آشنایی با موضوع

پتانسیل زتا(به انگلیسی: Zeta potential)در متون شیمی ذرات این پتانسیل الکتریکی با حرف یونانی زتا ζ نشان داده میشود. علاوه بر ذرات این پتانسیل در پیرامون سلول‌ها و سایر سطوح جامد در داخل الکترولیت وجود دارد. سلولها در محلول به علت وجود خاصیت‌های یونی، همچنین ترکیبات سازنده غشاء (مانند پروتتینها، چربی‌ها و قندها) و پخش بار در سطح غشاء آنها دارای یک بار الکتریکی در سطح غشاء می‌باشند. گسترش بار در اطراف غشاء باعث تأثیر بر روی یونهای مجاور شده که نتیجه آن افزایش غلظت تعداد یونها (یونهای با بار الکتریکی مخالف) در فاصله نزدیک غشاء می‌شود؛ بنابراین غشاء در محلول توسط یک لایه از یونهای با بار مخالف محصور شده که این لایه به وجود آمده لایه ثابت(Fixed layer) می‌گویند. در قسمت بیرونی لایه ثابت، تعداد زیادی از یونها با بار بارهای مختلف وجود دارد که باعث تشکیل یک لایه ابری شکل(Cloud like region) می‌شود. بنابر این دولایه الکتریکی (Electrical Bilayer) در ناحیه‌ای که سطح غشاء در مجاورت محیط مایع اطراف آن وجود دارد، تشکیل می‌شود. اکثر مایعات حاوی کاتیون‌ها و آنیون‌ها یعنی اتم‌های با بار‌های مثبت و منفی هستند. موقعی که ذرات باردار در یک مایع معلق شوند، یون‌های با بار مخالف به سمت ذرات معلق جذب می‌شوند. یعنی نمونه با بار منفی، یون‌های مثبت را از مایع به سمت خود جذب کرده و بر عکس نمونه با بار مثبت، یون‌های منفی را از مایع به سمت خود جذب می‌کند. یون‌های نزدیک سطح ذره، شدیدا جذب شده در حالی که یون‌های دورتر، پیوند سستی خواهند داشت که لایه نفوذ نامیده می‌شود. درون لایه نفوذ، مرزی وجود دارد که یون‌های درون این مرز با حرکت ذره در مایع، حرکت خواهند کرد و اما یون‌های بیرون مرز، ساکن باقی می‌مانند. این مرز صفحه لغزش (Slipping plane) نامیده می‌شود. از طرفی، پتانسیلی که بین سطح ذره و مایع وجود دارد، با فاصله از سطح ذره تغییر می‌کند. این پتانسیل در صفحه لغزش، پتانسیل زتا نامیده می‌شود. لایه مضاعف، جهت خنثی کردن بار کلوئید باردار تشکیل می‌شود. در عوض، باعث ایجاد یک پتانسیل الکتروسینتیکی بین سطح کلوئید و هر نقطه از توده مایع می‌گردد. این اختلاف ولتاژ در حد چند میلی ولت بوده و به عنوان پتانسیل سطح شناخته می‌شود. پتانسیل ψ که از آن به عنوان پتانسیل سطحی نیز نامیده می‌شود، بزرگی پتانسیل سطح، وابسته به بار سطح و ضخامت لایه مضاعف است. پتانسیل زتا به عنوان یک پتانسیل الکتریکی در پیرامون ذرات و همچنین سلولها وجود دارد که تحقیقات زیادی در مورد این پتانسیل الکتریکی اطراف غشاء انجام شده است. سلولها در محلول به علت وجود خاصیت‌های یونی، همچنین ترکیبات سازنده غشاء(مانند پروتتینها، چربی‌ها و قندها) و پخش بار در سطح غشاء آنها دارای یک بار الکتریکی در سطح غشاء می باشند. گسترش بار در اطراف غشاء باعث تأثیر بر روی یونهای مجاور شده که نتیجه آن افزایش غلظت تعداد یونها (یونهای با بار الکتریکی مخالف) در فاصله نزدیک غشاء می شود. پتانسیل زتا برابر اختلاف در پتانسیل میان سیستم پراکنده شده کل، لایه ای که در حد فاصل ذرات پراکنده شده (در این حالت سیمان) و واسط پراکننده کننده (آب) است. بسیاری از مطالعات از تأثیر فوق روان کننده بتن روی پتانسیل زتا سیستم آب به سیمان انجام گرفته است و از آنها نتایج زیر استخراج شده است. 1- سیمان دارای یک پتانسیل زتای مثبتی است که کاسته شده و نهایتاً با افزوده شدن یک فوق روان کننده بتن منفی می بشود. 2- با SNF و SMF رابطه ای میان پتانسیل زتا و کاهش در ویسکوزیته خمیر موجود است. 3- با SMF و SNF، در رابطه میان پیمانه مصرفی و پتانسیل زتا یک مقدار منفی حداکثر وجود داشته که متناظر با یک ویسکوزیته خمیر حداقل می باشد. 4- برای انواع پلیمر سولفوناتی فوق روان کننده بتن، پتانسیل زتا نیز همزمان با وزن مولکولی تا یک حد ماکزیمم افزایش می یابد 5- پتانسیل زتا در مواد پلی اکریلاتی به طور محسوسی کمتر از پتانسیل زتا برای SNF و یا SMF است. در واقع برای پایین آوردن ویسکوزیته، پتانسیل زتا برای فراورده های پلی اکریلاتی می تواند نصف پتانسیل زتای SNFیا SMF باشد از پتانسیل زتا می‌توان به عنوان ابزاری برای مطالعه دقیق توزیع پتانسیل در فصل مشترک استفاده کرد. این بررسی در حضور یون‌های ساده و سیستم‌های پیچیده‌تر مانند مواد فعال سطحی، یون‌های چند ظرفیتی، پلیمرها و حتی پروتئین‌ها نیز قابل انجام است. همچنین پتانسیل زتای نمونه، در تعیین تمایل ذرات درون مایع برای اتصال به یکدیگر مورد استفاده قرار می‌گیرد. کانی‌ها و سنگ‌های معدن رس و گل حفاری سرامیک رنگ ها لخته سازی
