آشنایی با موضوع

پروتئین کیناز سی (به انگلیسی: Protein kinase C) همچنین شناخته شده به عنوان PKC EC 2. 7. 11. 13 یک خانواده از آنزیم پروتئین کیناز است که در کنترل عملکرد پروتئین‌های دیگر از طریق فسفوریلاسیون از گروه‌های هیدروکسیل از باقی‌مانده‌های اسید آمینه سرین و ترئونین در این پروتئین‌های درگیر است. آنزیم PKC به نوبه خود توسط سیگنال‌هایی مانند افزایش در غلظت diacylglycerol DAG یا یون کلسیم (+Ca2) فعال می‌شود. از این رو آنزیم‌های PKC نقش مهمی در چندین آبشار انتقال سیگنال دارند. پروتئین کیناز C آنزیمی است که در حالت طبیعی در سیتوپلاسم سلول واقع است و با فعال شدن توسط کلسیم و فسفولیپیدها به غشای سلول منتقل شده و پروتئین های هدف را فسفریله می کند. این پروتئین کیناز و ایزوآنزیم های آن در ایجاد عوارض ثانویه دیابت نقش دارند. کیناز یا فسفوترانسفراز‌ها آنزیم‌هایی هستند که گروه فسفات پرانرژی را از مولکول‌هایی مانند ATP )آدنوزین تری فسفات) به سوبسترا‌های خود منتقل می‌کنند. کینازها جزو دسته ترانسفراز‌ها هستند. سوسبتراهای کینازها می‌توانند پروتئین، کربوهیدرات و یا چربی باشند. آنزیم کیناز به عنوان کلید کنترلی برای انجام بسیاری از فعالیت‌های سلولی از زمان رشد تا هنگام مرگ عمل می‌کند. در هر لحظه در هر سلول بیش از ۵۰۰ کیناز مختلف در حال عملکرد هستند. کینازها تقریباً در تمام جنبه‌های فیزیولوژی دخالت دارند. از جمله کینازهای بدن آنزیم مبدل آنژیوتانسین می باشد. آنزیم کیناز به عنوان کلید کنترلی برای انجام بسیاری از فعالیت‌های سلولی از زمان رشد تا هنگام مرگ عمل می‌کند. در هر لحظه در هر سلول بیش از ۵۰۰ کیناز مختلف در حال عملکرد هستند. کینازها تقریباً در تمام جنبه‌های فیزیولوژی دخالت دارند. از جمله کینازهای بدن آنزیم مبدل آنژیوتانسین می باشد. کینازهای پروتئین کینازهای پروتئین روی پروتئین ها عمل کرده و انها را فسفات دار می کنند. این واکنش ها بطور عمده روی آمینو اسید ها با خاصیت هسته‌دوست مانند سرین، ترئونین،تیروزین، یا هیستیدین اتفاق می افتد. کینازهای لیپید گلیسرول کیناز، که گلیسرول رو به گلیسرول 3-فسفات تبدیل میکند. کینازهای قند در بسیاری از پستانداران، قسمت عمده انرژی روزانه از قندها به دست می اید. به این فرایند که بهقند کافت معروف است، مولکول های قند می بایست به قسمت های کوچکتر شکسته شوند. کینازها نقش مهمی در این مسیرها بازی می کنند. به عنوان مثال هگزوکیناز گلوکز را به گلوکز فسفات تبدیل کرده،و بدین وسیله این مولکولها ازسلول خارج نمی شوند.
