آشنایی با موضوع

شبکه آندوپلاسمی بزرگترین اندامک داخل سلولی محسوب می‌شود. فضای داخل شبکه آندوپلاسمی لومن نام دارد و در سال 1964 توسط آنشلیم نامگذاری شد. این فضا که اغلب همگن است از ماده زمینه‌ای سیتوپلاسمی، تراکم کمتری دارد و می‌تواند وسیع شده و حفره‌هایی را بوجود آورد. فضای داخل شبکه آندوپلاسمی یا لومن با فضای بین دو غشایی هسته نیز ارتباط دارد. غشای خارجی هسته با شبکه آندوپلاسمی دانه‌دار ارتباط دارد. غشای شبکه آندوپلاسمی شباهت زیادی به غشای سیتوپلاسمی دارد. با این اختلاف که ضخامت کمتری دارد و مقدار پروتئین آن بیشتر از مقدار لیپید است. استخراج لیپیدهای غشای پلاسمایی موجب در هم ریختن ساختمان پلاسمالم می‌گردد. ولی استخراج لیپیدهای غشای شبکه آندوپلاسمی موجب درهم ریختن آن نمی‌شود. انواع شبکه آندوپلاسمی شبکه آندوپلاسمی دانه‌دار یا خشن یا (Rough ER) دانه‌های متصل به RER ریبوزومها هستند. این بخش در سنتز پروتئین بخصوص پروتئینهای ترشحی و در پردازش بعدی آن شرکت دارند. سلولهای ترشحی جانوران شبکه آندوپلاسمی دانه‌دار توسعه یافته‌ای دارند ولی در سلولهای گیاهی این شبکه گسترش کمتری دارد. در مجاورت هسته و بخشهای خارجی سیتوپلاسم یا مجاور غشای سیتوپلاسمی شبکه آندوپلاسمی دانه‌دار بیشتر وجود دارد. شبکه آندوپلاسمی صاف یا نرم (Smooth ER) این شبکه فاقد ریبوزوم بوده، ادامه شبکه آندوپلاسمی دانه‌دار است. در نواحی میانی سیتوپلاسم شبکه آندوپلاسمی صاف و حفره‌ای بیشتر است. از وظایف شبکه آندوپلاسمی صاف می‌توان سنتز چربیها، هیدرولز گلوکز- 6 فسفات و متابولیسم گزنوبیوتیکها یا مواد آلی خارجی مانند حشره کشها را نام برد. در سلولهایی که متابولیسم چربیها در آن روی می‌دهد و سلولهای عضلانی SER گسترش بیشتری دارد. SER واجد ناحیه‌ای موسوم به Transition است که از این ناحیه وزیکول‌های حاوی مواد از ER جدا و به دستگاه گلژی فرستاده می‌شود. اعمال شبکه آندوپلاسمی دخالت در متابولیسم قندها آنزیم گلوکز ۶ – فسفاتاز در سطح داخلی یا سطح لومنی غشای شبکه آندوپلاسمی قرار دارد و گروه فسفات را از کربن شماره ۶ گلوکز جدا می‌کنند. گلوکز را به فضای درونی شبکه و گروه فسفات را به سوی سیتوزول هدایت می‌کند. همچنین با وجود آنزیم گلیکوزیل ترانسفراز در شبکه آندوپلاسمی بخشی از گلیکوزیلاسیون پلی‌پپتیدها و لیپیدها در این محل صورت می‌گیرد. دخالت در متابولیسم لیپیدها عده‌ای از آنزیم‌های سنتز کننده اسیدهای چرب در شبکه آندوپلاسمی بخصوص شبکه آندوپلاسمی صاف وجود دارد که تری گلیسریدها، گلیکولیپیدها و استروئیدها را می‌سازند. همچنین آنزیم‌های تجزیه کننده چربی‌ها نیز در شبکه آندوپلاسمی وجود دارد. دخالت در متابولیسم پروتئین‌ها در قسمت درونی شبکه آندوپلاسمی پپتیدازها وجود دارند. همچنین آنزیم اکسید کننده اسید آمینه مانند سرین اکسیداز شناخته شده‌است. مرحله اول گلیکوزیلاسیون یا انتقال الیگوساکاریدها به پروتئین در شبکه آندوپلاسمی صورت می‌گیرد. این شبکه با داشتن ریبوزوم در سنتز پروتئین‌ها بخصوص پروتئین‌های ترشحی نقش دارند. عمل افزودن سولفات به پروتئین‌ها یا لیپیدها در شبکه آندوپلاسمی و دستگاه گلژی صورت می‌گیرد. دخالت در جابجایی مواد (ترکیبات قندی و پروتئینی) عبور دادن زنجیره پلی پپتید در حال تشکیل به درون شبکه، پمپ کلسیم به درون شبکه، عبور دادن گلوکز به درون شبکه مربوط به انتقال عرضی می‌باشد. انتقال امواج الکتریکی درون سلولی با انتقال بار الکتریکی بخصوص در سلول‌های عصبی و عضلانی. عمل سم زدایی: شبکه آندوپلاسمی با الحاق UDB-گلوکورونیک اسید به متابولیت‌های سمی آنها را بی‌خطر می‌کند. سموم ابتدا بوسیله سیتوکوروم P ۴۵۰ کبدی هیدروکسید می‌شود که به این ترتیب حلالیت آنها در فاز آبی بالا می‌رود. سپس به منظور دفع در کبد به اسید گلوکورونیک وصل می‌شود. تجزیه هموگلوبین خون شبکه آندوپلاسمی سلول‌های کبدی در جداسازی گروه هِم از گلوبین نقش دارد. غیر اشباع کردن اسیدهای چرب تبدیل مولکول‌های آبگریز به مولکول‌های آب دوست، تغییر در استروئیدها و فعال کردن کارسینوژن‌ها از واکنش‌های اکسیداسیون شبکه آندوپلاسمی است. یکی دیگر از اعمال شبکه آندوپلاسمی ذخیره مواد در شبکه سارکوپلاسمی می‌باشد. نقش‌های اختصاصی شبکه آندوپلاسمی در سلول‌های گیاهی دخالت در تشکیل پلاسمووسماتا: در مرحله تلوفاز، سلول‌های گیاهی بخش‌هایی از شبکه آندوپلاسمی بین تعداد زیادی فراگموزوم قرار می‌گیرد و محل‌های ارتباطی سلول‌های گیاهی را فراهم می‌کند. دخالت در ساخت و ترشح کالوز. تشکیل میکروبادی، تشکیل مواد ترشحی در سلول‌های ترشحی، محل رسوب مواد در دیواره آوند چوبی، دربرگرفتن استاتولیت‌ها در سلول‌های کلاهک ریشه از وظایف شبکه آندوپلاسمی سلول‌های گیاهی است.
