آشنایی با موضوع

آران‌ای سرکوبگر یا آران‌ای مداخله‌گر یا آران‌ای خاموش کننده توالی‌های اولیگونوکلئوتیدی هستند که از آنها برای سرکوب بیان ژن استفاده می‌شود. RNA مداخله گر (RNAi) اصطلاح کلی است که به تکنولوژی خاموشی پس از رونویسی توسط RNA دو رشته ای اطلاق گردیده و در گیاهان با اصطلاح PTGS عنوان می شود. در تکنولوژی RNA مداخله گر (RNAi)، رشته مکمل mRNA ژن مورد نظر ساخته شده و این رشته به mRNA ژن هدف متصل و یک توالی دورشته ای (dsRNA) را بوجود‌ می آورد. از آنجا که سیستم سنتز پروتئین قادر به ترجمه mRNA دو رشته ای نمی باشد، بیان ژن هدف متوقف و اصطلاحاً ژن خاموش می شود. مکانیزم تکنولوژی RNA مداخله گر: مکانیزم تکنولوژی RNAi بر اساس دو رشته ای کردن mRNA ژن مورد نظر می باشد. به این ترتیب توالی دو رشته ای dsRNA بوجود آمده مانع بیان mRNA ژن هدف می گردد. اولین مرحله کاربرد تکنولوژی RNAi طراحی dsRNA می باشد که توسط DICER شناخته و برش داده شود. در واقع تکنولوژی RNAi با شناسایی RNA دورشته ای (dsRNA) در سلولها و باکتریها آغاز شد و معمولاً مانندابزار از کارانداختن ژنهای اختصاصی در ارگانیسمهای متفاوت، بکار می رود. هنگامی که رشته های dsRNA در سلول شناسایی می شوند ( بعنوان مثال شناسایی dsRNA ویروس ) ترکیب آنزیمی به نام DICER آنرا به قطعات siRNA با طول تقریبی 22 نوکلئوتید برش می دهد. سپس siRNA دو رشته ای بوسیله آنزیم هلیگاز باز می شود. این آنزیم در اینجا با مجموعه پروتئینی RISC پیوسته می باشد. RISC قطعات RNA را باز می کند و امکان جفت شدن این قطعات را با توالی mRNA ژن هدف بوجود می آورد. سپس RISC شروع به برشdsRNA حاصل از رشته mRNA می کند که منجر به تخریب mRNA و تولید siRNA جدید می شود. این مرحله همچنان تا دو رشته ای شدن تمام mRNA هدف و تولید رشته های dsRNA ادامه می یابد ودر نتیجه بیان ژن بطور کامل متوقف می شود. این شواهد بر ظرافت و کارآیی مکانیزم مولکولی RNAi بعنوان یکی از مکانیزم های بیوشیمیایی در طبیعت دلالت می کنند. کاربردهای RNA مداخله گر: تکنیک RNAi در تحقیقات پزشکی، دارویی و کشاورزی کاربرد فراوان دارد. هم اکنون این روش ابزار تحقیقات مهم در پزشکی می باشد. تاکنون مقالات بسیاری از موفقیت خاموشی ژن در سلولهای حیوانات آزمایشگاهی و انسان به چاپ رسیده است. این تکنیک در گیاهان نیز کاربردهای مهمی دارد و در اصلاح نباتات با ارزش اقتصادی بالا استفاده می شود. از کاربردهای مهم RNAi در کشاورزی می توان به ایجاد واریته های قهوه با میزان کافئین پایین، تولید اولین گل رز آبی در تاریخ کشاورزی و افزایش مطوب اسید چرب سویا، تولید پنبه دانه خوراکی، القاء بازآرایی میتوکندریای نر عقیمی سیتوپلاسمی و تولید چقندرقند مقاوم به Rhizomania اشاره کرد.
