آشنایی با موضوع بیوشیمی، ژنتیک و زیست شناسی مولکولی

زیست‌شناسی‌ سلولی‌ و مولکولی‌ دارای‌ 5 گرایش‌ میکروبیولوژی‌، علوم‌ سلولی‌ و مولکولی‌، ژنتیک‌، بیوشیمی‌ و بیوفیزیک‌ است‌. بیوشیمی علمی است که در سطح مولکولی به ماهیت موجودات زنده و همچنین کلیه فرآیندهای حیاتی می پردازد. بنابراین زمینه مطالعاتی این علم تمام موجودات زنده و هدف اصلی آن کشف کلیه فرآیندهای حیاتی در سطح ملکولی می باشد. علم‌ ژنتیک‌ در ایران‌ هنوز در ابتدای‌ راه‌ است‌ و باید تلاش‌ بسیار کرد و کاستی‌ها را جبران‌ نمود و موانع‌ را از میان‌ برداشت‌ تا بتوان‌ شاهد رشد روزافزون‌ این علم‌ در ایران‌ بود.
در این صفحه، موضوعات زیر مجموعه بیوشیمی، ژنتیک و زیست شناسی مولکولی نمایش داده شده است که با مراجعه به هر یک از این موضوعات، می توانید لیست نشریه ها و مقالات ISI آن موضوع را ملاحظه فرمایید.

سالمندی

13 نشریه - 63,344 مقاله
سالمندی به عمر نزدیک به، یا بالاتر از، میانگین طول عمر بشر اشاره دارد و بنابراین بخش پایانی چرخهٔ حیات انسان است. افراد سالمند قابلیت‌های تجدید قوای محدودی دارند و بیش از دیگر بزرگسالان در معرض بیماری، سندرمها و کسالت هستند. علم پیری‌شناسی به مطالعهٔ...
لیست مقالات ISI + ترجمه لیست نشریات

زیست شیمی

94 نشریه - 162,986 مقاله
زیست‌شیمی یا بیوشیمی یا شیمی حیات مطالعهٔ فرایندهای شیمیایی در سازوارههای زیستی است. زیست‌شیمی با ساختار و عمل‌کرد اجزاء سلولی مثل پروتئینها، کربوهیدراتها، لیپیدها، اسیدهای نوکلئیک، و انواع دیگر زیست‌مولکولها سر و کار دارد. هدف زیست‌شناسی شیمیایی پاس...
لیست مقالات ISI + ترجمه لیست نشریات

بیوشیمی، ژنتیک و زیست شناسی مولکولی (عمومی)

40 نشریه - 27,458 مقاله
زیست‌شناسی‌ سلولی‌ و مولکولی‌ دارای‌ 5 گرایش‌ میکروبیولوژی‌، علوم‌ سلولی‌ و مولکولی‌، ژنتیک‌، بیوشیمی‌ و بیوفیزیک‌ است‌. گفتنی‌ است‌ که‌ گرایش‌ بیوشیمی‌ یا بیوفیزیک‌ تاکنون‌ در هیچ‌ دانشگاهی‌ در سطح‌ لیسانس‌ ارائه‌ نشده‌ است‌ در ضمن‌ تفاوت‌ محسوسی‌ ب...
لیست مقالات ISI + ترجمه لیست نشریات

بیوفیزیک

29 نشریه - 154,434 مقاله
بیو فیزیک علمی میان رشته ایست که از روش ها و تئوری های فیزیک جهت مطالعه سیستم های زیستی استفاده می کند. دانشمندان در این رشته با به کارگیری قوانین حاکم بر این علوم به مطالعه چگونگی کارکرد موجودات زنده می پردازند. به زبان دیگر می‌توان چنین گفت که بیوف...
لیست مقالات ISI + ترجمه لیست نشریات

بیوتکنولوژی یا زیست‌فناوری

55 نشریه - 65,993 مقاله
بیوتکنولوژی، روش جدیدی برای پرداختن به تکنیک کشت و کار است. با دست یابی به شیوه های کاربردی فن آوری موجودات زنده، می توان محصول بیشتر، گیاه مقاوم تر وحتی محصول بهتر تولید نمود. هزاران سال است، انسان دریافته است که چگونه گیاهان مفید را به کاربرد. از...
لیست مقالات ISI + ترجمه لیست نشریات

تحقیقات سرطان

47 نشریه - 219,340 مقاله
سرطان نامی است که به مجموعۀ بیماری‌هایی اطلاق می‌شود که از تکثیر مهارنشدۀ یاخته‌ها پدید می‌آیند. سلول‌های سرطانی از سازوکارهای عادی تقسیم و رشد سلول‌ها جدا می‌افتند. علت دقیق این پدیده نامشخص است ولی احتمال دارد عوامل ژنتیکی یا مواردی که موجب اختلال ...
لیست مقالات ISI + ترجمه لیست نشریات