در این صفحه تعداد 5207 مقاله تخصصی درباره پروتئین کیناز سی که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI پروتئین کیناز سی (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پروتئین کیناز سی; DAPK; death associated protein kinase; DRAK; DAPK-related apoptosis-inducing protein kinase; ANT; adenine nucleotide translocase; VDAC; voltage-dependent anion channel; NLS; nuclear localization signal; PKC; protein kinase C; PMA; phorbol myristate acetat
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پروتئین کیناز سی; Diacylglycerol kinase; Phosphatidic acid; Monoacylglycerol kinase; Lysophosphatidic acid; Phosphatidylinositol turnover; Phosphatidylcholine-specific phospholipase; Cancer; Diabetes; Parkinson's disease; DG; diacylglycerol; DGK; diacylglycerol kinase; GRP
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پروتئین کیناز سی; CKD; chronic kidney disease; DM; diabetes mellitus; T2DM; type 2 diabetes mellitus; ESRD; end-stage renal disease; FPG; fasting plasma glucose; 2 h PG; 2 h postprandial plasma glucose; HbA1c; hemoglobin A1c; AG; average glucose levels; GA; glycated al
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پروتئین کیناز سی; EMF; electromagnetic field; NADH; nicotinamide adenine dinucleotide; ROS; reactive oxygen species; 8-OHdG; 8-hydroxy-2'-deoxyguanosine; RNS; reactive nitrogen species; TNF; tumour necrosis factor; PKC; protein kinase C; DR; death receptor; TNFR; TNF recep
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پروتئین کیناز سی; 2,5-DXP; 2,5-diketopiperazine; ACC; adenoid cystic carcinomas; BBR; berberine; BET; bromodomain and extraterminal; CA; chebulagic acid; CPT; camptothecin; EMT; epithelial-mesenchymal transition; GSK3; glycogen synthase kinase 3-; HCC; hepatocellular carci
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پروتئین کیناز سی; TSLP; Thymic stromal lymphopoietin; LXR; Liver X receptor; RXR; retinoid X receptor; RAR; retinoic acid receptor; PPAR; peroxisome proliferator-activated receptor; VDR; vitamin D receptor; GR; glucocorticoids receptor; 22R-HC; 22(R)-hydroxycholesterol;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پروتئین کیناز سی; AMPA; α-Amino-3-hydroxy-5-methyl-4-isoxazoleproprionic acid; AP; action potential; APfreq; AP frequency; ATP; Adenosine triphosphate; [Ca2+]; Calcium concentration; ECD; excitotoxic cell death; FCCP; Carbonyl cyanide-4-(trifluoromethoxy)phenylhydrazone;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پروتئین کیناز سی; ATII; alveolar epithelial type II; AIIt; annexin A2 heterotetramer; APC; activated protein C; BALF; broncho-alveolar lavage fluid; DAD; diffuse alveolar damage; EGF; epidermal growth factor; ECM; extracellular matrix; FAK; focal adhesion kinase; FV; facto
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پروتئین کیناز سی; ABC; activated-B Cell; BTK; Bruton's tyrosine kinase; CNS; Central nervous system; CLL; chronic lymphocytic leukemia; DLBCL; Diffuse Large B-cell lymphoma; DAB; diaminobenzidin; DNMT; DNA methyltransferase; GO; gene ontology; GCB; germinal center cell lik
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پروتئین کیناز سی; cAMP; cyclic adenosine monophosphate; CRF; corticotrophin releasing factor; EIA; enzyme immunoassay; ERK; extracellular signal-regulated kinase; GI; gastrointestinal; GLP-1; glucagon-like peptide-1; GLUT-4; glucose transporter type 4; GPR39; G-protein cou
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پروتئین کیناز سی; α-CGRP; alpha-calcitonin gene related peptide; Ang; angiopoietin; AE2; anion exchanger 2; ADP; adenosine diphosphate; ADPKD; autosomal dominant polycystic kidney disease; ATP; adenosine triphosphate; ASBT; sodium-dependent bile acid transporter; AQP; aqu