در این صفحه تعداد 3542 مقاله تخصصی درباره شبکه آندوپلاسمی که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI شبکه آندوپلاسمی (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: شبکه آندوپلاسمی ; Cardiomyocyte; Cynomolgus monkey; In vitro cytotoxicity; Microarray; Doxorubicin; Endoplasmic reticulum stress; IPA; Ingenuity Pathway Analysis; GO; Gene Ontology; hiPSC-CM; human pluripotent stem cell-derived cardiomyocyte; ER; endoplasmic reticulum;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: شبکه آندوپلاسمی ; AMP; adenosine monophosphate; ER; endoplasmic reticulum; ROS; reactive oxygen species; UPR; unfolded protein response; Autophagy; Hormesis; Lifespan; Longevity; Public health;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: شبکه آندوپلاسمی ; eIF2; eukaryotic initiation factor 2; ER; endoplasmic reticulum; Grp94; glucose-regulated protein of 94 kDa; Grp78; glucose-regulated protein of 78 kDa; HIF-1α; hypoxia inducible factor-1 alpha; HRE; hypoxia response element; Hsp; heat shock protein;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: شبکه آندوپلاسمی ; POPC; 1-palmitoyl-2-oleoyl-sn-glycero-3-phosphocholine; TO; triolein; POPE; 1-palmitoyl-2-oleoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine; CHOL; cholesterol; CO; cholesteryl oleate; DOG; dioleoyl glycerol; MD; molecular dynamics; LD; lipid droplet; Cav1; truncate
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: شبکه آندوپلاسمی ; ADAM; a disintegrin and metalloproteinase; COMP; cartilage oligomeric matrix protein; CTGF/CCN2; connective tissue growth factor; DMD; Duchenne Muscular Dystrophy; ECM; extracellular matrix; ER; endoplasmic reticulum; IPF; idiopathic pulmonary fibrosis; L
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: شبکه آندوپلاسمی ; NAFLD; nonalcoholic fatty liver disease; NASH; nonalcoholic steatohepatitis; FC; free cholesterol; VLDL; very low density lipoprotein; LDL; low density lipoprotein; mTOR; mechanistic target of rapamycin signaling; AMPK; AMP-activated protein kinase; TG; t
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: شبکه آندوپلاسمی ; ATG; autophagy-related proteins; CMA; chaperone-mediated autophagy; ULK1; Unc-51-like kinase 1; PI3K; phosphatidylinositol 3-kinase; mTOR; mammalian target of rapamycin; PE; phosphatidylethanolamine; IFN-γ; interferon-γ; IL-1; interleukin-1; IL-17; inte
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: شبکه آندوپلاسمی ; APC; antigen presenting cells; MΦ; macrophages; DC; dendritic cells; ER; endoplasmic reticulum; PMN; polymorphonuclear neutrophil; PV; parasitophorous vacuole; CR; complement receptor; LACK; Leishmania homoloque of receptors for activated C kinase; MINCL
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: شبکه آندوپلاسمی ; AO/EB; acridine orange/ethidium bromide; ATF6; activating transcription factor 6; BBB; blood-brain barrier; BSA; bovine serum; Ca2+; calcium; DAPI; 4,6-diamino-2-pheno-lindol dihydrochloride; DCF; 2',7'-dichlorofluorescein; DCFH-DA; 2',7'-dichlor
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: شبکه آندوپلاسمی ; AGE; advanced glycation end products; AICAR; 5-Aminoimidazole-4-carboxamide ribonucleotide; AMPK; 5′ adenosine monophosphate-activated protein kinase; APC; antigen-presenting cell; Atg7; autophagy-related gene 7; ATP; adenosine triphosphate; ATRA; all-t
