آشنایی با موضوع

الکتروفورز ژل پلی آکریل آمید(به انگلیسی: PAGE، polyacrylamide gel electrophoresis) تکنیکی است که به طور گسترده در بیوشیمی، پزشکی قانونی، ژنتیک، بیولوژی مولکولی و بیوتکنولوژی به منظور جداسازی ماکرومولکول‌هایی همچون پروتئین‌ها و اسیدهای نوکلئیک مورد استفاده قرار می‌گیرد. جداسازی ماکرومولکول‌ها بر اساس حرکت اللکتروفورتیک آنها انجام می‌گردد. میزان این حرکت به طول، کونفورماسیون و بار مولکول بستگی دارد. برخی مواقع ما از طریق این تکنیک ساختار طبیعی ماکرومولکول‌ها را بررسی می‌کنیم (Native PAGE). گاهی نیز به آن مواد شیمیایی دناتوره کنند ه می‌افزاییم تا درهم پیچیدگی‌ها و ساختار طبیعی از بین برود و مولکول‌ها تنها بر اساس طول و نسبت بارشان از یکدیگر جدا شوند. به این روش SDS-PAGE (Sodium dodecyl sulfate polyacrylamide gel electrophoresis) گفته می‌شود. در این روش مولکول‌ها بر اساس تفاوت در وزن مولکولیشان از یکدیگر جدا می‌گردند. زمانی که این مولکول‌ها در میدان الکتریکی قرار می‌گیرند، رشته‌های پلی پپتیدی که بار منفی دارند، بر اساس میزان بارشان، به سمت آند حرکت می‌کنند. میزان فاصله پیموده شده، با وزن مولکولی آنها نسبت عکس دارد. با مقایسه نسبت فاصلهٔ طی شده پروتئین به طول ژل(Rf)، می‌توان به وزن مولکولی نسبی پروتئین دست یافت. به طور معمول به منظور دناتوره کردن اسیدهای نوکلئیک از اوره استفاده می‌شود. در حالی که به منظور دناتوره کردن پروتئین‌ها عموماً از سدیم دودسیل سولفات(SDS) استفاده می‌گردد. همچنین ممکن است از ۲-مرکاپتواتانل نیز جهت از بین بردن پیوندهای دی سولفیدی در بین کمپلکس‌های پروتئینی استفاده شود. محلولهای لازم در الکتروفورز ژل پلی آکریل آمید 1ـ آکریل آمید 30%: برای تهیه 100 میلی‌لیتر از این محلول، gr 29 از پودر آکریل آمید را با gr1 از پودر بیس‌آکریل آمید مخلوط کرده و حجم آنرا با آب ‌مقطر به 100 میلی‌لیتر می‌رسانیم. 2ـ TBE5X: برای تهیه 1000 میلی‌لیتر از این محلول،gr54 از پودر Tris را با gr5/27 بوریک اسید مخلوط کرده و 20 میلی‌لیتر M)EDTA5/0( به آن اضافه می‌کنیم و با آب مقطر حجم محلول را به 1000 میلی‌لیتر می‌رسانیم. 3ـ آمونیوم پرسولفات 10%: برای تهیه 10 میلی‌لیتر از این محلول، gr1 از پودر APS را با آب مقطر به حجم 10 میلی‌لیتر می‌رسانیم. این محلول را بایستی در یخچال و در دمای C º 4 نگهداری کرد. 4ـ TEMED بصورت آماده وجود دارد که این محلول بسیار بد بو و جهش‌زا می‌باشد. بنابراین هنگام استفاده بایستی زیر هود کار شود و خیلی سریع کار انجام گیرد 5- بافر لود با حاوی فرم آمید: ml 10فرم آمید، μl200 EDTA M5/0 با PH 8، mg15 گزیلن سیانول و mg3 برومو فینول بلو را مخلوط می کنیم. وسایل لازم برای الکتروفورز: 1ـ‌ تانک 2ـ شیشه‌های ساخت ژل 3ـ شانه‌های مخصوص برای ایجاد چاهکهایی در ژل 4ـ گیره برای نگهداری شیشه‌های ژل 5ـ Spacer الکتروفورز: به سبب اینکه ماکرومولکول های زیستی مانند DNA و پروتئین ها باردار هستند می‌توان با قرار دادن آنها در یک میدان الکتریکی، آنها را بر اساس خواص فیزیکی مانند شکل فضایی، وزن مولکولی و بار الکتریکی، تفکیک کرد. برای این منظور از روشی بنام الکتروفورز استفاده می‌شود. روش های مختلف الکتروفورزی برای تفکیک و مطالعه بیومولکول ها اعم از اسید های نوکلئیک یا پروتئین ها ابداع شده است. ژل الکتروفورز: از یک محیط نیمه جامد (ژل) به عنوان فاز ثابت استفاده می‌شود. این نوع الکتروفورز برحسب نوع ژل به کار گرفته شده به دو نوع الکتروفورز ژل پلی‌اکریل آمید (PAGE) و الکتروفورز ژل آگارز تقسیم می‌شود. الکتروفورز PAGE دارای قدرت تفکیک بسیار بالائی بوده و برای تفکیک پروتئین ها و اسید های نوکلئیک به کار گرفته می‌شود. به منظور بررسی پروتئین ها با استفاده از PAGE، به سبب اینکه پروتئین ها دارای بارهای متفاوت هستند، معمولاً برای اینکه تفکیک فقط براساس وزن