آشنایی با موضوع

پیوند اعضا یک روش پزشکی است که در آن یک عضو از یک بدن حذف می شود و در بدن یک گیرنده قرار می گیرد تا یک عضو آسیب دیده یا از دست رفته را جایگزین کند. اهدا کننده و گیرنده ممکن است در یک مکان واحد باشند، یا ممکن است اعضا از یک منطقه کمک دهنده به محل دیگری منتقل شوند. اعضای و/یا بافت هایی که در داخل بدن همان فرد پیونددهنده پیوند می خورد اتوگرافت نامیده می شود. اندام هایی که با موفقیت پیوند می خورند شامل قلب، کلیه ها، کبد، ریه ها، لوزالمعده، روده و ویروس است. بعضی از اعضای بدن مثل مغز را نمی توان پیوند زد. بافت‌های پیوندی شامل استخوان‌ها، تاندون‌ها (هر دو به عنوان پیوند اسکلتی عضلانی)، قرنیه، پوست، دریچه، اعصاب و رگ‌ها هستند. اندام های پیوند در سراسر جهان، معمولا کلیه ها و سپس کبد و سپس قلب بیشتر پیوند زده می شود.
در این صفحه، فهرستی از مقالات منتشر شده در «نشریه های علمی عمل پیوند» که برخی از آنها پیش از این به زبان فارسی ترجمه شده اند، نمایش داده شده که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ترجمه شده عمل پیوند
مقالات انگلیسی عمل پیوند (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.