بیولوژی سلول

65 نشریه - 264,455 مقاله
یک موجود زنده در صورتی می تواند به طور موفقیت آمیز زندگی کند که عملکرد تمام سلول های آن با توجه به اصول رشد سلولی و تولید مثل، انجام شود. چرا یک سلول نرمال به طور ناگهانی یک سلول شورشی می شود و این اصول را می شکند؟ و چرا این سلول در این حالت، به صورت...
لیست مقالات ISI + ترجمه لیست نشریات

بیوشیمی بالینی

21 نشریه - 65,845 مقاله
بیوشیمی دانشی است که با مولکولهای گوناگون موجود در سلولها و جانداران و نیز با واکنشهای شیمیایی آنها سر و کار دارد. بیوشیمی بالینی یا بیوشیمی کلینیکی یکی از رشته‌های علوم پزشکی است. این علم بر پایه آزمایش‌هایی استوار است که بر اساس آنها تشخیص اختلالا...
لیست مقالات ISI + ترجمه لیست نشریات

زیست شناسی تکاملی

25 نشریه - 92,252 مقاله
زیست‌شناسی از علوم طبیعی و دانش مربوط به کاوش دربارهٔ جانداران است. این دانش به بررسی ویژگی‌ها و رفتار سازواره‌ها، چگونگی پیدایش گونه‌ها و افراد (کاهش گرایی)، و نیز به بررسی برهمکنش جانداران با یکدیگر و محیط پیرامونشان می‌پردازد. (زیست‌شناسی سیستم‌ها...
لیست مقالات ISI + ترجمه لیست نشریات

علوم غدد

35 نشریه - 127,619 مقاله
معمولاً هورمون را نوعی پیام رسان شیمیایی می دانند که توسط یک غده بدون مجرا، ترشح می شود. به بیان دیگرمجموعه ای از سلول های تخصص یافته، به صورت یک غده، نوعی ماده شیمیایی می سازند که توسط گردش خون در بدن جا به جا می شود. زمانی که فرمان مناسبی به غده م...
لیست مقالات ISI + ترجمه لیست نشریات

ژنتیک

64 نشریه - 171,205 مقاله
ژنتیک بخشی از دانش زیست‌شناسی است که به وراثت و تفاوتهای جانداران می‌پردازد. بوسیله قوانین و مفاهیم موجود در این علم می‌توانیم به همانندی یا ناهمانندی دو اندامگان نسبت به یکدیگر پی ببریم و بدانیم که چگونه و چرا چنین همانندی یا ناهمانندی در داخل یک جا...
لیست مقالات ISI + ترجمه لیست نشریات

زیست شناسی مولکولی

66 نشریه - 102,284 مقاله
مطالعهٔ زیست‌شناسی در سطح مولکولی است. این حوزه دارای وجوه مشترکی با زیست‌شناسی، شیمی، و به طور خاص، با علم ژنتیک و بیوشیمی است. بحث عمده در زیست‌شناسی مولکولی استنباط برهم‌کنش بین سیستم‌های درون سلولی، من جمله، برهم‌کنش‌های RNA، ،DNA، و پروتئین‌سازی...
لیست مقالات ISI + ترجمه لیست نشریات

پزشکی مولکولی

25 نشریه - 23,169 مقاله
وجود بیماری هایی که هر روز جان انسان را به خطر می اندازد و یا دارای آسیب های جدی به اعضای بدن می باشد، سبب می شود تا بشر همواره به دنبال راه های مناسب برای تشخیص و درمان بیماری ها باشد. پزشکی مولکولی و سلولی هم یکی از این راه ها است که می تواند به کم...
لیست مقالات ISI + ترجمه لیست نشریات

فیزیولوژی

22 نشریه - 18,120 مقاله
دانش عملکرد سامانه‌های زنده است و یکی از مهمترین شاخه‌های زیست‌شناسی (بیولوژی) است که به مطالعه اعمال حیاتی موجود زنده، اندام‌ها، بافت‌ها، سلول‌ها و عناصر سلول می‌پردازد. برای درک عمیق اعمال حیاتی، سعی می‌گردد که خواص و روابط بین این اعمال و تغییراتش...
لیست مقالات ISI + ترجمه لیست نشریات

زیست شناسی پایه

19 نشریه - 25,906 مقاله
زیست‌شناسی از علوم طبیعی و دانش مربوط به کاوش دربارهٔ جانداران است. این دانش به بررسی ویژگی‌ها و رفتار سازواره‌ها، چگونگی پیدایش گونه‌ها و افراد (کاهش گرایی)، و نیز به بررسی برهمکنش جانداران با یکدیگر و محیط پیرامونشان می‌پردازد. (زیست‌شناسی سیستم‌ها...
لیست مقالات ISI + ترجمه لیست نشریات

آمار جامع نشریات و مقالات بیوشیمی، ژنتیک و زیست شناسی مولکولی

مجموع تعداد نشریات

620 نشریه

مجموع تعداد مقالات

1,584,410 مقاله