مولکولی انجام شود به بافر ماده شیمیائی SDS (سدیم دو دسیل سولفات ) اضافه می‌شود. SDS مولکول بزرگی با بار منفی می‌باشد. این ماده باعث واسرشت شدن پروتئین ها شده و به آنها متصل می‌شود. به ازای هر دو اسید آمینه، یک مولکول SDS به پروتئین متصل می‌شود که باعث القاء بارمنفی متناسب با وزن مولکولی به پروتئین می‌شود. هر چه غلظت پلی اکریل آمید بیشتر باشد قدرت تفکیک ژل بیشتر خواهد بود و مولکول های دارای وزن مولکولی نزدیک به هم را بهتر تفکیک می‌نماید. برای تفکیک اسیدهای نوکلئیک در صورت امکان از ژل آگارز استفاده می‌شود. تهیه ژل مزبور به مراتب سریعتر وآسانتر از ژل پلی اکریل آمید بوده و هزینه کمتری را در بر می‌گیرد.
در این صفحه تعداد 1248 مقاله تخصصی درباره الکتروفورز ژل پلی آکریل آمید که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI ترجمه شده الکتروفورز ژل پلی آکریل آمید
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: الکتروفورز ژل پلی آکریل آمید; RNA binding; DNA binding; Binding affinity; Nucleic acid binding protein; Electrophoretic mobility shift assay; Gel shift assayEMSA, electrophoretic mobility shift assay; PAGE, polyacrylamide gel electrophoresis; KD,app, apparent dissociation constant; ds
مقالات ISI الکتروفورز ژل پلی آکریل آمید (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: الکتروفورز ژل پلی آکریل آمید; ChIP, chromatin immunoprecipitation; COX1, cytochrome oxidase subunit 1; ERK, external signal-regulated kinase; MET, mesenchymal-epithelial transition; MRC, mitochondrial respiratory complex; PAGE, polyacrylamide gel electrophoresis; PRC2, Polycomb repres
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: الکتروفورز ژل پلی آکریل آمید; BSA, bovine serum albumin; CD, circular dichroism; Hb, hemoglobin; metHb, methemoglobin; PAGE, polyacrylamide gel electrophoresis; ROS, reactive oxygen species; Tris–HCl, Tris[hydroxymethyl-aminomethane]–HCl; TEMED, N,N,N′,N′-tetramethyl ethylenediamineAm
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: الکتروفورز ژل پلی آکریل آمید; Nucleosomes; Histone acetylation; ISWI remodeling; Transcription; Active chromatinbp, base pairs; BSA, bovine serum albumin; MW, molecular weight; PAGE, polyacrylamide gel electrophoresis; PMSF, phenylmethylsulfonyl fluoride; RE, restriction endonuclease;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: الکتروفورز ژل پلی آکریل آمید; CMC, carboxymethyl cellulose; PoxXEG12A, Penicillium oxalicum xyloglucan-specific endo-β-d-1,4-glucanase; PAGE, polyacrylamide gel electrophoresis; SDS, sodium dodecyl sulfate; XEG, xyloglucan-specific endo-β-d-1,4-glucanase; XGO, xyloglucan oligosacchari
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: الکتروفورز ژل پلی آکریل آمید; PCR, polymerase chain reaction; RT-PCR, reverse transcriptase PCR; cDNA, complementary DNA; 1-NPN, 1-N-phenyl-naphthylamine; SDS, sodium dodecyl sulfate; PAGE, polyacrylamide gel electrophoresis; Ki, dissociation constant; ANOVA, analysis of variance; SE,
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: الکتروفورز ژل پلی آکریل آمید; CPT, camptothecin; Top1, topoisomerase IB; TDP1, tyrosyl-DNA phosphodiesterase 1; TDP2, tyrosyl-DNA phosphodiesterase 2; PAGE, polyacrylamide gel electrophoresis; SDS, sodium dodecyl sulfateTopoisomerase I; Indenoisoquinoline; Anticancer; Cytotoxicity; Ty