در این صفحه تعداد 1694 مقاله تخصصی درباره RNA سرکوبگر،RNA مداخله‌گر، RNA خاموش کننده که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI RNA سرکوبگر،RNA مداخله‌گر، RNA خاموش کننده (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: RNA سرکوبگر،RNA مداخله‌گر، RNA خاموش کننده; WSSV; Vaccine type; Immune program; Virus gene; Protection rate; Meta-analysis; WSSV; white spot syndrome virus; RNAi; RNA interference; E. coli; Esherichia coli; B. subtili; Bacillus subtili; D. salina; Dunaliella salina;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: RNA سرکوبگر،RNA مداخله‌گر، RNA خاموش کننده; MDHA(R); monodehydroascorbate (reductase); DHA(R); dehydroascorbate (reductase); WT; wild type; RNAi; RNA interference; Carbon limitation; Ascorbate redox; Solanum lycopersicum; Genetic background; Yield;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: RNA سرکوبگر،RNA مداخله‌گر، RNA خاموش کننده; DOX; doxorubicin; GNRs; gold nanorods; PEI; polyethylenimine; DSPEI; disulfide cross-linked short polyethylenimines; DG; DSPEI-GNR; RDG; RGD-PEG-DSPEI-GNR; RPG; RGD-PEG-PEI-25 kDa-GNR; RDG@DOX; DOX-tethered RDG; LA; α-lipoic acid; NF-κB; nuclear facto
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: RNA سرکوبگر،RNA مداخله‌گر، RNA خاموش کننده; ALP; alkaline phosphatase; BMPs; bone morphogenetic proteins; C/EBPß; CCAAT/enhancer binding protein beta; CIA; collagen II induced arthritis; CTD; C-terminal domain; Cx43; connexin43; Cxs; connexins; DMOADs; disease-modifying osteoarthritis drugs; ECM;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: RNA سرکوبگر،RNA مداخله‌گر، RNA خاموش کننده; Therapeutic genome editing; Non-viral delivery; Nuclease-mediated genome editing; Oligonucleotide-mediated genome editing; CRISPR/Cas9; Peptide nucleic acid; BBB; blood brain barrier; CMV; cell-derived membrane vesicle; CRISPR; Clustered Regularly Intersp
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: RNA سرکوبگر،RNA مداخله‌گر، RNA خاموش کننده; Niche construction; Self-reference; Holobiont; Cognition-based evolution; Biological information management; Cellular engineering; CBE; cognition based evolution; PIF; pervasive information field; HGT; horizontal gene transfer; ERV; endogenous retrovirus;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: RNA سرکوبگر،RNA مداخله‌گر، RNA خاموش کننده; BCIP; 5-bromo-4-chloro-3-indolyl phosphate; DIG; digoxigenin; FLUO; fluorescein; Gy; gray; NBT; 4-nitro blue tetrazolium chloride; POD; peroxidase; TSA; transcriptome shotgun assembly; WISH; whole mount in situ hybridization; Neoblast; RNAi; Niche; Planar
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: RNA سرکوبگر،RNA مداخله‌گر، RNA خاموش کننده; Col1a1; procollagen α1(I) gene (alpha-1 type I collagen); Dox; doxycycline; ECM; extracellular matrix; ES cells; embryonic stem cells; EGFP; enhanced green fluorescent protein; miR30; microRNA precursor; RMI; recombinase-mediated integration; RNAi; RNA i
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: RNA سرکوبگر،RNA مداخله‌گر، RNA خاموش کننده; Tight junctions; RNAi; Blood-retina barrier (BRB); Schlemm's canal; Endothelium; Retinal degeneration;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: RNA سرکوبگر،RNA مداخله‌گر، RNA خاموش کننده; Hematophagy; Lipid metabolism; Lipid transport; Vector insects; 20HE; 20-hydroxyecdysone; ACBP; acyl-CoA-binding protein; ACC; acetyl-CoA carboxylase; ACS; acyl-CoA synthetase; ACSF5; ACS family 5; ACSL; long-chain ACS; ACSVL; very long-chain ACS; AGPAT;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: RNA سرکوبگر،RNA مداخله‌گر، RNA خاموش کننده; TAG; Triacylglycerol; HTS; high throughput screening; G3P; glycerol-3-phosphate; GPAT; acyl-CoA:glycerol-3-phosphate acyltransferase; LPA; lysophosphatidic acid; LPAAT; acyl-CoA:lysophosphatidic acid acyltransferase; PA; phosphatidic acid; PAP; Phosphatid
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: RNA سرکوبگر،RNA مداخله‌گر، RNA خاموش کننده; Polymeric nanomedicines; Peptide; Cancer therapy; Therapeutic delivery; AF; aminoflavone; ANG; angiopep-2; BBB; blood brain barrier; BCECs; brain capillary endothelial cells; BP; bortezomib-pinanediol; bPEISS; bioreducible branched polyethylenimine; BPLP;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: RNA سرکوبگر،RNA مداخله‌گر، RNA خاموش کننده; 5-HT; serotonin (5-hydroxytryptamine); A83-01; TGF-β kinase/activin receptor-like kinase inhibitor; ACTB; actin beta/beta-actin; ASCL1; achaete-scute homolog 1 (MASH1); ASOs; anti-sense oligonucleotides; Bcl-xL; b-cell lymphoma-extra large; BDNF; brain d