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پروتئین کیناز سی; Carcinogenesis; Chemoprevention; Chemotherapy; Oxidative stress; Nrf2; Phytochemicals; AKT; protein kinase B; AMPK; AMP-activated protein kinase; ARE; antioxidant response element; ATF-2; activating transcriptional factor; BBN; N-butyl-N-(4-hydroxybutyl)n
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پروتئین کیناز سی; Ion Transport; Diarrhea; Enteric Pathogen; Epithelium; ATP; adenosine triphosphate; ATPase; adenosine triphosphatase; cAMP; adenosine 3′,5′-cyclic monophosphate; CDI; Clostridium difficile infection; CFTR; cystic fibrosis transmembrane conductance reg
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پروتئین کیناز سی; MD; Mediterranean diet; HT; hydroxytyrosol; IUPAC; International Union of Pure and Applied Chemistry; ADME; absorption, distribution, metabolism and excretion processes; EVOO; extra virgin olive oil; HTA; HT acetate; Tyr; tyrosol; EFSA; European Food Safe
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پروتئین کیناز سی; AIS; acute immobilization stress; BDNF; brain-derived neurotrophic factor; BSA; bovine serum albumin; CIS; chronic immobilization stress; CRF; corticotropin-releasing factor; CRFR1; corticotropin-releasing factor receptor 1; DG; dentate gyrus; DOR; delta
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پروتئین کیناز سی; AC927; 1-(2-phenylethyl)piperidine; AMPH; amphetamine; ATS; amphetamine-type stimulants; AZ66; 3-(4-(4-cyclohexylpiperazin-1-yl)pentyl)-6-flourobenzo(Abadias et al., 2013)thiazol-2(3H)-one; BD1008; N-(Brammer et al., 2006)-N-methyl-1-pyrrolidineethanamine
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پروتئین کیناز سی; 3-HK; 3-hydroxykynurenine; 3-NP; 3-nitropropionic acid; 6−OHDA; 6-hydroxidopamine; AADC; aromatic amino acid decarboxylase; ACA; anterior cerebral artery; ADP; adenosine-5′-diphosphate; ALDH; aldehyde dehydrogenases; ALS; amyotrophic lateral sclerosis
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پروتئین کیناز سی; 5-LOX; 5-lipoxygenase; AA; arachidonic acid; ANOVA; analysis of variance; AP-1; activating protein-1; CGEN; Brazilian Genetic Heritage Management Council; CIOMS; Council of International Organizations of Medical Sciences; CONCEA; National Council for the
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پروتئین کیناز سی; Sporadic/hereditary pituitary tumors; Whole genome/exome sequencing; USP8 mutation; Pituitary adenoma progression; Pituitary carcinoma; Pituitary tumor senescence; AIP; aryl hydrocarbon-interacting protein; BC; bromocriptine; bFGF; basic fibroblast growth
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پروتئین کیناز سی; cAMP; cyclic adenosine monophosphate; cGMP; cyclic guanosine monophosphate; Cx43; connexin43; AJ; annular junction; SDS-PAGE; sodium dodecylsulfate-polyacrylamide gel electrophoresis; TPA; 12-O-tetradeconoylphorbol-13-acetate; ZO-1; zonula occludens-1; EG
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پروتئین کیناز سی; ALP; Autophagy Lysosome Pathway; LC-MS; Liquid Chromatography Mass Spectrometry; NMR; Nuclear Magnetic Resonance; Nrf-2; NF-E2-related factor 2; PKC; Protein Kinase C; PDR; Proteome Damage Responses; PN; Proteostasis Network; ROS; Reactive Oxygen Species;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پروتئین کیناز سی; CaMKII; Ca2+-calmodulin-dependent kinase II; ER; endoplasmic reticulum; GABAARs; type-A GABA receptors; IICR; IP3 receptor-dependent calcium release; GLT1; glutamate transporter 1; GlyR; glycine receptor GlyR; mGluRs; metabotropic glutamate receptors; nAc
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پروتئین کیناز سی; NSAIDs; Non-steroidal anti-inflammatory drugs; COX; Cyclooxygenase; PGs; prostaglandins; AA; arachidonic acid; LO; lipoxygenase; Tx; thromboxanes; CNS; central nervous system; EP4R; Prostaglandin E2 receptor 4; PKA; Protein kinase A; PKC; Protein kinase C
