آشنایی با موضوع

سلولهای بنیادی عصبی (Neural stem cells): سلولهای بنیادی تهیه کننده سلولهای جدید هستند. وقتی که سلولهای بنیادی تقسیم میشوند، می توانند سلولهای مانند خودشان تولید کنند و یا میتوانند سلولهای دیگری از نو دیگر تولید کنند. برای مثال سلولهای بنیادی پوست میتوانند سلولهای بنیادی پوست بیشتری بسازند یا میتوانند سلولهایی مختلف دیگری در پوست بسازند که کار مخصوص به خودشان را دارند مثل ساختن رنگدانه های ملانین. در کلیه ی بافت های بدن نوعی از سلول های بنیادی یافت می شود که توانایی تبدیل به سلول های تخصص یافته ی همان بافت را دارند و در موقع اختلال بافتی، دست به کار شده و تکثیر پیدا می کنند و به دلیل داشتن همین توانایی به آنها " سلول بنیادی" می گویند. سلول های بنیادی دسته ای از سلول های تمایز نیافته می باشند که قابلیت تمایز به انواع سلول های تخصص یافته را دارند. کشف این سلول ها در سیستم عصبی مرکزی پستانداران که تا مدتها پیش تصور می شد فاقد هر گونه قدرت ترمیم و بازسازی می باشد. امیدهای تازه ای را برای درمان بیماری های دژنراتیو سیستم عصبی مرکزی نظیر سکته مغزی، بیماری پارکینسون، آلزایمر و ضایعات نخاعی ایجاد نموده است. سلولهای بنیادی عصبی در نواحی مختلفی از سیستم عصبی مرکزی در حال تکامل و بالغ وجود دارند. این سلولها تمایز نیافته بوده و علاوه بر تجدید خود، قادرند سلولهای عصبی و گلیال را تولید کنند. علاوه بر تولید انواع مختلفی از سلولهای عصبی، سلولهای بنیادی عصبی قادر به تولید سلولهای سایر بافتها نیز می‌باشند. ناحیه تحت بطنی در سیستم بطنی مغز پستانداران بالغ دارای جمعیتی ازسلولهای بنیادی عصبی است که نورونها و سلولهای گلیال را ایجاد می کنند. به دلیل کمبود مارکرهای خاص برای شناسایی این سلولها روش ایجاد نوروسفر محیط آزمایشگاهی روشی متداول و انتخابی برای جداسازی، مطالعه و درک بیولوژی سلولهای بنیادی عصبی رویانی و بالغ می باشد. توزیع و پراکندگی سلولهای نوروسفرساز ( سلولهای بنیادی و پیش ساز عصبی) درطول محور قدامی- خلفی نیمه سری بطنهای طرفی یکسان نمیباشد.
در این صفحه تعداد 687 مقاله تخصصی درباره سلولهای بنیادی عصبی که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI ترجمه شده سلولهای بنیادی عصبی
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سلولهای بنیادی عصبی; neural stem cells; nanoparticles; neuronal differentiation; nanomedicine; neurodegenerative diseases; brain repair
مقالات ISI سلولهای بنیادی عصبی (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سلولهای بنیادی عصبی; NSCs; neural stem cells; RGCs; embryonic radial glia cells; VZ; ventricular zone; GFAP; glial fibrillary acidic protein; GS; glutamine synthase; iPCs; intermediate progenitor cells; SVZ; subventricular zone; SGZ; subgranular zone; CP; cortical plate; GEO;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سلولهای بنیادی عصبی; AD; axial diffusivity; ADC; apparent diffusion coefficient; BED; biologically equivalent doses; CT; computed tomography; DTI; diffuse tensor imaging; FA; fractional anisotropy; FDG; 18F-fluorodeoxyglucose; gEUD; generalized uniform equivalent dose; HGG; h
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سلولهای بنیادی عصبی; CP; cerebral Palsy; CSF; cerebrospinal fluid; HI; hypoxia-ischemia; HIE; hypoxic-ischemic encephalopathy; hAECs; human amnion epithelial cells; MCAO; middle cerebral artery occlusion; MSCs; mesenchymal stem cells; MRI; magnetic resonance imaging; NSCs; ne
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سلولهای بنیادی عصبی; PVL; periventricular leukomalacia; LPS; lipopolysaccharide; CP; cerebral palsy; TBI; traumatic brain injury; FISH; mRNA fluorescent in situ hybridization; BrdU; 5-Bromo-2′-deoxyuridine; i.p.; intraperitoneal; P; post-natal day; WM; white matter; VZ; ven
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سلولهای بنیادی عصبی; Fetal alcohol spectrum disorder; Epilepsy; Neural stem cells; GABA; Teratogenecity; Alcohol; Neurodegeneration; Transplantation; 5-HT1A; Serotonin receptor; 5-HTP; 5-hydroxytryptophan; AEDs; anti-epileptic drugs; ADHD; attention deficit hyperactivity diso
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سلولهای بنیادی عصبی; ChEA; Chip-Enrichment Analysis; DEGs; differentially expressed gene; DE-TFs; differentially expressed TFs; ECs; epithelial-like cells; iNs; induced neurons; iNSCs; induced neural stem cells; NRPCs; neural restricted progenitor cells; NSCs; neural stem cel