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: RNA سرکوبگر،RNA مداخله‌گر، RNA خاموش کننده; OML; Odisha maize line; QPM; quality protein maize; CIMMYT; Centro Internacional de Mejoramiento de Maiz y Trigo (International Maize and Wheat Improvement Center); CML; CIMMYT maize line; F1; first filial generation; F1 and F2; first and second filial ge
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: RNA سرکوبگر،RNA مداخله‌گر، RNA خاموش کننده; DD; diapause-destined; dsRNA; double-stranded RNA; JH; Juvenile hormone; JHA; JH analog; JHE; JH esterase; LD; long-day; Met; methoprene-tolerant; NDD; non-diapause-destined; RT-qPCR; reverse transcription-quantitative PCR; RNAi; RNA interference; SD; sho
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: RNA سرکوبگر،RNA مداخله‌گر، RNA خاموش کننده; dH2O; distilled water; PEG; polyethylene glycol; PEI; polyethylenimine; RNAi; RNA interference; siRNA; small interfering RNA; Tissue slices; Polymeric nanoparticles; Polyethylenimine; PEI complexes; Lipopolyplexes; PEI/siRNA gene knockdown; Tumor xenograf
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: RNA سرکوبگر،RNA مداخله‌گر، RNA خاموش کننده; Cortical cords; Lacuna; Knockdown; RNAi; Gonads; ACTB; actin, beta; AR; androgen receptor; ARKD; androgen receptor knockdown; ARKO; androgen receptor knockout; DBD; DNA-binding domain; DHT; dehydrotestosterone; DMEM; Dulbecco's Modified Eagle's Medium; FB
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: RNA سرکوبگر،RNA مداخله‌گر، RNA خاموش کننده; RNAi; Mitochondrial membrane potential; Cell death; Endoplasmic reticulum stress;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: RNA سرکوبگر،RNA مداخله‌گر، RNA خاموش کننده; Dough rheological properties; Kafirin; Sorghum; Transgenic; ABS; Africa Biofortified Sorghum; CLSM; confocal laser scanning microscopy; DSC; differential scanning calorimetry; N; null control sorghum; RNAi; RNA interference; TG-HD; transgenic sorghum with
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: RNA سرکوبگر،RNA مداخله‌گر، RNA خاموش کننده; RNAi; RNA interference; Crz; corazonin; CrzR; corazonin receptor; dsRNA; double-stranded RNA; CPRP; a precursor-related peptide; RACE; rapid amplification of cDNA ends; WT; wild type; alb; albino; bp; base pair; aa; amino acid; semi-qRT-PCR; semi-quantita
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: RNA سرکوبگر،RNA مداخله‌گر، RNA خاموش کننده; CCCP; Carbonyl cyanide 3-chlorophenylhydrazone; COX IV; Cytochrome c oxidase subunit IV; DAPI; 4′,6-Diamidino-2-phenylindole dihydrochloride; DMEM; Dulbecco's Modified Eagle Medium; DMSO; Dimethyl sulfoxide; Drp-1; Dynamin-related protein 1; DNPH; 2,4-d
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: RNA سرکوبگر،RNA مداخله‌گر، RNA خاموش کننده; FGF; fibroblast growth factor; bFGF; basic FGF; MCAO; middle cerebral artery occlusion; VEGF; vascular endothelial growth factor; NVU; neurovascular unit; shRNA; small hairpin RNA; RNAi; RNA interference; S; sham-operation rats; M7 and M28; focal cerebral
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: RNA سرکوبگر،RNA مداخله‌گر، RNA خاموش کننده; DH; diapause hormone; DHR; diapause hormone receptor; Ar-DHR; Artemia diapause hormone receptor-like; PBAN; pheromone biosynthesis activating neuropeptide; PBANR; pheromone biosynthesis activating neuropeptide receptor; RNAi; RNA interference; Diapause; D
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: RNA سرکوبگر،RNA مداخله‌گر، RNA خاموش کننده; CPP; cell-penetrating peptide; PTD; protein transduction domain; siRNA; small interfering ribonucleic acid; HIV-1; human immunodeficiency virus 1; Arg; arginine; Lys; lysine; Rn; polyarginine composed of n arginines, where n is natural number; a.a.; amino
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: RNA سرکوبگر،RNA مداخله‌گر، RNA خاموش کننده; GAPDH; Glyceraldehyde 3-phosphate dehydrogenase; HTS; High-throughput screen; NC; Non-targeting control; PS; Positive control; RPPA; Reverse phase protein array; SDS; Sodium dodecyl sulfate; siRNA; small interfering RNA; TFR; Transferrin receptor; Nanotox