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پروتئین کیناز سی; AFM; atomic force microscopy; DP; desmoplakin; Dsc; desmocollin; Dsg; desmoglein; FRAP; fluorescence recovery after photobleaching; KO; knockout; MAPK; mitogen-activated protein kinase; PKC; protein kinase C; UF; unbinding force; WT; wild type;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پروتئین کیناز سی; HPG; hypothalamic-pituitary-gonadal; GnRH; gonadotropin-releasing hormone; FSH; follicle-stimulating hormone; LH; luteinizing hormone; CNS; central nervous system; HH; hypogonadotropic hypogonadism; PSA-NCAM; polysialic acid form of neural adhesion molecu
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پروتئین کیناز سی; α-KG; α-ketoglutarate; c-AMP; cyclic AMP; CREB; c-AMP response element-binding protein; DAB; 1,4-dideoxy-1,4-imino-d-arabinitol; GABA; γ-aminobutyric acid; GPCRs; G protein-coupled receptors; IMM; intermediate medial mesopallium; IL-1; interleukin-1; L
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پروتئین کیناز سی; BDNF; brain-derived neurotrophic factor; cDNA; complementary deoxyribonucleic acid; CGRP; calcitonin gene-related peptide; CNR; cannabinoid receptor; CREB; cAMP response element-binding protein; DNA; deoxyribonucleic acid; DRG; dorsal root ganglia; GAP; g
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پروتئین کیناز سی; AC; adenylyl cyclase; ALG-2; apoptosis-linked gene 2 product; Alix; ALG-2-interacting protein X; Bcl10; B-cell lymphoma/leukemia protein 10; CaM; calmodulin; CaM-BD; CaM-binding domain; CaM-BP; CaM-binding protein; CARD; caspase-recruitment domain; Carma1
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پروتئین کیناز سی; Antiplatelet; Preclinical studies; Structure-activity relationship (SAR) studies; Pharmacokinetic parameters; Safety profile; AA; arachidonic acid; ADP; adenosine diphosphate; ATP; adenosine triphosphate; CNS; central nervous system; COX-1; cyclooxygenase
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پروتئین کیناز سی; Ach; acetylcholine chloride; ATP; adenosine 5′-triphosphate 2Na·H2O; BAPTA; 1,2-bis(ο-aminophenoxy)ethane-N,N,N′,N′-tetraacetic acid; Ca2+-Cs+-TEA-ASW; artificial seawater with tetraethylammonium substituted for Na+ and Cs+ for K+; DMSO; dimethyl
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پروتئین کیناز سی; Ang-II; angiotensin-II; CDKs; cyclin-dependent kinases; ChGn; chondroitin N-acetylgalactosaminyltransferase; ChPF; chondroitin polymerizing factor; ChSy; chondroitin synthase; CS; chondroitin sulfate; CVDs; cardiovascular diseases; C4S; chondroitin-4-sulf
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پروتئین کیناز سی; Manganese neurotoxicity; Stem cell; Neurodegeneration; Mitochondria; Excitotoxicity; Astrocyte; Oxidative stress; ACTH; adrenocorticotropin hormone; AD; Alzheimer's disease; BDNF; brain-derived neurotrophic factor; CDTA; 1,2-cyclohexylenedinitrilotetraace
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پروتئین کیناز سی; Flavonoids; Quercetin; Plant-derived polyphenol; Cardiovascular action; Bioassay; CVD; Cardiovascular disease; eNOS; endothelial nitric oxide synthase; BcL2; B-cell lymphoma 2; MDA; malonaldehyde; TNFα; tumor necrosis factor α; IL-6; Interleukin 6; PPAR
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پروتئین کیناز سی; ACC; acetyl-CoA carboxylase; ACE; angiotensin-converting enzyme; AICAR; 5-aminoimidazole-4-carboxamide ribonucleotide; ALDH2; aldehyde dehydrogenase 2; AMPK; 5' AMP-activated protein kinase; ATP; adenosine triphosphate; Bax; Bcl-2-like protein 4; BNIP3; B
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پروتئین کیناز سی; Apelin; APJ receptors; Elabela; Vasodilation; Vasoconstriction; APJ; apelin receptor; ACE-2; angiotensin converting enzyme type-2; AT-1; angiotensin-1; BKCa; large conductance calcium-activated potassium; CAD; coronary artery disease; cAMP; cyclic adenosi