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: شبکه آندوپلاسمی ; GLP-1; glucagon-like peptide-1; GLP-1RA; glucagon-like peptide-1 receptor agonists; DR; diabetic retinopathy; VEGF; vascular endothelial growth facto; DM; diabetes mellitus; Ops; oscillatory potentials; E4; Exenatide-4; GCL; ganglion cell layer; RGC; Reti
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: شبکه آندوپلاسمی ; AMOP; adhesion-associated domain present in MUC4 and other proteins; C4BP; C4b-binding protein; CCP; complement control protein; CR1; complement receptor 1; CR3; complement receptor 3; CS; chondroitin sulfate; CSMD; CUB and Sushi multiple domains; DAF; de
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: شبکه آندوپلاسمی ; AD; Alzheimer's disease; ADP; Alzheimer's disease patient; CDR; Clinical Dementia Rating; DCF; chloromethyl-2,7-dichlorodihydrofluorescein diacetate; ER; endoplasmic reticulum; NP; normal patient; MAM; mitochondrial associated membranes; MMP; mitochondria
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: شبکه آندوپلاسمی ; HIF; hypoxia inducible factor; GO; gene ontology; SREBP; sterol regulatory element-binding protein; ER; endoplasmic reticulum; SCAP; SREBP cleavage activating protein; TAG; triacylglycerol; GPL; glycerophospholipid; Sre1N; Sre1 N-terminal transcription fa
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: شبکه آندوپلاسمی ; HIV; human immunodeficiency virus; SA; South Africa; NOx; oxides of nitrogen; BW; birthweight; Nrf2; nuclear factor (erythroid-derived 2)-like 2; Keap1; kelch-like ECH-associated protein 1; mi-RNA; microRNA; NO; nitrites/nitrates; MDA; malondialdehyde; ER
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: شبکه آندوپلاسمی ; ADAM; a disintegrin and metalloproteinase; APP; amyloid precursor protein; APC; antigen presenting cell; Aβ; β-amyloid; B7-H1; B7-homolog 1; CARD; caspase activation and recruitment domain; CCR; C-C chemokine receptor; CIM; C-protein induced myositis; C
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: شبکه آندوپلاسمی ; αS; alpha-synuclein; PD; Parkinson's disease; ER/M; endoplasmic reticulum/microsomes; HMW; high molecular weight; SpC; spinal cord; Ctx; cortex; PreS; presymptomatic; Tg; transgenic; nTg; non-Tg; α-Synuclein; Microsomes; Endoplasmic reticulum; Oligomers
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: شبکه آندوپلاسمی ; BPS; bathophenanthroline disulfonic acid disodium; ChIP; chromatin immunoprecipitation; ER; endoplasmic reticulum; FA; fatty acid; FAS; ferrous ammonium sulfate; Pol II; polymerase II; OD; optical density; RT-qPCR; Reverse Transcription-quantitative real
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: شبکه آندوپلاسمی ; DAMPs; danger associated molecular patterns; ER; endoplasmic reticulum; HMGB1; high mobility group box 1; IL-1Ra; IL-1 receptor antagonist; LPS; lipopolysaccharide; MS; mass spectrometry; PAMPs; pathogen associated molecular patterns; SDC; sodium deoxycho
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: شبکه آندوپلاسمی ; Mass-spectrometry; Proteomics; Endocrinology; Children; Pediatrics; 17OHPG; 17-Hydroxyprogesterone; Apo; Apolipoprotein; CAH; Congenital Adrenal Hyperplasia; CDG; Congenital Disorders of Glycosylation; DHEAS; Dehydroepiandrosterone Sulfate; DN; Diabetic N
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: شبکه آندوپلاسمی ; POM; pomegranate; ALD; alcoholic liver disease; TJ; tight junction; AJ; adherent junction; CYP2E1; ethanol-inducible cytochrome P450-2E1; iNOS; inducible nitric oxide synthase; nitroxidative stress; oxidative and nitrative stress; KI mice; knock-in mice;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: شبکه آندوپلاسمی ; ABA; Abscisic acid; AFPs; Antifreeze proteins; AGPs; Arabinogalactan proteins; ATG; Autophagy; CDPKs; Ca2+-dependent protein kinases; CIPKs; CBL-interacting protein kinases; CAX; Ca2+/H+ exchangers; ICE1; Inducer of CBF expression 1; CBFs; C-repeat bindin
