آشنایی با موضوع

مراقبت های اولیه عبارت است از خدمات بهداشتی ضروری که بر پایه روش های عملی بوده و از نظر علمی معتبر و از نظر اجتماعی پذیرفتنی باشد، با فناوری مناسب قابل دسترسی همه افراد و خانواده ها بوده و با مشارکت کامل افراد و خانواده ها انجام شود. بهای آن برای جامعه و کشور در هر مرحله قابل پرداخت باشد. مراقبت های اولیه در همه کشورها اعم از توسعه یافته یا در حال توسعه، ارزش یکسانی دارد ولی در هر کشور شکل خاص خود را دارد .
در این صفحه، فهرستی از مقالات منتشر شده در «نشریه های علمی مراقبت های اولیه» که برخی از آنها پیش از این به زبان فارسی ترجمه شده اند، نمایش داده شده که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ترجمه شده مراقبت های اولیه
مقالات انگلیسی مراقبت های اولیه (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.