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: الکتروفورز ژل پلی آکریل آمید; PIA, polysaccharide intercellular adhesin; PNAG, β-1,6-linked poly-N-acetylglucosamine; NMR, nuclear magnetic resonance; DSS, 2,2-dimethyl-2-silapentane-5-sulfonic acid; PAGE, polyacrylamide gel electrophoresis; 1D, one-dimensional; 2D, two-dimensional; N
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: الکتروفورز ژل پلی آکریل آمید; Aotamy, Aspergillus oryzae Taka-amylase; Anamy, Aspergillus niger α-amylase; DNS, 3,5-Dinitrosalicylic acid; EDTA, ethylene diamine tetra-acetate; MES, 2-(N-morpholino) ethanesulfonic acid; PAGE, polyacrylamide gel electrophoresis; PEG, polyethylene glyco
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: الکتروفورز ژل پلی آکریل آمید; ACD, acid-citrate-dextrose; ADP, adenosine diphosphate; ASA, acetylsalicylic acid; FFD, fibrinogen fragment D; LIBS6, ligand-induced binding site 6; mAb, monoclonal antibody; PAGE, polyacrylamide gel electrophoresis; PBS, phosphate-buffered saline; PPP, p
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: الکتروفورز ژل پلی آکریل آمید; ABA, abscisic acid; IPTG, isopropyl β-d-1-thiogalactopyranoside; MeJA, methyl jasmonate; PAGE, polyacrylamide gel electrophoresis; PCR, polymerase chain reaction; PR, pathogenesis-related; qPCR, quantitative real time RT-PCR; RACE, rapid amplification of
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: الکتروفورز ژل پلی آکریل آمید; Puroindolines; Wheat hardness; Self-assemblyAF4, asymmetrical flow field-flow fractionation; DLS, dynamic light scattering; HPLC, high performance liquid chromatography; PAGE, polyacrylamide gel electrophoresis; PINA, puroindoline a; PINB, puroindoline b;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: الکتروفورز ژل پلی آکریل آمید; N-Acetyl-β-d-glucosaminidase; Kinetics; Activity regulation; Tilapia; ReproductionIC50, inhibitor concentrations leading to 50% activity loss; Km, Michaelis–Menten constant; NAGase, N-acetyl-β-d-glucosaminidase; PAGE, polyacrylamide gel electrophoresis; P
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: الکتروفورز ژل پلی آکریل آمید; miRNA, microRNA; F81 cell line, feline kidney cell line; MEV, mink enteritis virus; nt, nucleotides; MEM, minimum essential medium; C3, uninfected cells; V3, virus-infected cells; PAGE, polyacrylamide gel electrophoresis; U, uridine; G, guanine; qRT-PCR,
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: الکتروفورز ژل پلی آکریل آمید; AP sites, apurinic/apyrimidinic sites; Endo IV, endonuclease IV; MMS, methyl methane sulfonate; NLS, nuclear localization signal; PAGE, polyacrylamide gel electrophoresis; PCR, polymerase chain reaction; SDS, sodium dodecyl sulfateAP endonuclease; DNA rep
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: الکتروفورز ژل پلی آکریل آمید; miRNAs, microRNAs; qPCR, quantitative real-time polymerase chain reaction; sRNA, small RNA; siRNAs, short interfering RNAs; pri-miRNA, primary RNA precursors; RDRP, RNA-dependent RNA polymerase; PAGE, polyacrylamide gel electrophoresis; CT, threshold cycl
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: الکتروفورز ژل پلی آکریل آمید; BN, Blue-Native; Chl, chlorophyll; DGDG, digalactosyl-diacylglycerol; Lhc, light-harvesting complexes; LHCII, trimer light-harvesting complex; MGDG, monogalactosyl-diacylglycerol; PAGE, polyacrylamide gel electrophoresis; PS, photosystem; RWC, relative wa