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: شبکه آندوپلاسمی ; ad-virDRP1K38A; dominant-negative DRP1; AICAR; 5-aminoimidazole-4-carboxamide ribonucleotide; ATP5; ATP synthase subunit 5; DAG; diacylglycerol; DRP1; dynamin related protein 1; ER; endoplasmic reticulum; FAO; fatty acid beta-oxidation; JC-1; 5,5′,6,6â€
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: شبکه آندوپلاسمی ; ACC; Acetyl-CoA carboxylase; ACSL; Long-chain acyl-CoA synthetase; AMPK; AMP-activated protein kinase; Apo; Apolipoprotein; ATGL; Adipose triglyceride lipase; CD36; Cluster of differentiation 36; CGI-58; Comparative gene identification-58; CIDE; Cell deat
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: شبکه آندوپلاسمی ; 8-OHdG; 8-hydroxy-2-deoxyguanosine; Δym; mitochondrial membrane potential; AMPK; AMP-activated protein kinase; apoB; apolipoprotein B; AST; aspartate transaminase; ALT; alanine transaminase; ATP; adenosine triphosphate; CPT-1; carnitine palmitoyl-transfe
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: شبکه آندوپلاسمی ; ER; endoplasmic reticulum; HSP; heat shock protein; PDI; protein disulfide isomerase; ROS; reactive oxygen species; SAM; S-adenosylmethionine; Organ specificity; Time dependency; Flooding; Drought; Soybean; Proteomics;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: شبکه آندوپلاسمی ; Pancreas; Inflammatory Response; Acinar Cell; Lamellar Bodies; ADP; adenosine diphosphate; AP; acute pancreatitis; Arg; L-arginine; Arg-AP; L-arginine-induced acute pancreatitis; ATP; adenosine triphosphate; CatB; cathepsin B; CCK; cholecystokinin-8; CDE-
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: شبکه آندوپلاسمی ; AFM; (mixed) amplitude and frequency modulation; AM; amplitude modulation; AMPA; α-amino-3-hydroxy-5-methyl-4-isoxazolepropionic acid; ATP; adenosine triphosphate; BC; basket cell; ER; endoplasmic reticulum; FM; frequency modulation; GABA; γ-aminobutyri
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: شبکه آندوپلاسمی ; PGPB; Plant growth promoting bacteria; 2-DE; Two-dimensional gel electrophoresis; MS; Mass spectrometry; PM; Plasma membrane; MAMPs; Microbe-associated molecular patterns; ER; Endoplasmic reticulum; nr; Never ripe; wt; Wild type; Bm; Bacillus megaterium s
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: شبکه آندوپلاسمی ; ABTS; 2,2′-azino-bis(3-ethylbenzothiazoline-6-sulphonic acid; DMF; dimethylformamide; ds-DNA; double-stranded DNA; ER; endoplasmic reticulum; EDTA; ethylenediaminetetraacetic acid; fla; flavonolate; GO; galactose oxidase; NHE; normal hydrogen electrode;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: شبکه آندوپلاسمی ; Peroxisome; Cancer; Pexophagy; Plasmalogen; Mitochondrion; Metabolism; AA; arachidonic acid; ABCD; ATP-binding cassette (ABC) transporters subfamily D; ACOX; Acyl Coenzyme-A oxidase; AGPS; alkyl-glycerone phosphate synthase; AMACR; α-Methylacyl-CoA racem
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: شبکه آندوپلاسمی ; α-Syn; α-synuclein; AD; Alzheimer's disease; BP; Biological Process; CAMS; Chinese Academy of Medical Sciences; CAPS; calcium-dependent activator of secretion; CC; Cellular component; CCK; Cell counting kit; DA; dopamine; DAVID; Database for annotation,
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: شبکه آندوپلاسمی ; Sphingolipid domains; H-bonding network; Eukaryotic plasma membrane; Membrane dipole potential; Lipid phase behavior; Cholesterol; 2-OH-FA; 2-hydroxy-fatty acids; 2-OH-OA; 2-hydroxyoleic acid; AFM; atomic force microscopy; CERK; ceramide kinase; CerS; cer
