کد مقاله کد نشریه سال انتشار مقاله انگلیسی ترجمه فارسی نسخه تمام متن
1009269 1482486 2015 9 صفحه PDF 22 صفحه WORD دانلود کنید
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Customer responses to intercultural communication accommodation strategies in hospitality service encounters
ترجمه فارسی عنوان
پاسخ مشتریان به راهبردهای تطبیق ارتباطات میان فرهنگی در رویارویی با خدمات مهمان نوازی
کلمات کلیدی
برخورد بین فرهنگی خدمات - محل اقامت ارتباطات - ارزش مصرف - پاسخ عاطفی
فهرست مطالب مقاله
چکیده
کلمات کلیدی
1- مقدمه
2- زمینه ی تحقیق
1-2 تطبیق ارتباط در رویارویی با خدمات میان فرهنگی 
2-2 پاسخ احساسی مشتریان به تطبیق ارتباط  
3-2 ارزش مصرفی درک شده ی مشتری از انطباق ارتباط 
1-3-2 نقش واسطه ایی محوریت میان فرهنگی انطباق کارکنان بر ارزش نمادین درک شده ی مشتریان 
3- روش شناسی
1-3 توسعه ی محرک های ویدیویی
2-3 مطالعه ی آزمایشی بررسی های اجرایی
3-3 شرکت کنندگان و رویه های مطالعه ی اصلی
4-3 سنجش 
4- نتایج 
1-4 بررسی های اعتباری
2-4 تأثیر تطبیق ارتباط بر پاسخ های احساسی مشتریان
3-4 تأثیر تطبیق ارتباط بر ارزش درک شده ی مشتری
4-4- تأثیرات پاسخ احساسی مشتری و ارزش درک شده بر رضایت مشتری
5- بحث
1-5 مفاهیم نظری
جدول یک: پاسخ متوسط به نوع انطباق
شکل 1. نقش تعدیل جهت گیری کارکنان بین فرهنگی به مشتری ارزش نمادین درک شده است.
2-5 مفاهیم مدیریتی
3-5 محدودیت ها و مسیر برای پژوهش آتی
ضمیمه ی الف. موارد سنجش متغیرهای کلیدی
ترجمه چکیده
شرکتهای مهمان نوازی با سرعت درحال افزایش جهانی شدن به مشتریان بین المللی بیشتر و بیشتری با پیش زمینه های فرهنگی متمایز خدمت می کنند. برخی از شرکتهای مهمان نوازی دو راهبرد تطبیق ارتباطات را برای ارتقا تجارب مصرف میان فرهنگی اجرا کرده اند: الف) انطباق پیش زمینه ی فرهنگی ارائه دهنده خدمات و مشتری و یا ب) استفاده از زبان مادری مشتری برای تسهیل ارتباطات. هدف این مطالعه بررسی چگونگی تأثیرگذاری تطبیق ارتباطات میان فرهنگی بر تجارب رویارویی با خدمات مشتی است. طرح تجربی میان موضوعی عاملی A4 ( تطبیق ارتباطات: تناسب زبان، تناسب اخلاق، تناسب اخلاق و زبان و عدم تناسب)× 2 ( تمرکز تطبیق ارتباط: میان فرهنگی در برابر میان فردی) با استفاده از سناریوی اعلام ورود ویدیوئی هتل به عنوان محرک تجربی به کار گرفته شد. یافته ها بیان می کنند مصرف کننده به راهبردهای تطبیقی ارتباطی با نفوذ، انگیختگی و لذت احساس شده ی افزایش یافته پاسخ نشان می دهد. علاوه بر این، راهبردهای تطبیق به خصوص زمانی که کارکنان تمرکز میان فرهنگی اقدامات تطبیقی ارتباطی را بیان می کنند به ارزش نمادین درک شده ی رویارویی با خدمات کمک می کند. نتایج این مطالعه به متخصصین مهمان نوازی در مدیریت رویارویی با خدمات در دنیای به شدت جهانی شده ی امروز بینشی ارائه می دهد.
موضوعات مرتبط
علوم انسانی و اجتماعی مدیریت، کسب و کار و حسابداری استراتژی و مدیریت استراتژیک
چکیده انگلیسی
With the increasing pace of globalization, hospitality firms are serving more and more international customers from distinctively different cultural backgrounds. In order to enhance intercultural consumption experiences, some hospitality firms have implemented two types of communication accommodation strategies: (a) match the cultural background of the service provider and the customer and/or (b) use the customer's native language to facilitate communications. This study aims to examine how such intercultural communication accommodations influence customers’ service encounter experiences. A 4 (communication accommodation: language congruence, ethnic congruence, language and ethnic congruence, and no accommodation) × 2 (focus of communication accommodation: intercultural vs. interpersonal) factorial between-subject experimental design was employed using videotaped hotel check-in scenarios as experimental stimuli. The findings suggest that consumers respond to communication accommodation strategies with increased felt pleasure, arousal, and dominance. Furthermore, accommodation strategies contributed to the perceived symbolic value of the service encounter, especially when employees expressed the intercultural focus of communication accommodation practices. The study results provide insights for hospitality practitioners in managing service encounters in today's highly global world.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: International Journal of Hospitality Management - Volume 51, October 2015, Pages 96–104
نویسندگان
, , ,