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: الکتروفورز ژل پلی آکریل آمید; BN, Blue-Native; CA, connecting antenna; Chl, chlorophyll; FNR, ferredoxin-NADP+ oxidoreductase; LHC, light-harvesting complex; NPQ, non-photochemical quenching; PAGE, polyacrylamide gel electrophoresis; PS, photosystem; SDS, sodium-dodecyl-sulfate; VAZ,
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: الکتروفورز ژل پلی آکریل آمید; 2D, two-dimensional; MS, mass spectrometry; CHAPS, 3-(3-cholamidopropyl)-dimethylammoniopropane sulfonate; pI, isoelectric point; IPG, immobilized pH gradient; DTT, dithiothreitol; SDS, sodium dodecylsulfate; PAGE, polyacrylamide gel electrophoresis; TFA,
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: الکتروفورز ژل پلی آکریل آمید; Cyanobacteria; Luciferase; RSF1010; Transformation; Gloeobacter violaceus PCC 7421CBB, Coomassie Brilliant Blue; PCR, polymerase chain reaction; SDS, sodium dodecyl sulfate; PAGE, polyacrylamide gel electrophoresis; Sm, streptomycin
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: الکتروفورز ژل پلی آکریل آمید; AA, alopecia areata; AT, alopecia totalis; AU, alopecia universalis; IL1, interleukin-1; Indel, insertion/deletion; 3′UTR, 3′ untranslated region; miR, microRNA; PAGE, polyacrylamide gel electrophoresis; OR, odds ratios; CI, confidence intervalAlopecia ar
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: الکتروفورز ژل پلی آکریل آمید; MALDI-ToF, Matrix-assisted laser desorption/ionization trap-time of flight mass spectrometry; PAGE, polyacrylamide gel electrophoresis; FITC, fluorescein isothiocyanate; IFA, indirect immunofluorescence assay; RC-IFA, recombinant cell-based indirect immun
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: الکتروفورز ژل پلی آکریل آمید; SNP, single nucleotide polymorphism; PCR, polymerase chain reaction; PCR–SSCP, PCR–single strand conformational polymorphism; GLM, general linear model; PAGE, polyacrylamide gel electrophoresis; IMF, intramuscular fat; MAS, marker assisted selectionLeptin
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: الکتروفورز ژل پلی آکریل آمید; DSC, Differential Scanning Calorimetry; PAGE, Polyacrylamide gel electrophoresis; CD, circular dichroism; MALDI-TOF, matrix assisted laser desorption/ionization time-of-flight mass spectrometry; FT-IR, Fourier transforms infrared spectroscopyPepsin; Therm
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: الکتروفورز ژل پلی آکریل آمید; FFRCMK, d-Phe-Phe-Arg-chloromethylketone; Bz-, benzoyl-; pNA, p-nitroanilide; Z-, benzyloxycarbonyl; l-BAPNA, Bz-l-Arg-pNA; TLCK, Nα-p-tosyl-l-lysine chloromethyl ketone; PAGE, polyacrylamide gel electrophoresis; MALDI-TOF MS, matrix-assisted laser desorp
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: الکتروفورز ژل پلی آکریل آمید; Acetylcholinesterase; Evolution; Insect; Functional replacementAChE, acetylcholinesterase; ChE, cholinesterase; BChE, butyrylcholinesterase; OP, organophosphate; CB, carbamate; PAGE, polyacrylamide gel electrophoresis; CNS, central nervous system; RACE, r