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: شبکه آندوپلاسمی ; iDOSY; (integrated into) diffusion ordered spectroscopy; 2A6; human cytochrome P450 monooxygenase 2A6; BFP; blue fluorescent protein; Bx1; indole synthase from Zea mays; CaMV; cauliflower mosaic virus; CLIP-COSY; clean in-phase correlation spectroscopy; c
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: شبکه آندوپلاسمی ; Recombinant therapeutics; Aggregation; Host cell proteins; Glycosylation; Regulation; Biopharmaceuticals; 2D-PAGE; Two-dimensional polyacrylamide gel electrophoresis; ADCC; antibody-dependent cell-mediated cytotoxicity; AUC/SV-AUC; (Sedimentation velocity
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: شبکه آندوپلاسمی ; Mitochondria; Ubiquitin; Neurodegeneration; E3 ligase; Mitochondria-derived vesicles; PD; Parkinson's disease; MDV; mitochondria-derived vesicle; DA; dopaminergic; SN; substantia nigra; GWAS; genome-wide association study; OMM; outer mitochondrial membran
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: شبکه آندوپلاسمی ; ALT; alanine aminotransferase; AMPK; AMP-dependent protein kinase; ANOVA; analysis of variance; AST; aspartate aminotransferase; baPWV; brachial-ankle pulse wave velocity; BMI; body mass index; BUN; blood urea nitrogen; CIMT; carotid intima-media thicknes
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: شبکه آندوپلاسمی ; ABCB1; ATP-binding cassette sub-family B member 1; ABCG; ATP-binding cassette drug efflux transporters; ACD; autophagic cell death; AKT; alpha serine/threonine protein kinase; ALDH; aldehyde dehydrogenase; AMPK; AMP-activated protein kinase; AP; apurinic/
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: شبکه آندوپلاسمی ; CaMKII; Ca2+-calmodulin-dependent kinase II; ER; endoplasmic reticulum; GABAARs; type-A GABA receptors; IICR; IP3 receptor-dependent calcium release; GLT1; glutamate transporter 1; GlyR; glycine receptor GlyR; mGluRs; metabotropic glutamate receptors; nAc
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: شبکه آندوپلاسمی ; CRC; Colorectal Cancer; DIO; Iodothyronine Deiodinases; ER; Endoplasmic Reticulum; GPX; Glutathione Peroxidase; GSH; Glutathione; NFκB; Nuclear Factor κ-light-chain-enhancer of activated B cells; NOX; NADPH-oxidase; NPC; Nutritional Prevention of Cancer
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: شبکه آندوپلاسمی ; AAV; ANCA-associated vasculitis; ACPA; anti-citrullinated protein antibodies; AID; autoimmune disease; AIM; autoimmune myopathies; AInfD; autoinflammatory disease; AS; ankylosing spondylitis; DZ; dizygotic; ER; endoplasmic reticulum; FMF; familial Mediter
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: شبکه آندوپلاسمی ; CVD; cardiovascular disease; ER; endoplasmic reticulum; SD; standard deviation; UPR; unfolded protein response; Selenium; Plasma selenium concentration; Selenium intake; Selenium dose; Selenium toxicity; Mortality; Cancer mortality; Cardiovascular mortali
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: شبکه آندوپلاسمی ; ABA; abscisic acid; ABI; ABA-insensitive; AIM/LIR; ATG8-interacting motif/LC3-interacting region; AREB/ABFs; ABRE-binding protein/ABRE-binding factor; ARM; armadillo repeat; Atg8; autophagy-related 8; BAG6; BCL-2 associated athanogene 6; BiPs; lumenal bin
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: شبکه آندوپلاسمی ; 4EBP1; Eukaryotic Translation Initiation Factor 4E Binding Protein 1; ATF3; activating transcription factor 3; ATM; Ataxia Telangiectasia Mutated; ATR; Ataxia Telangiectasia and Rad3-Related; ARF; alternative reading frame; BAPTA; 1,2-bis(o-aminophenoxy)e