در این صفحه تعداد 1841 مقاله تخصصی درباره پتانسیل زتا که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI پتانسیل زتا (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پتانسیل زتا; Chemically tuned waterflooding; Potential determining ions; Zeta potential; Trace element analysis; Wettability alteration;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پتانسیل زتا; Sodium chloride salt; Gluten; Dough; Rheological properties; Gliadin; Glutenin; Hydrophobicity; Secondary structure; Zeta potential; HPLC;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پتانسیل زتا; Electroflotation; Surfactants; Highly dispersed carbon materials; Carbon nanoflakes; Activated carbon; Zeta potential; Hydrodynamic radius; Critical concentration of micelle formation;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پتانسیل زتا; ATR-FTIR; attenuated total reflectance Fourier-transform infrared (spectroscopy); CMC; critical micellization concentration; DLVO; Derjaguin Landau Vervey Overbeek (theory); EDTA; ethylenediaminetetraacetic acid; IEP; isoelectric point; SDS; sodium docecy
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پتانسیل زتا; DLS; dynamic light scattering; DMEM; Dulbecco's modified Eagle medium; PBS; phosphate buffered saline; SEM; scanning electronic microscopy; TGA; thermogravimetric analysis; XRF; X-ray fluorescence analysis; ζ; zeta potential; Iron absorption and transp
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پتانسیل زتا; Nanostructured mixed oxide; Silica-titania double oxide; Anionic polyacrylamide adsorption; Colloidal suspension stability; Zeta potential; Macromolecule conformation;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پتانسیل زتا; Layer-by-layer; Polyelectrolytes; Multilayer nanoemulsions; Lipid digestion; Bioaccessibility and cytotoxicity; DPPH; 1,1-diphenyl-2-picrylhydrazyl; DLS; dynamic light scattering; FFA; free fatty acids; GI; gastrointestinal; Hd; hydrodynamic diameter; LbL
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پتانسیل زتا; RS; raw sludge; CST; capillary suction time; PAC; polyaluminum chloride; PAM; cationic polyacrylamide; EPS; extracellular polymeric substance; Bound-EPS; the sum of loosely bound EPS and tightly bound EPS; Sol-EPS; soluble extracellular polymeric substanc
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پتانسیل زتا; BS; back scattering; ΔT; variation in transmission; DLS; dynamic light scattering; DMEM; Dulbecco's modified eagle medium; DPPH; 2,2-diphenyl-1-picrylhydrazyl; EOs; essential oils; FBS; fetal bovine serum; FT-IR; Fourier transmission infrared spectrosc
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پتانسیل زتا; PIP; Piperine; PF127; Pluronic F-127; SDS; Sodium dodecyl sulfate; PVA; Polyvinyl alcohol; CS; Chitosan; TPP; Sodium tripolyphosphate; MTT; Dimethyl sulfate, 3-(4,5-dimethylthiazole-2-yl)-2,5-di-phenyl tetrazolium bromide; DMS; Dimethyl sulfate; DCM; Dich
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پتانسیل زتا; NLC; nanostructured lipid carrier; NLCs; nanostructured lipid carriers; SLNs; solid lipid nanoparticles; PpO; Pterodon pubescens fruit oil; TSL; type of solid lipid; PC; Phospholipon® 80H concentration; TAS; type of aqueous surfactant; TEM; transmission
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پتانسیل زتا; PBSBDL; poly[(butylene succinate)-co-(butylene dilinoleate)]; PLA; poly(D,L-lactide); PLGA; poly(D,L-lactide-co-glycolide); RG; radius of gyration; RH; hydrodynamic radius; ρ; RG/RH ratio; PTX; paclitaxel; d; density; dNP; density of the nanoparticles; R
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پتانسیل زتا; Nanomaterials; Particle size distribution; Modification of mesoporous carbons; 3-aminopropyltriethoxysilane; Multiple light scattering; Zeta potential;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پتانسیل زتا; Bioactive molecules; Delivery systems; Enzymes; Fruit juice additives; Functional food; Probiotics; AA; acrylic acid; ALG; alginate; Arto; artocarpanone; AsA; ascorbic acid; BHT; butylated hydroxytoluene; °Bx; Brix degree; CaCl2; calcium chloride; CaS; c