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: الکتروفورز ژل پلی آکریل آمید; bp, base pairs; CCE, carboxyl/cholinesterase; cDNA, complementary DNA; CXE3, carboxylesterase 3; dNTP, deoxyribonucleoside triphosphate; kDa, kilodalton(s); ORF, open reading frame; PAGE, polyacrylamide gel electrophoresis; PCR, polymerase chain reaction;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: الکتروفورز ژل پلی آکریل آمید; CRP, C-reactive protein; ELISA, enzyme-linked immunosorbent assay; IFN, interferon; IL, interleukin; IgG, immunoglobulin G; PAGE, polyacrylamide gel electrophoresis; PBS, phosphate buffered saline; TNF, tumor necrosis factorAutoantibodies; Chromatography;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: الکتروفورز ژل پلی آکریل آمید; Azuki bean; Cystathionine γ-synthase; Methionine biosynthesis; Soybean; Transgenic plantCaMV, cauliflower mosaic virus; CGS, cystathionine γ-synthase; GFP, green fluorescent protein; OPH, O-phosphohomoserine; PAGE, polyacrylamide gel electrophoresis; PCR,
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: الکتروفورز ژل پلی آکریل آمید; BSA, Bovine serum albumin; PAGE, Polyacrylamide gel electrophoresis; NBT, Nitroblue tetrazolium; PMS, Phenazine methosulphate; ROS, Reactive oxygen species; SOD, Superoxide dismutase; TLSOD, Tick larvae superoxide dismutaseSuperoxide dismutase; Camel tick
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: الکتروفورز ژل پلی آکریل آمید; BHT, butylhydroxyltoluene; Cd, cadmium; hpf, hours post fertilization; MMR, DNA mismatch repair; MSH2, MutS homolog 2; MSH6, MutS homolog 6; NAC, N-acetylcysteine; PAGE, polyacrylamide gel electrophoresis; ROS, reactive oxygen speciesCadmium; DNA mismatch
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: الکتروفورز ژل پلی آکریل آمید; DS, Down syndrome; Hsa21, human chromosome 21; sRNA, small RNA; RT-PCR, reverse transcriptase-polymerase chain reaction; RISC, miRNA-induced silencing complexes; GO, Gene Ontology; PAGE, polyacrylamide gel electrophoresis; Nt, nucleotides; TPM, transcript
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: الکتروفورز ژل پلی آکریل آمید; GAPDH, glyceraldehyde-3-phosphate dehydrogenase; GFP, green fluorescent protein; MS, mass spectrometry; MS/MS, tandem mass spectrometry; NCBI, National Center for Biotechnology Information; PAGE, polyacrylamide gel electrophoresis; PCR, polymerase chain r
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: الکتروفورز ژل پلی آکریل آمید; APX, ascorbate peroxidase; BSA, bovine serum albumin; CAT, catalase; DHAR, dehydroascorbate reductase; DTT, dithiothreitol; GPX, guaiacol peroxidase; MDHAR, monodehydroascorbate reductase; PAGE, polyacrylamide gel electrophoresis; POD, peroxidase; ROS, re
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: الکتروفورز ژل پلی آکریل آمید; HCC, hepatocellular carcinoma; HBV, hepatitis B virus; HCV, hepatitis C virus; HDV, hepatitis D virus; HIV, human immunodeficiency virus; IFNAR1, interferon (alpha, beta and omega) receptor 1; miR, microRNA; PAGE, polyacrylamide gel electrophoresis; OR, o
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: الکتروفورز ژل پلی آکریل آمید; DTT, dithiothreitol; EDTA, ethylenediaminetetraacetic acid; ICP-AES, inductively coupled plasma-atomic emission spectrometry; IPTG, isopropyl-β-d-thiogalactopyranoside; PAGE, polyacrylamide gel electrophoresis; PCR, polymerase chain reaction; SEC, size ex