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سلولهای بنیادی عصبی; ER; estrogen receptor; HVC; hyperstriatum ventrale, pars caudale or high vocal center of songbirds; NCM; caudal medial nidopalium; NSCs; neural stem cells; P450scc; cytochrome P450 cholesterol side chain cleavage enzyme; PET; positron emission tomography;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سلولهای بنیادی عصبی; OPRM1; μ Opioid Receptor; CNS; Central Nervous System; NSC; Neural Stem Cells; HAT; Histone Acetyl Transferase; CBP; Creb Binding Protein; HPF; Hours Post Fertilization; GFP; Green Fluorescence Protein; ChIP; Chromatin Immunoprecipitation; ES; Embryonic
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سلولهای بنیادی عصبی; NSCs; neural stem cells; GO; Gene Ontology; KEGG; Kyoto Encyclopedia of Genes and Genomes; BP; biological processes; CC; cellular components; MF; molecular functions; Gabbr1; GABA B Receptor 1; Canca1b; calcium voltage-gated channel subunit alpha1 B; Gabb
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سلولهای بنیادی عصبی; CS; corticosteroid; CNS; central nervous system; NSCs; neural stem cells; SCI; spinal cord injury; MPRED; methylprednisolone; NPCs; endogenous neural progenitor cells; FGF2; human recombinant basic fibroblast growth factor; EGF; epidermal growth factor; T
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سلولهای بنیادی عصبی; AIDS; acquired immuno deficiency syndrome; ATP; adenosine triphosphate; AOC; alteration of consciousness; AQP4; aquaporin 4; Kv.4.2; A-type voltage-gated potassium channel; bFGF; basic fibroblast growth factor; BBB; blood brain barrier; BM; bone marrow; B
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سلولهای بنیادی عصبی; Electrospinning; Scaffold; Stem cells; Osteogenic differentiation; Physical cues; Biological cues; ALP; alkaline phosphatase; BM; basal growth medium; BMP; bone morphogenetic protein; BSA; bovine serum albumin; CMCS-ADA; carboxymethyl chitosan-alginate di
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سلولهای بنیادی عصبی; HA; hyaluronic acid; Tregs; regulatory T cells; T1DM; type 1 diabetes mellitus; IBD; inflammatory bowel disease; RA; rheumatoid arthritis; MHC; major histocompatibility complex; HLA; human leukocytes antigens; TLRs; toll-loke receptors; PRRs; pattern reco
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سلولهای بنیادی عصبی; Donepezil-flavonoid hybrids; Neurogenesis; Neuroprotection; Sigma receptors; Human acetylcholinesterase; Human 5-lipoxygenase; Human monoamine oxidases; AChE; acetylcholinesterase; AD; Alzheimer's disease; ATCh; acetylthiocholine; BBB; blood-brain barrier
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سلولهای بنیادی عصبی; AMPA; α-amino-3-hydroxy-5-methyl-4-isoxazolepropionic acid receptor; α-SMA; alpha- smooth muscle actin; BBB; blood-brain barrier; BDNF; brain derived neurotrophic factor; bFGF or FGF2; basic fibroblast growth factor; BrdU; bromodeoxyuridine; CIMT; const
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سلولهای بنیادی عصبی; GLUT1; glucose transporter 1; FGF1; fibroblast growth factor 1; NT3; neurotrophin 3; NT4; neurotrophin 4; HIF; hypoxia inducible factor; NGF; nerve growth factor; GDNF; glial cell-derived neurotrophic factor; VEGF; vascular endothelial growth factor; MCP3
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سلولهای بنیادی عصبی; ANGs; acellular nerve grafts; NSCs; neural stem cells; TMP; tetramethylpyrazine; Peripheral nerve defect; Neural stem cells; Acellular nerve grafts; Tetramethylpyrazine; Tissue-engineered; Genetic modification;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سلولهای بنیادی عصبی; Neural stem cells; Morphology analysis; Differentiation prediction; Non-invasive evaluation; Culture condition optimization;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سلولهای بنیادی عصبی; Nanomedicine; Nanoparticles; Nanotechnology; Neural stem cell differentiation; Neurodegenerative disease; Neurogenesis; CNS; central nervous system; NSC; neural stem cells; SVZ; subventricular zone; SGZ; subgranular zone;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سلولهای بنیادی عصبی; NSCs; Neural stem cells; FA; Ferulic acid; ABR; auditory brainstem response; DPOAE; distortion product optoacoustic emissions; Neural stem cells (NSCs); Neuronal hearing loss; Ferulic acid (FA); Survival; Differentiation;