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پروتئین کیناز سی; 27-HC; 27-Hydroxycholesterol; 3PO; 3-(3-pyridinyl)-1-(4-pyridinyl)-2-propen-1-one; ABCG1; ATP-binding cassette subfamily G1; ACBA1; ATP-binding cassette subfamily A1; ACC1; Acetyl-Co-A carboxylase-1; AKAP4; A-kinase anchoring protein 4; ALDO; Aldolase; AM
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پروتئین کیناز سی; Opioids; Analgesia; Adverse effects; Mechanisms; Constipation; Nausea; Vomiting; Respiratory depression; 5-HT; 5-hydroxytryptamine; 7TMRs; 7-transmembrane spanning G-protein coupled receptors; AC; adenylyl cyclase; β-arr1; β-arrestin1; β-arr2; β-arres
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پروتئین کیناز سی; Stress; Amyloid; Norepinephrine; Dopamine-β-hydroxylase; Depression; Adrenergic receptors; AD; Alzheimer's disease; HPA; hypothalamo-pituitary adrenal; PFC; prefrontal cortex; DMN; default mode network; SP; senile plaque; NFT; neurofibrillary tangle; MMS
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پروتئین کیناز سی; HA; hyaluronic acid; Tregs; regulatory T cells; T1DM; type 1 diabetes mellitus; IBD; inflammatory bowel disease; RA; rheumatoid arthritis; MHC; major histocompatibility complex; HLA; human leukocytes antigens; TLRs; toll-loke receptors; PRRs; pattern reco
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پروتئین کیناز سی; AP-1; activating protein 1; APC; antigen presenting cell; CAR; chimeric antigen receptors; Cbl-b; casitas B-lineage lymphoma; DAG; diacylglycerol; cSMAC; central supramolecular activation cluster; CTLA4; cytotoxic T lymphocyte antigen 4; dSMAC; distal sup
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پروتئین کیناز سی; AS; activation segment; CS or C-spine; catalytic spine; CL; catalytic loop; CTT; carboxyterminal tail; D1; immunoglobulin-like domain-1; EGFR; epidermal growth factor receptor; GIST; gastrointestinal stromal tumors; GK; gatekeeper; GRL; Gly-rich loop; KD;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پروتئین کیناز سی; AC; adenylate cyclase; Actn4; α-Actinin-4; ARF6; ADP-ribosylation factor 6; ATD; amino terminal domain; CAIN; calcineurin inhibitor protein; CaM; calmodulin; CaMKII; Ca2+/calmodulin-dependent protein kinase II; Cbln1; cerebellin 1 precursor; CC; coiled-c
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پروتئین کیناز سی; ALK1; activin receptor-like kinase1; ANG/Ang; angiopoietin; Bcl-xL; b-cell lymphoma-extra large; BM; bone marrow; BMDCs; bone marrow derived cells; BMP; bone morphogenetic protein; Bv8; bombina variagata peptide 8; CAFs; cancer/carcinoma associated fibrob
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پروتئین کیناز سی; AGE; Advanced Glycation End products; ALDH2; aldehyde dehydrogenase 2; AngII; angiotensin II; BKCa; large conductance Ca2+-activated K+ channel; Ca2+; calcium; [Ca2+]c; cytosolic free Ca2+ concentration; CaD; caldesmon, CaM, calmodulin; cAMP; cyclic adeno
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پروتئین کیناز سی; AGEs; advanced glycation end products; PKC; protein kinase C; DAG; diacylglycerol; ROS; reactive oxygen species; VEGF; vascular endothelial growth factor; VEGFR; vascular endothelial growth factor receptor; ECs; endothelial cells; VSMCs; vascular smooth m
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پروتئین کیناز سی; 4-HDDE; 4-Hydroxy-2E,6Z-dodecadienal; 4-HHE; 4-Hydroxyl-2E-hexenal, 4-HNE, 4-Hydroxy-2E-nonenal; AGE; Advanced glycation end products; ALE; Advanced lipoxidation end products; AR; aldose reductase; COX; Cyclooxygenase; EET; Epoxyeicosatrienoic acid; ER; E
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پروتئین کیناز سی; BD; bipolar disorder; CMC; carboxymethylcellulose; DTNB; 5,5′-dithiobis-(2-nitrobenzoic acid); GSH; reduced glutathione; LPO; lipid peroxidation; PFC; prefrontal cortex; PKC; protein kinase C; Bipolar disorder; Hyperlocomotion; Mania; Oxidative stress;