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: الکتروفورز ژل پلی آکریل آمید; DCIS, ductal carcinoma in situ; GASP-1, G-protein coupled receptor-associated sorting protein 1; GASP-1, 2-D high performance liquid electrophoresis, 2-D HPLE; PBS, phosphate buffered saline; PAGE, polyacrylamide gel electrophoresis; PVDF, polyvinylidene
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: الکتروفورز ژل پلی آکریل آمید; UMV, Universal Mass Vaccination; MoH, Ministry of Health; PCR, polymerase chain reaction; RT-PCR, reverse transcription polymerase chain reaction; PAGE, polyacrylamide gel electrophoresis; ST, G serotypingRotavirus strains; Genotypes; Gastroenteritis; Nat
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: الکتروفورز ژل پلی آکریل آمید; HMW, high molecular weight; SDS, sodium dodecyl sulfate; PAGE, polyacrylamide gel electrophoresis; ORF, open reading frame; MYA, million years ago; PCR, polymerase chain reaction; DTT, dithiothreitol; CTAB, cetyltrimethyl ammonium bromideAustralopyrum; Ev
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: الکتروفورز ژل پلی آکریل آمید; HA, hemagglutinin; HPAIV, highly pathogenic avian influenza virus; M1, matrix protein 1; NA, neuraminidase; NEP, nuclear export protein; NP, nucleoprotein; NS1, non-structural protein 1; PAGE, polyacrylamide gel electrophoresis; PEI, polyethyleneimine; Rd
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: الکتروفورز ژل پلی آکریل آمید; α, alpha; %, percent; DEAE-sephadex A50, diethylamino-ethyl sephadex A50; SDS, Sodium dodecyl sulfate; PAGE, polyacrylamide gel electrophoresis; Ki, inhibitor constant; Km, Michaelis–Menten constant; w/w, weight by weight; w/v, weight by volume; °C, degre
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: الکتروفورز ژل پلی آکریل آمید; BSA, bovine serum albumin; Gmean, geometric means; PAGE, polyacrylamide gel electrophoresis; SDS, sodium dodecyl sulfate; EDTA, ethylenediaminetetraacetic acid; PBS, phosphate buffer saline; FITC, fluorescein isothiocyanate; TCA, trichloroacetic acid; DME
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: الکتروفورز ژل پلی آکریل آمید; MTOC, microtubule-organizing centers; EoCen, Euplotes octocarinatus centrin; N-EoCen, N-terminal domain of Euplotes octocarinatus centrin; HsCen1, human centirn 1; HsCen2, human centirn 2; HsCen3, human centirn 3; PAGE, polyacrylamide gel electrophoresis;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: الکتروفورز ژل پلی آکریل آمید; APC, allophycocyanin; LHC, light-harvesting chlorophyll complexes; PAGE, polyacrylamide gel electrophoresis; PBPs, phycobilin-binding proteins; PBS, phycobilisome; PC, phycocyaninAntenna; Cyanophora paradoxa NIES 547; Glaucocystophyte; Linker protein; Phy
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: الکتروفورز ژل پلی آکریل آمید; DCMU, 3-(3,4-dichlorophenyl)-1,1-dimethylurea; DPH, 1,6-diphenyl-1,3,5-hexatriene; FA, fatty acid; PAGE, polyacrylamide gel electrophoresis; PAS domain, the domain that contains PER-ARNT-SIM, (PAS) and phytochrome amino acid features; PUFAs, polyunsaturat
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: الکتروفورز ژل پلی آکریل آمید; ROS, reactive oxygen species; GFS, glucose /fructose/sorbose medium; NBT, nitroblue tetrazolium; TEMED, N,N,N′,N′-tetramethylethylenediamine; PAGE, polyacrylamide gel electrophoresis; PCR, polymerase chain reaction; PQ, paraquat (1,1′-dimethyl-4,4′-bipyri