آشنایی با موضوع روانشناسی

روان‌شناسی، علم مطالعهٔ رفتار و فرایندهای ذهنِ موجود زنده ـ بخصوص انسان ـ بر اساس روش علمی است. همچنین یکی از علوم کاربردی و شاخه‌های تحصیلی است که یافتن ارتباط ذهن و روان آدمی، با مفاهیمی نظیر رشد، سلامت، رفتارهای اجتماعی، شناخت و … را در بر می‌گیرد. روانشناسی با در نظر گرفتن نیازهای طبیعی انسان و درک روح زمان ، به عنوان پرچمدار مطالعه پیچیدگی‎های بشر امروز است. در یک تعریف ساختار شکن از روان شناسی، «روان شناسی عبارت از کشف دروغهایی است که به خود می گوییم و همچنین تعیین حد و مرز راست هاست» در این تعریف انسان موجودی است که نخست باید خود را فتح کند. در نتیجه صداقت تمام عیار با خود پایه روان شناسی است. این تعریف روان شناسی را با خود شناسی پیوند می زند.
در این صفحه، موضوعات زیر مجموعه روانشناسی نمایش داده شده است که با مراجعه به هر یک از این موضوعات، می توانید لیست نشریه ها و مقالات ISI آن موضوع را ملاحظه فرمایید.

روان شناسی کاربردی

45 نشریه - 57,284 مقاله
علم روانشناسی بسیاری از مردم تصوّر درستی از این که روان‌شناسی چیست و چه زمینه‌هایی را دربر می‌گیرد ندارند. اطلاعات بعضاً نادقیق و نادرست رسانه‌ها نیز بر این ابهام می‌افزاید. در این مقاله، سعی بر این است که به زبان ساده، اطلاعات دقیقی در مورد روان‌ش...
لیست مقالات ISI + ترجمه لیست نشریات

روانشناسی بالینی

42 نشریه - 60,431 مقاله
روان‌شناسی بالینی شاخه‌ای از روان‌شناسی است که به درک، پیش‌بینی و درمان نابهنجاری، ناتوانی و آشفتگی‌های شناختی، هیجانی، زیست‌شناختی، روان‌شناختی، اجتماعی و رفتاری کمک می‌کند و در گستره وسیعی از جمعیت‌های در جستجوی درمان کاربرد دارد. از عمر روان‌شنا...
لیست مقالات ISI + ترجمه لیست نشریات

روانشناسی رشد و آموزشی

34 نشریه - 46,238 مقاله
واژه رشد، رشد انسان در طول زندگی، از شکل‌گیری نطفه تا مرگ، را توصیف می‌کند. مطالعه علمی رشد انسان، به دنبال درک و تشریح چگونگی و چرائی تغییراتی است که افراد در طول زندگیشان می‌کنند. این مطالعه، تمام جنبه‌های رشد انسان، شامل رشد جسمی، هیجانی، ذهنی، اج...
لیست مقالات ISI + ترجمه لیست نشریات

روانشناسی تجربی و شناختی

41 نشریه - 86,199 مقاله
روش‌ تجربی مهم‌ترین‌ روش تحقیق در روانشناسی بشمار می‌رود. هدف این روش مطالعه رفتار موجود تحت شرایط خاص و مقایسه حالات او در این شرایط است. آزمایش کننده شرایط مخصوص تغییر رفتار را بوجود می‌آورد و آزمایش شونده تحت این شرایط قرار گرفته رفتار حاصله مطالع...
لیست مقالات ISI + ترجمه لیست نشریات

نوروسایکولوژی و روانشناسی فیزیولوژیک

23 نشریه - 58,757 مقاله
نوروسایکولوژی یکی از شاخه‌های روان‌شناسی است که به صورت کلی به عنوان مطالعة ارتباط مغز با رفتار و به صورت محدود به عنوان مطالعه ارتباط فرآیندهای روان‌شناختی و مغز در بیماران دچار آسیب مغزی تعریف شده است. روان‌شناسی فیزیولوژیک یکی از شاخه‌های روان‌ش...
لیست مقالات ISI + ترجمه لیست نشریات

روانشناسی (عمومی)

33 نشریه - 116,707 مقاله
روان شناسی عبارت است از مطالعه و شناخت علمی چگونگی و چرایی ابعاد مختلف رفتار موجود زنده، به ویژه انسان. در این تعریف بیشترین توجه به رفتار و جنبه های مختلف آن است. به دیگر سخن، به یک معنا می توان روان شناسی را رفتار شناسی نامید، چرا که موضوع اصلی روا...
لیست مقالات ISI + ترجمه لیست نشریات

روانشناسی اجتماعی

34 نشریه - 76,993 مقاله
روانشناسی اجتماعی مطالعه موضوعات، مشکلات و مسائل مرتبط با روانشناسی وجامعه است. روانشناسی اجتماعی، اثرات حضور دیگران را بر رفتار فرد یا رفتار خود را تحت تأثیر گروه مورد بررسی و مطالعه قرار می‌دهد. روشن است که تأثیر دیگران بر فرد مستلزم وجود روابط متق...
لیست مقالات ISI + ترجمه لیست نشریات

آمار جامع نشریات و مقالات روانشناسی

مجموع تعداد نشریات

252 نشریه

مجموع تعداد مقالات

502,609 مقاله