methoxybenzene; Matrix-isolation and neat solid state low temperature IR spectroscopy; Quantum chemical calculations; Conformational isomerization; Photodecarbonylation;