آشنایی با موضوع

یک شبکه رایانه‌ای اجازه به اشتراک گذاری منابع و اطلاعات را میان دستگاه‌های متصل شده به هم، می‌دهد. یک شبکه شامل مجموعه ای از دستگاهها (کامپیوتر ، چاپگر و ...) بوده که با استفاده از یک روش ارتباطی (کابل، امواج رادیوئی، ماهواره) و به منظور اشتراک منابع فیزیکی (چاپگر) و اشتراک منابع منطقی (فایل) به یکدیگر متصل می گردند. شبکه ها می توانند با یکدیگر نیز مرتبط باشند. از جمله مزایای شبکه کامپیوتری: اشتراک گذاری اطلاعات و منابع نرم افزاری، اشتراک گذاری منابع سخت افزاری، صرفه جویی در زمان، قابلیت اطمینان، کاهش هزینه ها با استفاده از شبکه های کامپیوتری، قابلیت توسعه. شبکه های کامپیوتری بر اساس مولفه های متفاوتی تقسیم بندی می شوند. تقسیم بندی بر اساس نوع وظایف: کامپیوترهای موجود در شبکه را با توجه به نوع وظایف مربوطه به دو گروه عمده: سرویس دهندگان (Servers) و یا سرویس گیرندگان (Clients) تقسیم می نمایند. کامپیوترهائی در شبکه که برای سایر کامپیوترها سرویس ها و خدماتی را ارائه می نمایند، سرویس دهنده نامیده می گردند. کامپیوترهائی که از خدمات و سرویس های ارائه شده توسط سرویس دهندگان استفاده می کنند، سرویس گیرنده نامیده می شوند. در شبکه های Client-Server، یک کامپیوتر در شبکه نمی تواند هم به عنوان سرویس دهنده و هم به عنوان سرویس گیرنده، ایفای وظیفه نماید. تقسیم بندی بر اساس نوع توپولوژی: الگوی هندسی استفاده شده جهت اتصال کامپیوترها، توپولوژی نامیده می شود.
در این صفحه، فهرستی از مقالات منتشر شده در «نشریه های علمی شبکه های کامپیوتری و ارتباطات» که برخی از آنها پیش از این به زبان فارسی ترجمه شده اند، نمایش داده شده که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ترجمه شده شبکه های کامپیوتری و ارتباطات