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: RNA سرکوبگر،RNA مداخله‌گر، RNA خاموش کننده; MSC; Mesenchymal Stem Cell; hMSC; human Mesenchymal Stem Cell; WJ; Wharton's Jelly; ASC; Adipose Stem Cell; CPDs; Cumulative Population Doublings; CT-L; Chymotrypsin-Like; T-L; Trypsin Like; PGPH; Peptidylglutamyl-peptide hydrolyzing; ROS; Reactive Oxygen
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: RNA سرکوبگر،RNA مداخله‌گر، RNA خاموش کننده; 20SPβ4; 20S proteasome beta 4 subunit; AAT; Na+-dependent neutral amino acid transporter; ABA; Abscisic acid; ACC; acetyl-CoA carboxylase; ACCD; 1-aminocyclopropane-1-carboxylate deaminase; ALD; Fructose-bisphosphate aldolase; AP; aspartic proteinase; AP
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: RNA سرکوبگر،RNA مداخله‌گر، RNA خاموش کننده; Mortality; Akh gene expression; AKH receptor; Metabolism; RNAi; Pyrrhocoris apterus;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: RNA سرکوبگر،RNA مداخله‌گر، RNA خاموش کننده; HIGS; Disease resistance; Post transcriptional gene silencing; RNAi; dsRNA; Transgenic plants; Silencing suppressors; CRISPR;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: RNA سرکوبگر،RNA مداخله‌گر، RNA خاموش کننده; BBB; blood-brain barrier; CNS; central nervous system; HAT; human African trypanosomiasis; NTDs; neglected tropical diseases; PDB; Protein Data Bank; PPPs; public-private partnerships; R&D; research and development; RNAi; RNA interference; SBDD; structure
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: RNA سرکوبگر،RNA مداخله‌گر، RNA خاموش کننده; 2-APB; 2-aminoethoxydiphenyl borate;; ATP; adenosine triphosphate; CT; C-terminal tail; Cx(s); connexin(s); dsRNA; double-stranded RNA; EL(s); extracellular loop(s); GA; glycyrrhetinic acid; GABA; γ-amino butyric acid; GJ(s); gap junction(s); GJIC; gap j
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: RNA سرکوبگر،RNA مداخله‌گر، RNA خاموش کننده; DOTAP; 1,2-dioleoyl-3-trimethylammonium; DOPE; 1,2-dioleoyl-snglycero-3-phosphoethanolamine; PEG-PE; polyethylene glycol-polyethylene; EPR; enhanced permeability and retention; RNAi; RNA interference; Aurora A; Aurora kinase A; Aurora B; Aurora kinase B;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: RNA سرکوبگر،RNA مداخله‌گر، RNA خاموش کننده; DarT; diversity arrays technology; DH; doubled haploid; GBS; genotyping-by-sequencing; Mx; mutant generation x; NIR; near infrared spectroscopy; QTL; quantitative trait locus; RNAi; RNA interference; SNP; single nucleotide polymorphism; SEM; scanning elec
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: RNA سرکوبگر،RNA مداخله‌گر، RNA خاموش کننده; ARS; autonomously replicating sequence; CEN; centromere; CRISPR; Clustered, Regularly Interspaced, Short Palindromic Repeats; DSB; double strand break; GFP; green fluorescent protein; GRAS; Generally Regarded As Safe; gRNA; guide RNA (for CRISPR); HR; hom
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: RNA سرکوبگر،RNA مداخله‌گر، RNA خاموش کننده; electrocardiogram; genetic association study; heart failure; left ventricular hypertrophy; QRS; DHS; deoxyribonuclease hypersensitivity sites; ECG; electrocardiogram; eQTL; expression quantitative trait locus; GWAS; genome-wide association study; LD; link
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: RNA سرکوبگر،RNA مداخله‌گر، RNA خاموش کننده; Ago2; argonaute 2; CDE; clathrin-dependent endocytosis; CIE; clathrin-independent endocytosis; CPP; cell penetrating peptides; CTLA4; cytotoxic T-lymphocyte-associated antigen 4; ECM; extracellular matrix; EPR; enhanced permeability and retention; ERC; en
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: RNA سرکوبگر،RNA مداخله‌گر، RNA خاموش کننده; Stem cells; Nanoparticles; Microcarriers; Tissue engineering; RNAi therapeutic; HD; Huntington's disease; MSN; medium spiny neurons; ESCs; embryonic stem cells; iPS; induced pluripotent stem cells; NSC; neural stem cells; MSC; mesenchymal stem cells; RNAi
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: RNA سرکوبگر،RNA مداخله‌گر، RNA خاموش کننده; HCC; hepatocellular carcinoma; RNAi; RNA interference; GSN; Gelsolin; IHC; immunohistochemistry; qRT-PCR; quantitative real-time reverse-transcription; GSN; HCC; Cell proliferation; Cell invasion;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: RNA سرکوبگر،RNA مداخله‌گر، RNA خاموش کننده; β-hex; β-hexosaminidase; RNAi; RNA interference; siRNA; short interfering RNA; SNARE; SNAP (Soluble NSF Attachment Protein) Receptor; TBHP; tert-Butyl hydroperoxide; Lysosomes; Exocytosis; Copper; Calcium;