آشنایی با موضوع

فنوتیپ(به انگلیسی: Phenotype) خصوصیات قابل مشاهده یا صفت یک ارگانیسم است. مانند خصوصیات بیوشیمیایی یا فیزیولوژیکی. فنوتیپ از بیان ژنهای یک ارگانیسم و همچنین تاثیر عوامل زیست محیطی و تعامل بین این دونتیجه می شود. ژنوتیپ یک ارگانیسم دستورالعمل های به ارث برده شده هستند که کد ژنتیکی را درون خود حمل می کنند. هیچ کدام از موجودات زنده با ژنوتیپ همانند به یک شیوه عمل نمی‌کنند به این دلیل که ظاهر و رفتار با شرایط زیست محیطی و توسعه تغییر می کند. به همین ترتیب، تمام موجودات زنده که به نظر یکسان می رسند لزوماً ژنوتیپ های یکسانی ندارند. تمایز ژنوتیپ، فنوتیپ توسط ویلهلم جانسون در سال ۱۹۱۱ پیشنهاد شد تا تفاوت بین وراثت موجود زنده و آنچه که وراثت تولید می کند روشن شود که این تفاوت مشابه چیزی است که توسط اوت ویزمن پیشنهاد شده بود، که بین قسمت قابل تواری نطفه (وراثت) وسلول های سوماتیک بدن تمایزقائل شده بود. به طور دقیق تر می‌توان گفت: فنوتیپ یک پیش نیازاساسی برای تکامل توسط انتخاب طبیعی می‌باشد. این موجود زنده است که به عنوان یک کل در تولید نسل بعدی کمک می‌کند (یا نمی‌کند)، بنابراین انتخاب طبیعی به طور غیر مستقیم از طریق فنوتیپها بر ساختار ژنتیکی یک جمعیت تأثیر می‌گذارد. بدون تنوع فنوتیپی، هیچ تکاملی توسط انتخاب طبیعی وجود ندارد. تعامل بین ژنوتیپ و فنوتیپ اغلب توسط رابطه زیر معرفی می‌شود فنوتیپ → ژنوتیپ + محیط به طور دقیق تر می‌توان گفت: فنوتیپ → تنوع تصادفی+ ژنوتیپ + محیط با وجود آن تعریف به ظاهر ساده، مفهوم فنوتیپ پیچیدگی های پنهانی دارد. بسیاری از مولکول ها و ساختار هایی که با مواد ژنتیکی کد شده اند قابل مشاهده در ظاهر یک ارگانیسم نیستد، اما می توان آنها را قابل مشاهده کرد (برای مثال توسط وسترن بلات) و در نتیجه بخشی از فنوتیپ هستند. گروه های خونی انسان جز این دسته هستند. بنابراین، فنوتیپ باید شامل ویژگی هایی باشد که بتواند توسط برخی از روش های فنی به صورت قابل مشاهده درآید. توسعه بعدی اضافه کردن رفتار به فنوتیپ است، رفتارها نیز از ویژگی های قابل مشاهده هستند. در واقع روی ارتباط بالینی فنوتیپهای رفتاری پژوهش هایی انجام شده است که به طیف وسیعی از سندرمها مربوط می شوند.
در این صفحه تعداد 1203 مقاله تخصصی درباره فنوتیپ که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI فنوتیپ (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فنوتیپ; Abbreviation; Annotation; nsSNVs; Non-Synonymous Single-Nucleotide Variants; MLTs; Machine Learning Techniques; SVM; Support Vector Machine; RF; Random Forest; ANN; Artificial Neural Network; SDM; Site-Directed Mutate; APOGEE; The pathogenicity Prediction
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فنوتیپ; Asthma; cohort study; control; early onset; late onset; phenotype; pregnancy; severity; ATC; Anatomical Therapeutic Chemical; ICD-8; International Classification of Diseases, 8th Revision; ICD-10; International Classification of Diseases, 10th Edition; PR
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فنوتیپ; Cardiac surgery; Delirium; Incidence; Intensive care; Phenotype; Subsyndromal delirium; AF; atrial fibrillation; APACHE; Acute Physiology and Chronic Health Evaluation; CABG; coronary artery bypass graft; CAM-ICU; Confusion Assessment Method for the ICU;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فنوتیپ; immunosuppression; incidence; liver transplantation; phenotype; predictive factors; skin cancer; BCC; basal cell carcinoma; CNI; calcineurin inhibitor; KTR; kidney transplant recipient; LTR; liver transplant recipient; mTORi; mammalian target of rapamycin
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فنوتیپ; Phenotype; Vulnerability; Resilience; Sleep deprivation; Sleep restriction; Neurobehavioral; Subjective; Cognitive; Neuroimaging; Genetics; Sleep homeostasis; Individual differences; Circadian;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فنوتیپ; Airway inflammation; Bronchial asthma; Exhaled nitric oxide; Lung sound analysis; Phenotype; LSA; Lung sound analysis; FeNO; fractional exhaled nitric oxide; FEV1.0; forced expiratory volume in one second; FVC; forced vital capacity; V50 and V25; maximal