کد مقاله کد نشریه سال انتشار مقاله انگلیسی ترجمه فارسی نسخه تمام متن
2628280 1136441 2015 4 صفحه PDF 8 صفحه WORD دانلود کنید
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Complementary and alternative therapies to relieve labor pain: A comparative study between music therapy and Hoku point ice massage
ترجمه فارسی عنوان
درمان های مکمل و جایگزین نسبت به تسکین درد زایمان : بررسی مقایسه ای بین درمان موسیقی و ماساژ نقطه ای هوگو بایخ
کلمات کلیدی
فهرست مطالب مقاله
چکیده

کلیدواژگان

1.مقدمه

2- روش ها:

3.نتایج :

1-3) شدت درد در زنان گروه A 

2-3) شدت درد در زنان گروه B: 

3-3)شدت درد در زنان گروه C:

4-3) شدت درد بین گروهها :

شکل 1: جذب و جریان شرکت کنندگان در آزمایش 

جدول 1: ویژگی های جمعیتی نوشته شده در سه گروه 

4-نتیجه گیری : 

نمودار 1 : (میانگین نمره VAS در زنان گروه A و B و C در همه زمان ها )

5-نتیجه گیری :
ترجمه چکیده
پیش زمینه و هدف : درد، تجربه عمومی برای زنان در طول مدت زایمان است. در تحقیق کنونی ما، اثر دو نوع روش تسکینی درد غیر داروئی که عبارتند از : درمان موسیقی و ماساژ نقطه ای هوگو با یخ را در شدت درد زایمان را مقایسه کردیم. روش ها : این روش کنترل شده، تصادفی مؤثر در آینده در شهرکرد ایران از سپتامبر 2013 تا ژوئن 2014 انجام شده است. ما به صورت تصادفی 90 زن که دارای یک اولاد بودند را مشخص کردیم کسانی که زایمان نرمالی را در سه گروه از آنها پیش بینی می شود. گروه A درمان موسیقی و گروه B درمان ماساژ نقطه ای هوگو با یخ و گروه C مراقبت های معمولی زایمان را دریافت کردند. شروع مرحله فعالیت(دهانه رحم 14 cm) وقبل وبعد از هر اقدام (دهانه رحم 4 , 6. 8 cm) شدت درد زایمان بااستفاده از مقیاس ویژوآل آنالوگ ارزیابی شده است. نتایج: در شروع مرحله فعال، میانگین نمرات VAS برابر با 1.29 58/5،31 /1 ± 42/5،37/1± 13/6 در زنان گروه های A و B و C (به ترتیب ) بودند (p>0/05)، بعد از اقدامات میانگینی، امتیازات درد به صورت معنی داری در هر نقطه زمانی در گروههای زنان A و B نسبت به گروه C پایین تر بوده (p<0/05) اگرچه امتیازات مربوط به درد و یک روند کاهشی را بعد از دخالت در گروه A نسبت به آن در گروه B نشان داده شده است. تفاوت بین دو گروه از لحاظ آماری معنی دار بوده است. (P>0/05) نتایج : درمان موسیقی و ماساژ نقطه ای هاگو با یخ به آسانی در دسترس بوده و یک روش ارزان می باشد و اثر مشابهی در تسکین درد زایمان دارند.
موضوعات مرتبط
علوم پزشکی و سلامت پزشکی و دندانپزشکی طب مکمل و جایگزین
چکیده انگلیسی


• Pain is a common experience for women during labor.
• We compared the effect “music therapy” and “Hoku point ice massage” on the severity of labor pain.
• Music therapy and Hoku point ice massage have a similar effect in relieving labor pain.

Background & aimPain is a common experience for women during labor. In the present study, we compared the effect of two types of non-pharmacological pain relief methods “music therapy” and “Hoku point ice massage” on the severity of labor pain.MethodsThis prospective, randomized, controlled trial was conducted in Shahrekord, Iran, from September 2013 to June 2014. We randomly assigned 90 primiparous women who expected a normal childbirth into three groups: group “A” received music therapy, group “B” received Hoku point ice massage, and group “C” received usual labor care. At the beginning of the active phase (4 cm cervical dilation) and before and after each intervention (at dilations 4, 6, and 8 cm), the intensities of labor pain were measured using Visual Analogue Scale (VAS).ResultsAt the beginning of the active phase, the mean VAS scores were 5.58 ± 1.29, 5.42 ± 1.31, and 6.13 ± 1.37 in the women in groups “A,” “B,” and “C,” respectively (P > 0.05). After the intervention, the mean pain scores were significantly lower at all of the time points in groups “A” and “B” than in group “C” women (P < 0.05). Although the pain scores showed a more decreasing trend after the intervention in group “A” than that in group “B,” the difference between the two groups was not statistically significant (P > 0.05).ConclusionsMusic therapy and Hoku point ice massage are easily available and inexpensive methods and have a similar effect in relieving labor pain.

ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Complementary Therapies in Clinical Practice - Volume 21, Issue 4, November 2015, Pages 229–232
نویسندگان
, ,